Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-04-2011

Katowice - Wniosek o ściganie karne zwyrodniałych prokuratorów – umyślnie niedopełniających elementarnych obowiązków służbowych działających w mafii sądowo-prokuratorskiej na szkodę pokrzywdzonych, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK

Tychy, dnia 12 kwietnia 2011r.

Sąd Okręgowy w Katowicach
Wydział Karny
ul. Andrzeja 16/18
40-957 Katowice

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, ul. Mikołowska 4 a, 41-400 Mysłowice

DO WIADOMOŚCI

Kolegium Sądu Najwyższego

Pl. Krasińskich2/4/6
00-591 Warszawa

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów RP Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Pani Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji Senatu

ul. Wiejska 6 
00-902 Warszawa

Pan Krzysztof Kwiatkowski 
Minister Sprawiedliwości RP

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Pan Andrzej Seremet 
Prokurator Generalny RP

ul. Bracka 28/30
02-315 Warszawa

Pan Paweł Wojtunik 
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

 Dotyczy: akt sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds. 356/11  

Skarżąca: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 81 lat, na podstawie art. 51 § 3 KPK reprezentowana przez syna Jana Jączek oraz Jan Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy, tel. kom. 692-327-961  

Zażalenie pokrzywdzonych na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, z dnia 15 marca 2011r., sygn. akt 1 Ds. 356/11, doręczone 5 kwietnia 2011r.  

Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne zwyrodniałych prokuratorów – umyślnie niedopełniających elementarnych obowiązków służbowych z okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, działających w mafii sądowo-prokuratorskiej na szkodę pokrzywdzonych, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne.

Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 81 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.  

WPROWADZENIE DO NINIEJSZEGO ZAŻALENIA I ZAWIADOMIENIA  

1.  Dnia 13 czerwca 2007r., pełnomocnik Jan Jączek działając w dobrej wierze w imieniu swojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, podpisał umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN.

Bank udzielił kredytu w kwocie 20 milionów PLN, mimo że Michalina Jączek nie posiadała zdolności kredytowej, co narusza art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe i inne ustawy.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Niniejsza umowa okazała się wielkim oszustwem bardzo podstępnie, przebiegle i precyzyjnie zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym przez pracowników Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, obecnie właściciela Getin Banku S.A.  

W wyniku tego oszustwa - afery finansowej, właściciel Getin Banku S.A. Leszek Czarnecki zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN, a pokrzywdzona Michalina Jączek straciła dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 PLN. Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku Michaliny Jączek obecnie w kwocie około 100 000,00 PLN.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.  

Jednocześnie pracownicy z Getin Banku S.A. kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia Michalinę Jączek z Jej emerytury, na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.  

2. Nadto przekupni funkcjonariusze publiczni, reprezentujący tak zwany wymiar sprawiedliwości w Polsce, brutalnie łamią prawa człowieka i przepisy postępowania karnego oraz cywilnego, celem chronienia oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością cywilną i karną, co polega na:  

A. Umyślnym i rażącym zaniechaniu rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.  

B. Umyślnym i rażącym zaniechaniu rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

C. Umyślnym i rażącym zaniechaniu rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. na szkodę Michaliny Jączek, art. 486 §2 Ustawy-Kodeks Cywilny, który stanowi, cytuję: "Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie."

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

Zgodnie z komentarzem do Kodeksu Karnego naruszenie ustawy jest przestępstwem, tymczasem przekupni prokuratorzy i sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach oraz z Sądu Apelacyjnego w Katowicach szydzą z podstawowych zasad procesowych i praw człowieka, które obowiązują w cywilizowanym świecie i bezczelnie zaprzeczają oczywistym faktom.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

3. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, uważam, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN.

Jednocześnie oszuści z Getin Banku S.A. dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy PLN.  

Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą aferą zająć.  

Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., jak również szydzą i drwią z praw człowieka i Państwa Prawa.  

