AFERY PRAWA - NIEZALEŻNA WITRYNA 
DOKUMENTUJĄCA BEZPRAWIE ORGANÓW SPRAWIEDLIWOŚCI
CZAS OSĄDZIĆ SĘDZIÓW...  

      Dlaczego powstała ta witryna opisująca nieproceduralne postępowania urzędników organów sprawiedliwości? 
Przede wszystkim dla ostrzeżenia innych przedsiębiorców i obywateli szukających w sądach sprawiedliwości. Poinformowania o tym jak mataczą sędziowie i prokuratorzy, że godność i etyka sędziowska to tylko teoria, że PRAWO w Polsce to tylko jakieś świstki papieru dla naiwnych, że w sądach panuje prywata, o tym jak bardzo skorumpowany ten stan... 

     Po prostu nie da się inaczej potraktować fakt  zniszczenia firmy przez  zaspawanie drzwi [bez żadnego nakazu, orzeczenia],  włamania i kradzieży wyposażenia sklepu, towarów handlowych, inaczej niż    porozumieniem prawnika złodzieja z prokuratorami i sędziami?  Jak określić prokuratora, który wciska kit, że   oryginały mogą różnić się podpisami? [zamataczono z uwagi na prawo spółdzielcze], ponieważ  prezesowi po zawodówce spodobał się zmodernizowany moim  kosztem 65.000zł lokal handlowy i postanowił mnie załatwić?  
      Po  wieloletnim wyczekiwaniu moja cierpliwość wyczerpała się, postanowiłem opublikować wszystkie kontrowersyjne dokumenty. Rozpoczął się kolejny okres prześladowania mnie przez urzędników, tym razem za prowadzoną działalność publicystyczną.  Sędziowie, czy prokuratorzy czują się bezkarni, nieodpowiedzialni za wypisywane głupoty, jak dzieci... Oni dysponują władzą i arogancją - ja mogę przeciwstawić im tylko dowcip, swoją inteligencję wiedzę i doświadczenie. Jest to nierówna poniżająca walka - to urzędnicy uświadomili mnie, że w tej grze obowiązuje brak etyki [kopanie leżącego] i wszelkie chamskie chwyty. Sami zapewnili sobie bezkarność za robione przekręty,  prywatę, popisy głupoty...
      Mam nadzieję, że dzięki tej witrynie,  poparciu wszystkich internautów, nagłaśnianiu medialnym ich nieetycznych postępowań skończą się ich urojone  "boskie" właściwości... 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3 - Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

!!!! - Pomimo powyższej informacji, moja działalność, co było do przewidzenia nie spodobała się sędziom i prokuratorom. Jednak, zamiast jak przewiduje PRAWO, założyć mi w sądzie pozew o pomówienie, zastosowano typowo gestapowską procedurę. Zajechały dwa samochody policyjne, wtargnięto do mojego biura rzeczoznawcy majątkowego,  z użyciem siły i nieprawomocnego zarządzenia, naruszając przy tym wszystkie możliwe moje prawa obywatelskie dane Konstytucją R P...   ciąg dalszy trwającej "pomrocznej intelektualnie" afery organów prawa...  

       Działalność publicystyczną nagłaśniającą oszustwa dokonane na mnie i ofiarach oszustw prowadzę od 2001r. Przez ponad pięć lat [od 1998r] prokuratorzy i sędziowie robili wszystko, żeby nie doprowadzić do wznowienia stronniczych, czyli rozpatrywanych "trybem niejawnym", czyli tajnym? może nawet [ przy koniaczku?] szeregu zgłoszonych pozwów i skarg. Aktualnie,  po prostu nie odpowiadają na  postawione w GALERIACH zarzuty, chociaż chętnie opublikowałbym wszelkie wyjaśnienia. Czyżby wszyscy utonęli w tym "bagnie wzajemnej adoracji? - Nie mogę tego inaczej interpretować, jak przyznanie mi racji.  Korupcja w sądzie, to dalej temat "tabu". Z obrony księży-pedofilów zrezygnował nawet Kościół, ponieważ w Stanach Zjednoczonych musieli płacić wielomilionowe odszkodowania co doprowadziło do likwidacji całych parafii. Jak długo problem ten będzie ukrywała Krajowa Rada Sądownicza?  Efektem skorumpowania sędziów są wielomilionowe straty.  Kiedy Krajowa Rada Sądownicza [azyl dla skompromitowanych sędziów?] zrozumie, ze skargi na nieproceduralne działanie sędziów należy rozpatrywać, a nie ukrywać ich matactwa??? Czy ten skorumpowany urząd nie powinien być pod nadzorem? Czy może tam   siedzą niekompetentni urzędnicy, czy  po prostu nie myją rak

