Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PETYCJA NA RZECZ POZBAWIENIA IMMUNITETU SĘDZIÓW I PROKURATORÓW.

Petycja na rzecz pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu
oraz korporacyjnych przywilejów.


Do
Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 WARSZAWA
List do Marszałka

SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU

Zgodnie z Art.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który informuje nas, czyli Naród, że - Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli
i zapewnieniu Art. 32.1. - Wszyscy są wobec prawa równi
-
okazuje się, że mamy też w nadanej nam Konstytucji kompromitujące Polskę
Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom
Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony ?

Art. 180. 1. Sędziowie są nieusuwalni ?

Konstytucja RP jednocześnie nas informuje:
Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4.2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Pytamy się:
Jak to jest możliwe, że przedstawiciele narodu – posłowie – posiadają znacznie mniejszą władzę niż sędziowie?
Wynika to choćby z faktu kadencyjności (4 lata) sprawowania przez nich swoich funkcji, a przecież na jednej ze ścian budynku Sądu Najwyższego czytamy: "Memo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet" - czyli: Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż się ma samemu"...

Dlatego wnosimy o powołanie specjalnej Komisji Sejmowej dla ustalenia zmiany tych kompromitujących Polskę artykułów w Konstytucji RP tj.

1/ Pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu wzorem demokratycznych krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Anglia, Australia, Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Irlandia i wielu innych;

2/ Ustalenia kadencyjności i weryfikacji pracy tych urzędników władzy;

3/ Wzorem państw demokratycznych wprowadzenie systemu Ławy Przysięgłych w sądownictwie dla kontroli i oceny przypadków szczególnie nieetycznych urzędników państwowych oraz obywateli, celem wyeliminowania wzajemnych układów korporacyjnych.

Działanie nasze ma na celu zwiększenie rangi i godności tych zawodów prawniczych.

Inicjatywa
Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
Redakcji czasopisma AFERY PRAWA

Do wiadomości
Prezydent RP Lech Kaczyński

Motto:
Największym wrogiem PRAWA jest przywilej
Charles de Gaulle

ZŁÓŻ PODPIS POD PETYCJĄ PRZEZ INTERNET
(uwaga: należy zweryfikować podpis po otrzymania mailu na stronie www.petycje.pl/3446

Jesteś poszkodowany przez urzędników władzy?
Chcesz być poważnie przez nich traktowany?

Zgłoś do nas swoją chęć zbierania podpisów pod petycją w sądach, prokuraturach i urzędach całego kraju a otrzymasz od nas wzory dokumentów i materiałów reklamowych.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Celem petycji jest poinformowanie i nagłośnienie sprzeczności prawnych istniejących w Konstytucji RP oraz zebranie ludzi i opracowanie technicznego rozwiązania dla wniesienia ustaw do sejmu. Dlatego wskazane jest zaangażowania się kompetentnych osób w tą inicjatywę dla utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Wiemy, że na posłów nie warto liczyć.
Zdajemy sobie sprawę, że przy aktualnym rządzie i układach politycznych nie ma szans przegłosowania w Sejmie zmian samej Konstytucji dla osiągnięcia wspólnego celu.
Niemniej, zakładając, że kolejne wybory będą w następnym roku, jak najszybciej należy zacząć pracę i nad projektem zmian i naprawy Konstytucji RP - która została napisana nie tylko z błędami legislacyjnymi ale też gramatycznymi i stylistycznymi - jakoś tak całkiem nie po Polsku i wyraźnie nie dla Polaków...

Dlatego pod patronatem Afer Prawa na łamach czasopisma będziemy chcieli powołać:
1. Formalne stowarzyszenie,
2. Radę operacyjną,
3. Radę strategiczno - organizacyjną.

Te organy będą kontaktowały się z Rządem, będą mogły skutecznie zająć się realizacją idei zawartej w petycji, oraz ingerowaniem w wiele innych spraw z tego zakresu jak również kształtowaniem prawa w RP.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

DLACZEGO URZĘDNIK NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM

Immunitet sędziowski w sprawach karnych jest instytucją typową dla byłych pseudo-komunistycznych państw Europy Wschodniej. Na cywilizowanym Zachodzie, sędzia odpowiada za przestępstwa na tych samych zasadach co reszta obywateli, a nawet ostrzej, ponieważ tam on jest autorytetem.
W Polsce, aby prowadzić postępowanie karne przeciwko sędziemu, konieczna jest zgoda jego korporacyjnych kolegów na uchylenie immunitetu.
Jednak postępowanie o uchylenie immunitetu musi się toczyć długo, niejednokrotnie latami, ponieważ podobno potrzeba dokładnie zbadać wszystkie dowody. Logicznie rozumując, to takie postępowanie dyscyplinarne powinno być połączone z procesem karnym i wydaniem wyroku, a nie tylko ewentualnie zgodą na uchylenie immunitetu. Bez sensu jest dublowanie czynności w kolejnym identycznym procesie.

