Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 sierpnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Prawo i bandytyzm - w polskich sądach sędziowie orzekają we własnej sprawie - z cyklu patologii organów władzy.

Podstawą procesu sądowego jest bezstronny, niezawisły i niezależny sąd. Tak mamy zapisane w najwyższych ustawach krajowych i międzynarodowych. Jeśli jednak dochodzi do rozliczenia sitwy sądowej, to wówczas sprawcy porzucają jakiekolwiek pozory uczciwości i praworządności. Przystępują do ataku z pełnym arsenałem przekrętów i urzędniczych przestępstw.

Wojna z togowymi bandytami jest długa i żmudna.
Obywatel, aby się bronić, ma jedynie zapiski w ustawach, które tylko teoretycznie wiążą sędziów. W rzeczywistości sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie są zdolni do samowolnej zmiany Konstytucji art. 190 ust 3 i ogłoszenia Ustaw innych niż ustanowił Sejm Dz. U. nr 234 poz. 1571, a w swojej zapalczywości w uzasadnieniu na dokładkę pomówili sędziów i prezesa o łapownictwo.
I dochodzi do kuriozalnych sytuacji - Minister Sprawiedliwości ma proces - 33k - o zaniechanie legislacyjne.

Jeden z zarzutów pozwu stanowi: „Pozwany ponosi odpowiedzialność za skutki wprowadzenia przepisów niezgodnych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, niezgodnych z ratyfikowaną umową międzynarodową, przepisów, które naruszają podstawowe prawa człowieka.
Pozwany jest winny niewydania aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje ratyfikowana Umowa Międzynarodowa z dnia 19 stycznia 1993 r., CETS nr. 005, Protokół 11, 14 EKPC, Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 oraz Dz. U. z 1998 r. nr 147, poz. 962. Pozwany ze swojej winy dopuścił się zaniechania legislacyjnego po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny TK P 8/07 niezgodności art. 49 kpc z Konstytucją RP”.

Pozwany dysponuje szerokim wsparciem państwa dla prawidłowych realizacji celów, a jest to: Departament Legislacyjno-Prawny, Departament Prawa Europejskiego z Wydziałem Prawno-Traktatowym, Prawa Międzynarodowego, Prawa Wspólnotowego, Biuro Spraw Konstytucyjnych, czy wreszcie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Pomimo tego, pozwany pozbawił powódkę podstawowych praw człowieka, prawa do bezstronnego sądu, rzetelnego procesu, naraził ją na nadużycia stronniczych sędziów, którzy wyłączali się każdorazowo dopiero po wyrządzeniu zaplanowanych z wyprzedzeniem szkód. Ponad dwudziestu sędziów, wszystkich instancji, wzięło udział w pozbawieniu powódki prawa do bezstronnego sądu na podstawie uchylonego art. 49 kpc. Premedytacja sprawców była tak silna, że mimo protestów powódki sędziowie zmienili jej wnioski z art. 508 kpc oraz art. 44 kpc.

W odpowiedzi na pozew Ministerstwo zażądało, żeby to Prezes Sądu Okręgowego odpowiadał procesowo za bezczynność legislacyjną, a Sąd Okręgowy w Warszawie usłużnie polecenie wypełnił i .... dopozwał Prezesa.

Tymczasem koleżanki w sądzie okręgowym i apelacyjnym po cichutku, niejawnie robią bokami wilczą przysługę Ministrowi.
W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej ogłaszają, że nie ma żadnych przeszkód formalnych ani prawnych, aby sędzia podlegający wyłączeniu z mocy ustawy osądził swoje czyny karalne i sam na siebie wydał wyrok.

Poniżej jego postanowienie.

PRAWO CZY PIĘŚĆ?!??

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Sheriemae
24-12-2014 / 11:06
I think that whatever you love and deisre" rel="nofollow">tlsmsxkr.com">deisre is what you should have. It should not matter what any one else's ideals are for rings. When you look down at your hand for the rest of your life you don't want to look down and wish that you had the black diamonds but settled for something else just because someone else didn't think it was appropriate. Your engagement ring and wedding ring is a symbol of your love . it is for you and your husband. Not for anyone else. Get what you want, be proud of it and love it!By the way I love the ring . I think it is beautiful!