MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA LPR
tylko "Giertych Jugend"???
[w opracowaniu]

Ze strony MW czytamy: Młodzież Wszechpolska jest stowarzyszeniem społeczno-wychowawczym skupiającym młodych ludzi, którym bliska jest miłość do ojczyzny i przywiązanie do Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Naszym celem jest wychowanie członków w duchu wartości narodowych i katolickich, wykształcenie w nich pełni poczucia obowiązków patriotycznych tak by na każdym stanowisku starali się być pożyteczni Ojczyźnie...
Mamy podobne cele, ale co znaczy ta zapowiedz? 
Będziemy śledzić poczynania młodzieżówki LPR, publikując ciekawostki i poczynania tej organizacji w aktualnościach :-) 

AKTUALNOŚCI

Młodzież Wszechpolska to organizacja prawicowa skupiająca młode pokolenie. Powstała w 1922 roku. Jej pierwszym prezesem honorowym był Roman Dmowski. Aktywność organizacji przerwała II wojna światowa. Reaktywowanie Młodzieży Wszechpolskiej nastąpiło dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych za sprawą Romana Giertycha, dziś lidera LPR i honorowego prezesa MW. (mn)

Pikietę przeciwko byłemu prezydentowi Polski zorganizowała w Giżycku Liga Polskich Rodzin i Młodzież Wszechpolska. W niedzielę 13 marca Lech Wałęsa został wygwizdany przy odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszą siedzibę giżyckiej Solidarność przy ul. Olsztyńskiej. Dawny przywódca "S" podpadł prawicowym działaczom ostrą krytyką Radia Maryja i środowiska związanego z toruńską rozgłośnią. 
- Jest największą zakałą Polski - uważa Bogusław Rogalski, europoseł LPR.

Kilkudziesięciu członków Młodzieży Wszechpolskiej pikietowało przed Pałacem Prezydenckim. Protestowali przeciwko odmowie stawienia się prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przed sejmową komisją śledczą ds. PKN Orlen.
Pikietujący trzymali transparenty z napisami "Kwachu - Dochnal dwa bratanki" oraz "Kwaśniewska - fundacja dla karier".
Prezes warszawskiego koła młodzieżówki LPR, Konrad Bronisławski, powiedział PAP, że akcja organizowana przez MW ma na celu uświadomienie Polakom, że prezydent Kwaśniewski jest "obrońcą układu polityczno-biznesowego, który rządzi Polską".
"Kwaśniewski po raz kolejny pokazał, jaki ma stosunek do wyjaśniania afer i do prawa" - dodał.
"Zależy nam na jak największym odbiorze społecznym tej sprawy. Mamy świadomość, że prezydent do ostatnich dni swojej kadencji będzie już konsekwentnie unikał poruszania tematów dla siebie niewygodnych" - powiedział Bronisławski.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski oświadczył że nie stawi się na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. PKN Orlen. Prezydent powiedział, "w komisji mamy do czynienia z głęboką demoralizacją" i odmówił uczestnictwa w "politycznej awanturze".


