AKADEMIA
LOGICZNEGO PRAWA


Przeprasza za brak strony, ale z uwagi na zablokowanie mojej działalności publicystycznej przez nieproceduralne działanie prokuratora? strzyżowskiego J. Złotko? [ śmieszne, przecież wcale nie błyszczy...] opracowanie informacyjne tej strony zmuszony jestem odłożyć do lepszych czasów... 
Oczekuje jednak informacji od wszystkich interesujących się problemami logicznego prawa, czyli zrozumiałego dla każdego, pozbawionego możliwości stronniczego mataczenia przez prywatę sędziów i innych schorowanych na schizofrenię??? organów sprawiedliwości... tak, żeby było jasne, którymi organami kierują się, wydając często abstrakcyjne decyzje nie mające nic wspólnego z PRAWEM... 

Miejmy jednak nadzieję, ze przy wzajemnej współpracy zostanie stworzona możliwość wyleczenia "organów sprawiedliwości" z ich dolegliwości... zresztą od dawna zalecane  art. 57 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787)
Gdyby je stosowano, nie doszło by do wielu wypaczeń, a "galeria prokuratorów" nie musiałaby powstać... ja zostałem zbadany
- bez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego,
oczekuję podobnego świstka od sędziów i prokuratorów zaangażowanych w opisywane afery.
 W końcu to nie mój pomysł - niech udowodnią badaniem psychiatrycznym, że nie mają istotnych odchyleń od norm - ponieważ ja mam co do tego duże wątpliwości...

 Redaktor Naczelny: mgr inż. Zdzisław Raczkowski

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm.pl 

POWRÓT