      Analizując sytuację która mnie spotkała, dochodzę do paradoksalnego wniosku - że najwięcej przestępstw popełniają osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie PRAWA - czyli urzędnicy [np. policjanci, sędziowie i prokuratorzy!!!] Najciekawsze w tym wszystkim jest fakt, że za swoje przekręty w większości przypadków nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej, czy służbowej. Bez problemu to uzasadnię.  Jestem 
osobą niekaralną, więc przez 40 lat nie popełniłem  żadnego przestępstwa. Za to na moją i mojej rodziny szkodę  "organy [nie]sprawiedliwości" popełnili co najmniej kilkanaście Ukrywane przez prokuratorów  przestępstwa popełnionych na mnie jest  współudziałem z przestępcami [na tej podstawie poseł  Ziobro oskarża Premiera i Ministra Sprawiedliwości]. W dodatku na polecenie prokuratorów popełniane są na mnie kolejne przestępstwa karne i wielokrotnie naruszano moje prawa obywatelskie. Logiczne więc, że organy [nie]sprawiedliwości postępują tak z wieloma  osobami  poszkodowanymi, o czym świadczą nagłaśniane w mediach sprawy. Ukrywając przestępstwa popełnione na poszkodowanych,    informując o niemożliwości proceduralnego działania,   "numery na błędy formalne"  -  wszystko to powoduje, że ilość takich przestępstw urzędników państwowych idzie w tysiące...   
Jest to zaskakująca prawda. Ilość osób poszkodowanych przez urzędników gwałtownie rośnie, wraz z ubóstwem, bezrobociem, bezradnością obywateli, jak i ich przekonaniem o swojej bezkarności. Automatycznie oczywiście 
maleje ich autorytet i zaufanie społeczeństwa do organów władzy.  

Tak więc - CZAS OSĄDZIĆ SĘDZIÓW - TYLKO WITRYNA AFERY PRAWA JEST NIESKORUMPOWANA - NIEZALEŻNA OD WSZELKICH UKŁADÓW  I NACISKÓW. [GTW?].

Słowo "AFERA" kojarzy się  nieodłącznie z  nieuczciwością, nielegalnym, niezgodnym z prawem osiąganie korzyści majątkowych, ale też i wpływów osobistych. Łączone jest z korupcją i malwersacją. Na tych stronach są i będą poruszane, spektakularne -  czytaj stronnicze, a w domyśle  korupcyjne, działanie prokuratorów, sędziów, i innych urzędników  reprezentujących organy władzy i prawa. Zostają przedstawione sprawy, których procedurę zamknięto i nie ma innych możliwości wznowienia dochodzenia, jak medialne nagłośnienia i wykazanie osobistego zaangażowania, prywaty lub głupoty osób prowadzących i odpowiedzialnych. Tylko na tych stronach można zamieścić informację o skorumpowanych urzędnikach... Zostaną przypomniane słynne afery i postacie z nimi związane, kupowanie za symboliczną złotówkę wielomilionowego majątku państwowego wypracowywanego poświęceniem zdrowia pokoleń robotników - słowem wszystko o aferach...  a afer ci u nas dostatek.... A już ostatnio zapanowała istna epidemia z udziałem rządzącej, raczej niedługo już SLD, tak ze nie nadążam z publikacjami, za co czytelników przepraszam...  

P O L E C A N E    P U B L I K A C J E  !!! 
"siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości" - raport o stanie sądownictwa polskiego...
 KOLEJNY DOWÓD NIEETYKI SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH:
ARKADIUSZ TROJANOWSKI, Wiesław Ruszała, Artur Lipiński 
i pisma do "IUSTITIA" - co z tym kodeksem etycznego sędziego?

