Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI, czyli NIK, albo nikt... 

Ze strony NIK-u czytamy: 
Najwyższa Izba Kontroli działa na podstawie przepisów: art. 202-207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Zgodnie z Konstytucją, Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej podległym Sejmowi. Przepisy konstytucyjne regulują zakres uprawnień kontrolnych NIK w odniesieniu do różnego rodzaju podmiotów, obowiązki Izby wobec Sejmu, a także pozycję oraz ochronę prawną Prezesa NIK.
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli określa zadania i zakres działania NIK, organizację Izby, a także zawiera regulacje dotyczące postępowania kontrolnego. Odrębny rozdział poświęcony jest pracownikom NIK.
Czym więc powinien zajmować się ten organ władzy? 
Ze Statutu NIK możemy się dowiedzieć, że:

 1. Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli, wykonującymi w szczególności zadania kontrolne, są następujące departamenty:
 1. Administracji Publicznej,
 2. Budżetu i Finansów,
 3. Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji,
 4. Komunikacji i Systemów Transportowych,
 5. Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego,
 6. Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 7. Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia,
 8. Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Tylko coś ostatnio urzędnicy administracji publicznej mają gdzieś urzędników NIK-u, a nawet zdarzają się odmowy zgody na kontrole np. wyrzucił ich komendant Straży Pożarnej w Rzeszowie...
Nikt też poważnie nie traktuje wyników pokontrolnych, tak więc powstaje pytanie - po co ten organ i za co maja brać pieniądze zatrudnieni tam urzędnicy państwowi? 
I zapewne z tego powodu wyznaczono urzędnikom Izby ambitne zadanie: cyt. "kontrolę wykonywania ustawy o godle, hymnie i barwach RP". I teraz, dla relaksu i ćwiczeń fizycznych eksperci NIK-u wyruszyli w terem dla kontroli: czy godło jest równo powieszone, czy nie zakurzone, czy kolor flagi nie zżółkł, a uczniowie podstawówek nie fałszują hymnu... itp. 
A wszystko zaczęło się od występu Edyty Górniak na Piłkarskich Mistrzostwach Świata w Korei.
Hymn polski zaśpiewany w jej improwizacji zaskoczył wszystkich i naprawdę mało kto się połapał co jest grane. A może to była tylko prowokacja koreańska? 
Tak czy inaczej miała być skontrolowana nie tylko winna Edytka, (która wpadła przez to w depresje), a przy okazji i wszystkie zespoły muzyczne. Dodatkowo pracownicy Izby przejrzą archiwa radia i telewizji w poszukiwaniu wszelkich uchybień wykonania hymnu. 
Do pomocy urzędnicy NIK-u zatrudnią ekspertów - muzykologów, a może nawet pracowników Komisji Heraldycznej. Całość tej zabawy z inicjatywy samego prezesa Mirosława Sekuły ma kosztować podatników jakieś 40tys.zł, ale zdrowie pracowników NIK-u jest przecież istotniejsze... No i nie będą się nudzić, nikt im nie zarzuci, że siedzą bezczynnie, jak ich nie wpuszcza do państwowej firmy.
Cóż, Raczkowski też wysłał oficjalne pismo do Najwyższej Izby Kontroli, żeby skontrolowała korupcje w sądzie krośnieńskim. Niestety,  poważnymi sprawami ta instytucja nie może się zajmować... trudno, niech ścierają kurze z obrazków...
A poniżej, przedstawiam arcyciekawe oświadczenie tych faktów prezesa Mirosława Sekuły - tak z oficjalnej strony NIK.

Szanowni Państwo!

Orzeł Biały, biało-czerwona flaga i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole bliskie sercu każdego Polaka. Choć na co dzień może nie poświęcamy im wiele uwagi, to jednak nie sposób przecenić ich znaczenia. Okazywanie szacunku i troski o symbole państwowe, manifestowanie uczuć patriotycznych, zwłaszcza w dniach świąt państwowych, jest obowiązkiem, a zarazem przywilejem każdego Polaka, któremu drogi jest los ojczyzny.

Mając na uwadze znaczenie wspomnianych symboli dla umacniania patriotyzmu oraz budowania państwa będącego wspólnym dobrem obywateli, Najwyższa Izba Kontroli postanowiła skontrolować używanie symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tej kontroli Izba chciałaby też zaproponować rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do wypracowania dobrych praktyk w tym względzie.

Niezależnie od działań kontrolnych, dotyczących realizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, interesujące i ważne jest również poznanie Państwa opinii na temat używania symboli państwowych. Z tego też powodu pozwalam sobie, w tej formie, zwrócić się do wszystkich Państwa z prośbą o wzięcie udziału w dyskusji i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie jest znaczenie symboli państwowych w Państwa życiu?
 2. W jakich okolicznościach, Państwa zdaniem, powinny być używane symbole państwowe?
 3. Czy spotkaliście się Państwo z sytuacjami, w których symbole państwowe były niewłaściwie używane, bądź nie traktowano ich z godnością i szacunkiem?
 4. Czy uważacie Państwo, że istnieje potrzeba kształtowania kultury używania symboli państwowych przez obywateli i organy administracji publicznej?

Łączę wyrazy szacunku

Mirosław Sekuła   PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Uprzejmie proszę kierować korespondencję na adresy:
pocztowy
: Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 z dopiskiem „SYMBOLE”,
mailowy
: Symbole@nik.gov.pl

Podobne tematy znajdziesz w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.