Przykłady:

A. Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, sprzedało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie i brutalnie ograbia Michalinę Jączek obecnie 81 letnią pokrzywdzoną z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09.

B. Dnia 5 sierpnia 2010r. bezpośrednio na skutek długiego szeregu pism złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek do przedstawicieli Państwa Polskiego w tej sprawie, po dwudziestu miesiącach od złożenia zawiadomienia o przestępstwie, Prokuratura Rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo, tylko po to, by wykonać pozorne działania i bezprawnie umorzyć śledztwo.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10.

Dnia 20 października 2010r. trzech sędziów SA w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i Wojciech Paluch, wydało postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010r., sygn. akt II S 56/10, stwierdzając, że okres dwudziestu miesięcy zaniechań władz prokuratorskich nie jest przewlekłością postępowania prokuratorskiego i oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Powyższe postanowienie wydano w obecności około 20 osób będących na sali sądowej, naruszając powagę Urzędu Sędziego, szydząc z praw człowieka, z zasad prawidłowego rozumowania i Państwa Prawa.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10.  

D. Dnia 31 grudnia 2010r. trzech sędziów SA w osobach: Roman Sugier (Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach), Joanna Kurpierz i Tomasz Ślęzak, wydało postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2010r., sygn. akt I ACz 983/10 o oddaleniu zażalenia powódki, w kwestii wyłączenia od rozpoznania sprawy sędzi SR Izabelli Knych, mimo że, sędzia zmieniła treść protokołu z posiedzenia sądu, po posiedzeniu tegoż Sądu, jak również odmówiła dopuszczenia do udziału w niniejszej sprawie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”, czym złamała art. 61 § 4 KPC, art. 61 § 5 KPC i inne przepisy prawa. Podkreślić należy, że z procedury cywilnej jednoznacznie wynika, że za zgodą powoda, wstępować do postępowania cywilnego mogą organizacje społeczne w każdym jego stadium.  

Tymczasem sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie błędnych ustaleń i własnych wymysłów, piszą:

„(...)Nie można też uznać, że udzielenie powódce przez pozwanego kredytu bankowego w kwocie 20.000.000 PLN bez dostatecznego zbadania jej zdolności kredytowej ( a taki zarzut podnoszony jest przez powódkę) skutkował naruszeniem jej wolności, praw człowieka lub swobód obywatelskich. (…). Dlatego zarzut skarżącej jakoby treść postanowienia z dnia 13 sierpnia 2010r. miał świadczyć o braku bezstronności sędziego należy uznać za chybiony.

Trafność zaskarżonego postanowienia nie podważają też zarzuty co do sposobu protokołowania przebiegu posiedzenia Sądu w dniu 15 września 2010r.”  

Wskazani powyżej sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach pomijają oczywisty fakt, że sędzia SO Izabella Knych zmieniła treść protokołu posiedzenia sądu, po posiedzeniu tegoż Sądu, jak również odmówiła dopuszczenia do udziału w niniejszej sprawie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”, czym złamała art. 61 § 4 KPC i art. 61 § 5 KPC, cytuję:

Art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi: Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.”

Art. 61 § 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi: „Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy pomoc ofiarom przestępstw, mogą w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym, wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.”

Bulwersuje również fakt, że zgodnie z poglądem sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach nie stanowi naruszenia praw człowieka bezprawne zagrabienie Michalinie Jączek przez Getin Bank S.A. - całego dorobku życia - w kwocie ponad 326 tysięcy PLN, dodatkowo zrobienie Jej zadłużenia w kwocie około 100 tysięcy PLN i pobieranie co miesiąc z Jej emerytury, środków finansowych, przez komornika sądowego na rzecz Getin Banku S.A., w sposób niezgodny z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC.