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?

Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.

TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
TERROR RODZI TERROR - AGONIA CZECZENII
Czy Jolanta Kwaśniewska może być prezydentem RP? 
- chyba już po jej marzeniach... wspomnienia J. Kwaśniewskiej,czy w fundacje "piorą pieniądze"? na przykładzie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" 
PRYWATYZACJA PKO BP - czym to się je???

Jak rozgrabia się w sądach pieniądze wypracowane przez dzisiejszych emerytów - sprawa sędziego warszawskiego Dariusza Czajki 
 
MECENASI - ŁOWCY SKÓR?
- kolejny przykład nieetyki adwokackiej?YTYCZNI ADWOKACI?
BELKA - RZĄD JEDNEJ TRANSAKCJI? ...z informacji od czytelników....
ile będzie trwała "ciąża" ministra sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa?
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego?
czy prokurator Kapusta będzie "zjedzony"?... czy może zakiszony...?
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? -
podaj dalej...

PEDOFILIA - czy to schizofrenia organów sprawiedliwości?...
Czy z racji pomówienia w tygodniku "NIE" samego Papieża, należy Urbana przebadać w jakimś zamkniętym zakładzie psychiatrycznym...? Jak w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie ukrywają przestępstwa adwokatów i prokuratorów - nieproceduralna odpowiedz naczelnik Elżbiety Kosior   
TADEUSZ POKRZYWA - jeszcze PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE - czy "solidarność sędziowska" musi prowadzić do  niekompetencji i matactwa?
  
WOJCIECH RÓŻYCKI   - jeszcze z-ca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie - niekompetencja, głupota, czy impotencja? 
 
 afera NYCZ-gate , czyli przekręty Rzeszowskich sędziów...??? 
Jak prokurator Prokuratury Apelacyjne w Rzeszowie    Mariusz Chudzik "rznie głupa"...  
 przechodząc obok sądu w Krośnie, czyje się jakiś smrodzik,
  dziwny fetor panuje w środku... czyżby ktoś umieścił tam  świnie? - chlew w sądzie???... 
 sędzia z Pacanowa? i co z tą urojoną godnością sędziowską?  uwaga!!!  
 zaraźliwa infekcja centralnego ośrodka nerwowego ekipy prokuratorsko-sędziowskiej w Strzyżowie 
WIELKI ZUS -  ma w dupie decyzje Urzędu Skarbowego, czy Sądu, przecież jest WIELKI i skorumpowany, państwem w państwie, czy tylko śmietnikiem niekompetencji?...  
czy macki sięgają  Sądu Najwyższego???!!! 
przekręty adwokackie, czyli 
"niebiański mecenas"?   
"mecenas z łapanki"?  , a może rozpaczliwie poszukiwany mecenas...  - prokuratorsko-adwokackie matactwa?

 ZAPYTANIA !!! ODPOWIEDZI... UWAGI PRAKTYCZNE - czyli, jak się nie dać " wyrolować" przez sędziego...  WOLNOŚĆ PUBLIKACJI - CO TO TAKIEGO?

Podyskutujmy też na
kontrowersyjne tematy:
 Raczkowski -
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Raczkowski -
Rzecznik Praw Obywatelskich
  Raczkowski -
Grzegorz Kurczuk... ze skasowanym  Ministrem Sprawiedliwości ...lub najnowszym Andrzejem Kalwasem
Raczkowski -
Lech Gardocki - z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego 
Raczkowski -
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
  Raczkowski -   Rzecznik dyscyplinarny Krajowej Rady Sądowniczej   
 Raczkowski - Andrzej BOCHENEK v-Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie
 Jacek Złotek - prokurator strzyżowski
Marian Kawa  Poseł  Rzeczypospolitej Polskiej