Obecny system prowadzi do tego, że zatrzymany sędzia czy prokurator musi być zwolniony, gdyż nie można wystąpić do sądu w konstytucyjnym czasie o areszt, ponieważ posiada immunitet. Ekstremalnym przykładem był casus prokuratora Krzysztofa W., który został zatrzymany za przyjmowanie łapówek, a następnie musiał być zwolniony, gdyż odwołał się od decyzji uchylającej mu immunitet. W trakcie swojego pobytu na wolności próbował zaś przekupić sędziów dyscyplinarnych, tak aby pozostawili mu immunitet.

Otóż wbrew temu co głoszą sędzia Teresa Romer, i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian, oraz ciechanowsko - rydzewsko - sieniawskie tzw. autorytety i inne lubelsko - toruńskie filary prawnicze, immunitet sędziowski wcale nie jest warunkiem bezwzględnie niezbędnym i koniecznym, by uczciwie wypełniać zaszczytne i dobrowolnie przyjęte na siebie obowiązki sędziego, zgodnie ze słowami roty ślubowania sędziowskiego. Wręcz przeciwnie, jest bardzo poważną przeszkodą. Żadnemu uczciwemu człowiekowi, żaden immunitet potrzebny nie jest. A tu chodzi przecież o nieskazitelnych. Tymczasem dowodów przestępstw nielicujących z godnością sędziego jest nie tylko w AP przerażająco dużo. Immunitet nie może służyć do zapewnienia bezkarności różnym typom przebranym w togi.

Z danych Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że w latach 2001-07 wniesiono tylko 88 spraw, w których wniesiono o uchylenie immunitetu sędziego. W efekcie pociągnięto do odpowiedzialności tylko 43 osoby - gdy tymczasem czterokrotnie więcej przypadków nieetycznego postępowania urzędników dokumentowanych jest corocznie na stronach czasopisma Afer Prawa.
W 21 przypadkach wniosek dotyczył przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, których górna granica wynosi co najmniej osiem lat. Chodziło m.in. o: sprzedajność (10 przypadków), oszustwo (2), wypadki komunikacyjne o poważnych skutkach (8), przestępstwa przeciw obyczajności (1).
Pomimo ewidentnych dowodów i tak w 27 przypadkach odmówiono uchylenia immunitetu - co potwierdza działanie wzajemnych koleżeńskich korupcyjno - korporacyjnych układów. Widzimy, że
dzisiaj wyraźnie sądy dyscyplinarne nie zdają egzaminu. Dlatego do rozpatrzenia właśnie tego typu spraw wskazane jest wprowadzenie niezależnego od korporacji prawniczych społecznego systemu Ławy Przysięgłych.
Zresztą zgodnie z Konstytucją to Naród powinien być tą najwyższą władzą - czyli m.in. właśnie do sądzenia sędziów. Jeżeli sędzia stronniczo będzie wystawiał wyroki to wybrana losowo Ława powinna być właśnie tą najwyższą odwoławczą instytucją dla obywateli.

Jeżeli sędziowie i prokuratorzy wzorem innych urzędników zaczną osobowo odpowiadać za popełnione pomyłki i błędy w sztuce, to na pewno w sądach i prokuraturach przestanie ginąć rocznie kilkaset tomów akt i dowodów uniemożliwiających skazanie przestępców. Z takiego właśnie powodu nie ma już szans m.in. na wykrycie sprawców zabójstwa Alicji i Piotra Jaroszewiczów, czy wyjaśnienie okoliczności samobójczej śmierci Ireneusza Sekuły i setek innych spraw.
Jednocześnie zaczną oni przygotowywać się merytorycznie do rozpatrzenia spraw im przydzielonych, a nie szukać dodatkowych dochodów i chałturzyć w innych niż sąd miejscach, żądając jednocześnie większego wynagrodzenia za symulowaną pracę w domu i za nadgodziny.