Wskazany powyżej sposób stosowania prawa przez wymienionych sędziów ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego i jest sprzeczny z art. 1 Protokołu I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, cytuję:  

„Każda osoba fizyczna i prawna („Every natural or legal person”) ma prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia („is entitled to the peaceful enjoyment of his possesions”). Nikt nie będzie pozbawiony swojej własności („No one shall be deprived of his possesions”), chyba że wymaga tego interes publiczny („except in the public interest”) i na warunkach przewidzianych przez prawo („subject to the conditions provided for by law”) oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego („by the general princeples of international law”).”  

E. Kolejnym przykładem patologicznego układu istniejącego w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest wyznaczenie sędzi Sądu Okręgowego w Katowicach Krystyny Gaczek do rozpoznania moich poważnych zarzutów przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Barbara Suchowska – pełniąca funkcję Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Mariusz Żak – pełniący funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy uniemożliwili funkcjonariuszom Policji zabezpieczenie dowodu przestępstwa, na okoliczność umyślnego usunięcia z akt prokuratorskich istotnych dokumentów.

Podkreślam, że powyżej wskazany sposób stosowania prawa przez nieodpowiadającą za nic i przed nikim bezkarną kastą sędziów i prokuratorów, która brutalnie łamie prawa człowieka na szkodę 81 letniej pokrzywdzonej i jej syna, jest rażąco sprzeczny z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sytuacji, gdy sędzia jest podejrzany o popełnienie przestępstwa.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział V Karny sygn. akt V Kp 336/10.

F. Dnia 15 marca 2011r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach Adam Siwoń wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach w osobie Aneta Mucha, której zarzucam umyślne chronienie przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn karalny z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds. 356/11

Nie ma żadnych wątpliwości, że powyższa sprawa powinna być prowadzona na szczeblu Prokuratury Okręgowej, w Wydziale Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji a nie przez prokuratora Adama Siwoń z Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną prokuratora Anetę Mucha, ta zaś chroni sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy chronią oszustów z Getin Banku przed odpowiedzialnością cywilną .

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds. 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty.

W związku z powyższą treścią i na podstawie zebranego materiału dowodowego, powstał związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. mafia sądowo-prokuratorska, która brutalnie łamie prawa i wszelkie zasady obowiązujące w państwach demokratycznych, czym narusza art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds. 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty.  

4. Gehenna mojej matki 81 letniej pokrzywdzonej i mojej osoby trwa ponad dwa lata, z uwagi na działanie mafii sądowo-prokuratorska o charakterze korupcyjnym w polskim wymiarze sprawiedliwości, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

Vide: Petycja z prośbą o interwencję w sprawie mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, zaadresowana z datą 12 stycznia 2011r. do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, podpisana przez 51 osób, cytuję:  

„(...) My niżej podpisani na podstawie własnych doświadczeń potwierdzamy istnienie mafii sądowo-prokuratorskiej w polskim wymiarze sprawiedliwości, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego, dlatego składamy petycję do Parlamentu Europejskiego z uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznej interwencji w opisanej sprawie.”

Podkreślić należy, że petycja została zarejestrowana na podstawie wewnętrznego Regulaminu Parlamentu Europejskiego a skarga przeciwko Polsce w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

5. Dodać należy, że taki bezlitosny sposób łamania praw człowieka przez sitwę sędziowsko-prokuratorską, na szkodę mojej matki – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej odbywa się przy całkowitej obojętności Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP, Rzecznika Praw Obywatelskich RP i otaczających ich armii funkcjonariuszy publicznych utrzymywanych za pieniądze podatników.  

6. W nawiązaniu do powyższej treści należy zadać fundamentalne pytanie:

Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które utrzymuje za pieniądze publiczne, mafię sądowo-prokuratorską wypłacając co miesiąc średnio około 10 tysięcy PLN, funkcjonariuszom instytucji, którzy utracili zaufanie społeczne, natomiast całkowicie pomija prawa pokrzywdzonych?  

7. Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne, niniejsze pismo kieruję do Wysokich Przedstawicieli Państwa Polskiego z uprzejmą prośbą o:

A) Zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości RP o objęcie nadzorem administracyjnym opisanych spraw sądowych, bowiem moja matka Michalina Jaczek – obecnie 81 letnia pokrzywdzona jest ofiarą mafii sądowej, działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach. której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego a w szczególności sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w Katowicach o sygn. akt II C 597/08/2.

B) Zwrócenie się z wnioskiem do Prokuratora Generalnego RP o podjęcie na nowo wszystkich śledztw umorzonych w sprawie dotyczącej pokrzywdzonej Michaliny Jączek z uwagi na fakt, że były pozorowane i prowadzone z rażącym naruszeniem procedury karnej, celem chronienia przestępców przed odpowiedzialnością karną.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, sygn. akt 1 Ds 356/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 336/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

C) Spowodowanie objęcia nadzorem przez Prokuratora Generalnego RP wszystkich na nowo wszczętych śledztw, gdyż dotyczą działania mafii sądowo-prokuratorskiej o charakterze korupcyjnym, która dba wyłącznie o interes własny i oszustów z Getin Banku S.A.

8. Biorąc pod uwagę, że moje wnioski, zażalenia, zawiadomienia i inne pisma złożone do przedstawicieli tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, są przez nich merytorycznie nie rozpoznawane i lekceważone, dlatego też, niniejsze zażalenie i zawiadomienie o przestępstwie kieruję do \Wysokich Przedstawicieli Państwa Polskiego.  

Z uwagi na wiek pokrzywdzonej Michaliny Jączek – obecnie 81 lat, uprzejmie prosimy o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.  

Z wyrazami szacunku

Jan Jączek 

UWAGA NA BANK ŚLĄSKI

Oszustwa Getin Banku SA

Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~czesłąw45
25-03-2012 / 19:09
FALA XXI wieku. MAM Ś W I A D O M O Ś Ć, że zostanę zamordowany przez koszalińskich togowców. Tak jak zamordowali moją żonę. P O W I A D O M I O N Y *** płk Krzysztof B O N D A R Y K SZEF A B W *** dał na piśmie odpowiedź : cit. To NIE S T A N O W I Z A G R O Ż E N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W A PAŃSTWA !!!!! Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle * w 1995r Prokurator * PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam w pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie. Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że ***Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl *** W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y *** z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~rogacz
07-11-2011 / 23:24
W oparciu o ten artykuł można zrobić magisterkę z prawa, taki interdyscyplinarny news.
~KLĄWA
15-04-2011 / 10:25
Przez cirpienia ludzi, okradanie staruszek z emeryrur Leszek Czarnecki stał się bogaczem (trzecie miejsce w kraju). Oszustwo dobrze wymyślił - naciągał klientów, którzy mieli jakieś środki w jego banku na ogromne wielomilionowe kredyty za które kupował akcje klientów swojego banku i znając zasady giełdy, tylko czekał na moment kiedy ich wartośc spadnie do niemal zera, żeby je sobie sprzedać. Klient pozostawał bez majątku, z wielomilionowym długiem a wartość jego portfela zwiększyła się klikaniem na komputerze do 5,9 miliardów zł. Ustawy ani Prawo Bankowe się nie liczyły. Pan Leszek nurkuje sobie po świecie nie przejmując się wcale losem oszukanych i okradzionych. ALE tak się losy sprawiedliwości toczą, że niedługo dosięgnie go wielkie nieszczęście. Sprawiedliwość upomni się po jego nikczemną duszę i jego rodzinę. Skąd to wiem? Z życia - tak się dzieje że moich prześladowców dotknęła sprawidliwość jednego po drugim i ciężko cierpią za swe grzechy. Krzywda staruszki i okradzionych ludzi ZEMŚCI SIĘ NA NIM SZYBKO !!!
~Rafał ze Szczecinka
14-04-2011 / 23:05
~obywatel
14-04-2011 / 16:48
SĄD KATOWICKI POD SĄD DYSCYPLINARNY.