Wniosek o podjęcie działań w celu delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej złożył w krakowskiej prokuraturze członek zarządu małopolskiej Unii Wolności Jan Hoffman. 
Wniosek adresowany jest do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia, dokąd jeszcze dziś zostanie wysłany listem poleconym - powiedział Jan Hoffman. Do wiadomości, oprócz krakowskiej prokuratury, otrzyma go także Prokuratur Generalny.
We wniosku młody działacz UW powołuje się na Konstytucję, prawo o stowarzyszeniach i Kodeks karny, zabraniające m.in. propagowania treści faszystowskich i nawoływania do nienawiści na tle rasowym i narodowościowym i nakładające odpowiedzialność karną za tego typu działania. Do wniosku dołączył przykłady działań Młodzieży Wszechpolskiej w całej Polsce z ostatnich dwóch lat.
Wniosek w sprawie delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej popierają Stowarzyszenie Młode Centrum w Małopolsce i Krakowska Federacja Młodych Socjaldemokratów.
W oświadczeniu Jan Hoffman nazywa Młodzież Wszechpolską organizacją o charakterze faszystowskim, której działalność jest sprzeczna z konstytucją Polski. Jak ocenia, Młodzież Wszechpolska to organizacja, będąca "czymś, co można by nazwać Giertych Jugend, która wzywa do nienawiści, dokonuje aktów przemocy, a której założyciel (Roman Giertych) ma podobny styl dochodzenia do władzy jak Adolf Hitler przed 1933 rokiem".
"Społeczeństwa niemieckie i włoskie, które dały się opętać propagandzie faszystowskiej, składały się w większości z normalnych, uczciwych i praworządnych ludzi, którzy jednak dali się omamić ideologii nienawiści. Skoro coś takiego stało się raz, to może się powtórzyć. Należy zatrzymać machinę zła, póki jeszcze jesteśmy w stanie to zrobić, bo za parę lat może się okazać, że jest już za późno" - napisał Hoffman w oświadczeniu.
Krakowski radny LPR, prezes honorowy Młodzieży Wszechpolskiej Maciej Twaróg kwestionuje podstawy prawne i merytoryczne wniosku. Faszystą nie jestem, tak samo jak nazistą, cyklistą i wielbłądem. Unia Wolności została skasowana przez wyborców, teraz usiłuje wrócić do życia w sezonie ogórkowym, gdy wszyscy wyjechali na ferie - powiedział Twaróg.

W Warszawie przed siedzibą Agory zakończyła się pikieta Młodzieży Wszechpolskiej. Protestujący domagali się od Agory (wydawcy "GW") jak najszybszego wydania komisji śledczej ds. PKN Orlen dokumentów dotyczących "finansowania reklam w 'Gazecie Wyborczej' przez firmy związane z Janem Kulczykiem". 
Pikieta w stolicy miała spokojny przebieg, uczestniczyło w niej kilkunastu członków Młodzieży Wszechpolskiej. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą biało-czerwone flagi. Skandowali: "Michnik, Urban dwa bratanki i do pióra, i do szklanki", "Hej Kulczyk, ile im płacisz", "Rapaczyńska, pokaż akta". 
W stolicy na protestujących czekał wiszący na gmachu Agory transparent "Witamy Młodzież". Dziennikarze "Gazety Wyborczej" przywitali protestujących herbatą, kawą i ciastkami, ale działacze Młodzieży odmówili poczęstunku. Nie przyjęli także zaproszenia na rozmowy do redakcji, zarzucając dziennikarzom m.in. nierzetelność i tendencyjne relacjonowanie wydarzeń. Ci ostatni odpowiadali, że najważniejsza jest dla nich prawda. Próby mediacji zakończyły się częściowym sukcesem - jeden z działaczy podał na pożegnanie rękę dziennikarzom gazety. 
Podobne pikiety Młodzieży Wszechpolskiej - z udziałem kilku lub kilkunastu osób - odbyły się w piątek przed redakcjami "Gazety Wyborczej" w innych miastach: Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Białymstok


Młodzież Wszechpolska złożyła dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła SdPL Andrzeja Celińskiego. Na zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej.... 
Pan Poseł Andrzej Celiński w audycji "Gość Radia Zet" w Radiu Zet w dniu 7 marca 2005 roku przyznał, że we wrześniu lub październiku 2002 roku pojechał do Monte Carlo na koszt "albo Konrada Urbańskiego albo Dochnala albo jego firmy". Zgodnie z art. 35a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora każdy parlamentarzysta musi umieszczać tego typu informacje w rejestrze korzyści, czego Pan Poseł Celiński nie uczynił. Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Nie ulega wątpliwości, iż powyższy czyn posła Celińskiego wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 233 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 35a ust. 9 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i w związku z powyższym zasługuje na ściganie.

Niesiołowski kontra Młodzież Wszechpolska?
Jeśli chodzi o wygląd to pan Niesiołowski też najlepiej nie wygląda. 
Janusz Dobrosz z LPR w programie "Linia Specjalna" w odpowiedzi na wypowiedź Stefana Niesiołowskiego na temat Młodzieży Wszechpolskiej, że wyglądają i zachowują się jak lump.