DZIAŁ INTERWENCJI  - tu są i będą opisywane sprawy poszkodowanych przez organy [nie]sprawiedliwości , przysłane przez czytelników celem  interwencji, oraz weryfikacji przez opinię społeczną... 
ZABÓJSTWO W CHŁOPACH -  o co chodzi? - tylko stronniczość i niekompetencja prokuratury???
POWÓD  Mirosław Wiśniewski [obywatelstwo niemieckie pochodzenia polskiego] i rewelacje sędzin z Łodzi - drżyjcie banki, pożyczając kasę na działalności gospodarczą stajecie się automatycznie "cichymi wspólnikami" w interesie - a interes nie zawsze wypala... 
 Bezkarność wymiaru sprawiedliwości - sprawa Ireneusza Biedulskiego  
Jak załatwia się środkami publicznymi "maluczkich", żeby nie podskakiwali, 
 zobacz. Jak kasuje się  nauczyciela nie współpracującego z  dyrekcją  -  to może i Ciebie spotkać... 
  uważaj kierowco, dla funkcjonariusza jesteś bandytą   kiedy zatrzymujący nas funkcjonariusz może zastosować "środki przymusu bezpośredniego" - czyli użyć przeciwko nam siły i kajdanek... 

Niezadowolenie społeczeństwo z pracy aktualnego Rządu R P pod patronatem SLD-UP i Premiera Leszka Millera spada z dnia na dzień, a o przekrętach i aferach działaczy SLD,  posłów i organów władzy media informują na bieżąco. Postarałem się tu zebrać linki do paru ciekawszych publikacji  osób indywidualnych pokrzywdzonych przez wszelkie urzędy, instytucje i "boskich", czyli nawiedzonych urzędników, którzy sprawują intratne stanowiska, a często powinni być poddani leczeniu w jakimś zamkniętym   zakładzie psychiatrycznym.... zaczynamy od  Lista skarg na lekarzy - Mogą być niebezpieczni dla Twojego zdrowia... możesz sprawdzić czy są jakieś skargi na lekarza lub szpital do którego się wybierasz. Jeśli uważasz iż popełniono błąd lekarski, jeśli chcesz przestrzec innych możesz to uczynić.... 
...
a dalej linki do kolejnych aferalnych strony...

     Tylko te strony są inwigilowane, kasowane, cenzurowane... Podobnie było w okresie prześladowań  gestapowsko-stalinowskich. Dlatego z góry przepraszam, że nie wszystko działa, musiałem parę razy zmieniać serwer.   Klika prokuratorsko-sędziowska dąży wszelkimi sposobami do skasowania mojej publicystycznej działalności. A chodzi niejednokrotnie, o   wielomilionowe przekręty. Cierpi na tym zwykły obywatel, emeryt, matka zastanawiająca się, jakim sposobem zrobić dziecku kanapkę do szkoły, kupić zeszyt...  cierpi na tym wizerunek Państwa  "z wielkim ryzykiem inwestycyjnym"... Proponuję "schorowanym organom sprawiedliwości" pójść dalej.   Zakazać możliwości korzystania z wolnego Internetu, jak to zrobiono w Chinach, inwigilować telefony komórkowe, portale, ocenzurować telewizje prywatną, i tematycznie niezgodne z nurtem "wpływowych prominentów" media, np. Wprost, gdzie też ośmieszane są  "organy sprawiedliwości". Sędziowie sami nie dbają o  swoją opinię, tylko o kieszeń. Etyka sędziowska, to w moim przypadku  czysta kpina...  prokuratura prowadzi dochodzenie z  art. 212/2 - czyli pomówienia, lub jak kto woli ośmieszenia się sędziów swoją niekompetencją, arogancją,  typową prywatą... Przez ponad rok  prowadzenia "śledztwa?" nie przedstawiono mi żadnego faktu, czy dowodu   nieprawdy w zamieszczonych publikacjach. Za to załatwiono mi pobyt w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym  Tak nisko upadł wymiar sprawiedliwości, ze nie stać go na obowiązującą procedurę prawną i konfrontację???!!!   Zakompleksiony prokurator  J. Złotko wielokrotnie wykazał swoje osobiste zaangażowanie w   ukrycia przestępstw popełnionych na mnie.  Jestem wielokrotnym delegatem, członkiem komisji, towarzystw, mam poparcie dziesiątków osób. Tak więc kto się myli? - jakiś niekompetentny sędzia, czy prokurator  uległy lokalnej GTW [grupce trzymającej władzę] i fabrykujący dowody  i urojone  zarzuty, czy społeczeństwo które mnie zna? 
Czekam na odpowiedz Ministra Sprawiedliwości: dlaczego godność ofiary przestępstwa ma być dużo mniejszej wartości niż abstrakcja, nieistniejąca  "godność sędziego?"  Dlaczego w dalszym ciągu przestępca i kombinator mają dużo większe prawa, niż ofiary ich przestępstw??? Przypominam, że erę nierówności społecznej i dyskryminacji mamy za sobą.  Na publikowanych faktach widać,  że choć polska leży w Europie, jest w UNI, to  wcale nie dowodzi ze jesteśmy państwem europejskim.

