RAFAŁ LEŚNIAK - TYLKO STRONNICZY SĘDZIA BRZOZOWSKI?

APELACJA ZŁOŻONA W SĄDZIE OKRĘGOWYM  W KROŚNIE 
DO ROZPATRZENIA PROCESOWEGO PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO 
Ponieważ, z uwagi na wzajemne powiązania, sędzia Lesniak nie dopuścił do proceduralnego rozpatrzenia dostarczonych mu dowodów - oszustwa wymiaru sprawiedliwości, a to powinien przede wszystkim dopilnować, w sprawie karnej  II Ko68)00 i II Ko 72)00 - nawet sam złodziej J. Zając przyznał się do użytkowania moich rzeczy - założyłem apelację do Sądu Okręgowego w Krośnie. Za to sędzia Leśniak autorytatywnie stwierdził że kopia i oryginał mogą mieć różne podpisy. To tylko błąd intelektualny. 
Nie ukrywam, że wg. mnie to jakaś "pomroczność intelektualna"

Sąd Okręgowy zwrócił dokumentację do sądu w Brzozowie, gdzie utknęła w szafie, pomimo mojego wyraźnego wnioskowania o jawne rozpatrzenie, lub wysłania dokumentacji do Prokuratury Generalnej. 

Z OSTATNIEJ CHWILI
Z uwagi na tendencyjne / latami / przetrzymywanie spraw w Sądzie Rejonowym w Brzozowie, zwróciłem uwagę prezesowi sądu A. Siedleckiej, ze dawno, zgodnie z procedurą minął czas na rozpatrzenie zaległych pozwów, a takie działanie sędziów powodują tylko dodatkowe szkody. Prezes zdecydował się / nawet bez mojego wniosku/ na wyłączenie wszystkich sędziów, czyli całego sądu z wydawania decyzji.  Czy ten unik potwierdza moje rację?  
Aktualnie, po ośmiu latach sprawa wzajemnych rozliczeń ze spółdzielnią brzozowską została wznowiona w Sanoku. cdn.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.