Młodzież Wszechpolska przed sądem  27-08-2004  
Posiedzenie sądu rejonowego w Warszawie w sprawie oskarżenia, jakie uczestniczki i organizatorki marcowej manify w Warszawie skierowały do prokuratury przeciw Młodzieży Wszechpolskiej. 
7 marca bieżącego roku odbywała się w Warszawie Wielka Manifa na rzecz praw kobiet. Tematem przewodnim tegorocznej manifestacji była cenzura w sztuce, mediach i życiu obywatelskim. Na manifę przyszło ponad 1000 osób, wszyscy spokojnie przemieszczali się od Placu Trzech Krzyży w stronę Starówki, gdy nagle spod pomnika Kardynała Wyszyńskiego na uczestniczki i uczestników kobiecej manifestacji poleciały bryły lodu, zgniłe owoce oraz okrzyki : "eutanazja dla pedałów", "obóz pracy dla lesbijek" i inne. 
Okazało się, że organizatorami uczestnikami rzucającego i krzyczącego wystąpienia są członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, młodzieżówki Ligi Polskich Rodzin. Ich naganne maniery spowodowały ironiczną reakcję uczestników manify, z których jedni zaczęli wykrzykiwać "kochaj kościół po francusku", zaś inne :"Prawdziwi mężczyźni są z nami". 
Według organizatorek i uczestników manify czyny Młodzieży Wszechpolskiej oraz ogólnie agresywne zachowanie przedstawicieli tej organizacji kwalifikują sie jako wykroczenia karalne z powództwa prywatnego i publicznego. Według osób, które w końcu podały Wszechpolaków do sądu, przedstawiciele tej organizacji dokonali następujących przestępstw: 
- zagrożenie życia i zdrowia uczestników kobiecej manify; 
- usiłowanie siłowego zatrzymania legalnego i pokojowego zgromadzenia; 
- znieważanie (określenia :pedał: "lesba"); 
- propagowanie ustroju totalitarnego (okrzyki o eutanazji, obozach pracy i obozach koncentracyjnych). 
Trudno przewidzieć, jak całą sprawę oceni sąd, skoro już oskarżenie o propagowanie ustroju totalitarnego jest przez niektórych prokuratorów uznawane za bezzasadne. Jak wszyscy pamiętamy, w tym kraju sądom dość łatwo przychodzi bronienie uczuć religijnych, natomiast uczucia osób nieheteroseksualnych wydają się niestety nie interesować polskich organów prawa i porządku.

Młodzież Wszechpolska, wsparta oddziałem dewotów i dewotek, zamierza interweniować u kardynała Franciszka Macharskiego, aby ten nie dopuścił do pochowania Czesława Miłosza w Krypcie Zasłużonych w kościele na Skałce. Ich zdaniem, Miłosz to "człowiek przepojony nienawiścią do Polski".
Na potwierdzenie swoich słów, wywiesili na transparentach wyrwane z kontekstu słowa poety: "Polska to ciemnogród", "Wysadziłbym Polskę w powietrze", "Na polskość jestem uczulony" i obwiesili nimi klasztorny mur. Grupka emerytów pikietuje przy wejściu do świątyni i zapowiada, że uczyni wszystko, aby Anty-Polak Miłosz nie został pochowany w świętym miejscu.
Nie wiadomo, czy śmiać się czy płakać. ;) Czterema łapami podpisujemy się za to pod słowami profesor Barbary Skargi - profesora filozofii w PAN, która w swoim komentarzu Kto się boi Czesława Miłosza opublikowanym na łamach "Gazety Wyborczej", w bardzo trafny sposób podsumowuje zachowanie przeciwników Miłosza, którzy dobitnie pokazują, iż nie rozumieją twórczości poety.


reklama: http://www.giertych-stop.prv.pl/

 Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej:
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R.
w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...
POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.