Z tego powodu,  przypominam sędziom co to jest "ETYKA SĘDZIOWSKA" i składanie przez nich ślubowanie. Co niektórzy dawno o nim świadomie zapomnieli. Tak więc słowa roty dla wszystkich zapominalskich sędziów: 
  "ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE JAKO SĘDZIA SĄDU POWSZECHNEGO SŁUŻYĆ WIERNIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, STAĆ NA STRAŻY PRAWA, OBOWIĄZKI SĘDZIEGO WYPEŁNIAĆ SUMIENNIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYMIERZAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, BEZSTRONNIE WEDŁUG MEGO SUMIENIA, DOCHOWAĆ TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ, A W POSTĘPOWANIU KIEROWAĆ SIĘ ZASADAMI GODNOŚCI I UCZCIWOŚCI" - można dodać TAK MI DOPOMÓŻ BÓG. 

Po części oficjalnej trochę rozrywki - AFERY, WPADKI, PLOTKI O ZNANYCH AKTORACH, PIOSENKARZACH, SPORTOWCACH I OSOBACH PUBLICZNYCH... cdn.

Zapraszam do współpracy wszystkich pokrzywdzonych przez "schorowane organy sprawiedliwości". Na weryfikacje i opublikowanie sprawy trzeba czekać ok. miesiąca. Z uwagi na możliwość naruszenia dobra osobistego, konieczna jest pisemna zgoda zainteresowanego opublikowaniem jego dokumentów. Publikowane będą tylko sprawy udokumentowane. [ postanowieniem, decyzją, wyrokiem,] uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:  afery@prx.pl 
Uwaga: Proszę nie wysyłać korespondencji na skrzynki mailowe onetu i wp. - te portale sprzedały się i pokasowały kopie moich stron i konta. 
Adres domowy: Zdzisław Raczkowski 38-500 Sanok ul. II Pułku Strzelców Podh. 17  fax.013-46-40-234   
    COŚ O SOBIE...  i
moje dzieci - ofiary przekrętów sędziowskich  
 Artykuł opublikowany w  Super Nowościach celem wznowienia stronniczo umorzonych spraw spowodował tylko zastraszenie dziennikarza...  publikacja na temat strony w Nowinach 
   
dla zainteresowanych statystyka oglądalności  
Witryna  aktualizowana jest praktycznie codziennie i tak będzie, aż do odzyskania ukradzionego mi majątku.  Wtedy będę mógł się zająć działalnością gospodarczą, którą prowadziłem przez 20 lat, a nie dokumentowaniem przekrętów i "pomroczności intelektualnej" organów [nie]sprawiedliwości... cóż, podobno zemsta jest rozkoszą BOGÓW, a media dają władzę - sprawdzimy...

CHCESZ ZAISTNIEĆ W SIECI? POLECANE USŁUGI:  WWWPRXPL     uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

A kończąc, panowie sędziowie, radzę douczyć się i nie ośmieszać instytucji SĄDU, a wtedy nie będę miał o czym pisać.  - zaleca Zdzisław Raczkowski Redaktor Naczelny prywatnej witryny: www.afery.prx.pl Po prostu "Wysoki Sąd", to wcale nie wysoki budynek, tylko zakompleksiony urzędnik ukrywający swą niekompetencję [a może i stronniczość] i dlatego woli zostać anonimowym...

TAK WIĘC JESZCZE RAZ WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i prawa.