List adwokacki 
- żądanie wydania przywłaszczonego bezprawnie lokalu przez prezesa spółdzielni W. Garbińskiego.  z uwagi na: 
- wydane jednoosobowo decyzje przez prezesa nie mają mocy prawa / prawo spółdzielcze/
- najem zawarty na czas określony, nie może być prawnie rozwiązany przed terminem 

Sprawa ciągnie się już ósmy rok. Aktualnie [październik 2004r] została wznowiona. 
Od dwóch lat Garbiński już nie jest prezesem. Nie żyje też adwokat Neckarz fabrykujący dokumenty dla spółdzielni. Czy sąd w Sanoku wreszcie postąpi zgodnie z procedurą? cdn.

 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.