Należy tu zwrócić uwagę, że tylko z tytułu nieuzasadnionego kolejnego przedłużenia tymczasowych aresztowania w2007 r. do sądów wpłynęły 634 wnioski o przyznanie rekompensat za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (w 2006 r. wniosków było 577). W 324 sprawach zasądzono odszkodowanie na sumę 5,6 mln zł
- tyle za błędy sędziów zapłaciło społeczeństwo.
A przecież w przeważającej większości spraw odszkodowawczych roszczeń nie przyznano lub znacznie zminimalizowano korzystając z małej świadomości prawnej społeczeństwa.
Bulwersującą sytuacją jest też to, że źle pracujący ( i często na szkodę społeczeństwa ) sędzia, w nagrodę przechodzi w wysoko płatny stan spoczynku.

Dlatego uważamy, że sędziowie i prokuratorzy są w stosunku do innych urzędników państwowych tak dobrze wynagradzani i korzystają z tak wielu niezasłużonych przywilejów, że kolejną decyzją Suwerena jakim jest Naród, powinni być pozbawieni przywileju branżowego jakim jest immunitet - przywileju, jak dowodzi praktyka - chroniącego ich przed odpowiedzialnością.
Ujęci na tzw. "gorącym uczynku" - zwłaszcza oni powinni być zagrożeni wyższym wyrokiem, niż przeciętny obywatel. Np. australijski sędzia ukarany za przekroczenie prędkości przy zastosowaniu fotoradaru, który miał zapłacić 70$ ( ale skłamał podając, że to jego znajoma prowadziła ) - został skazany na kilka lat więzienia. Sędzia tam jest autorytetem, dlatego złapany na kłamstwie jest znacznie ostrzej traktowany niż "zwykły" obywatel.

REDAKCJA AFERY PRAWA

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'

Wybrane teksty archiwalne o podobnej tematyce:

IMMUNITET DO POPRAWKI - DLACZEGO SĘDZIA NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM cz.1

DYSKUSJA NAD IMMUNITETEM - Czy sitwa sama zrezygnuje z koryta i nahajki?

Co kryje przywilej immunitetu?

Prof. Lech Gardocki bajeruje

AKTUALNE WPADKI - PRZEKRĘTY W SĄDACH GDAŃSKICH

afery i wpadki prokuratorów i sędziów,

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

A w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Exxxx
27-02-2016 / 17:54
Postępowanie komorników, prokuratorów, sędziów, policjantów i wszystkich biurokratów jest ustawione odgórnymi ustawieniami – naciskami i muszą wykonywać swoją pracę tak, jak są zmuszane przez swoich przełożonych. Powoływanie się na art.7 kpk. o swobodzie, niezależności to zwykła ściema. Jeśli dochodzą dodatkowe pieniądze, które otrzymują procentowo od wyegzekwowanych na korzyść wierzycieli, to komornicy i inni psełdo-funkcjonariusze potrafią okraść zupełnie niewinne osoby, nawet własnego ojca i matkę żeby dostać należną mu prowizje. W każdej sprawie, gdzie zachodzi wypłata pieniędzy obywatelowi od skarbu Państwa, bogatych spółek, zakładów ubezpieczeń, to wszystkie kolejne organy postępują tak aby nie wypłacić żadnych pieniędzy albo wypłacić jak najmniej. W sprawach odszkodowań za wypadki, zawsze całą winą obciąża się tego, kto jest najbardziej poszkodowany a w sprawach, gdy są ofiary śmiertelne, to zawsze winnymi spowodowania wypadku są te osoby, które poniosły śmierć w wypadku a sprawa zostaje umorzona, gdyż w przypadku umorzenia postępowania, żaden poszkodowany nie otrzymuje odszkodowania. Jak chcesz pozbyć się kogoś i nie ponosić za to kary to siadaj do jakiegoś dużego pojazdu najlepiej tira i wal śmiało tak aby zabić tego co chcesz się pozbyć. Możesz nawet na prostej drodze zabić kilka osób i tak sprawa zostanie umorzona a ty będziesz bezkarny i dalej możesz zabijać kolejne osoby. A prawo w Polsce w ogóle się nie liczy. Liczy się tylko kasa i władza.
~waldizestuttgartu
26-10-2015 / 21:16
spotkal sie michmimichchnikkk z adolfem i mowi do herr adolfa,och adolf zybysmy my bolszewiki mieli to twoje gestapo i wermacht to szybko zalatwili bysmy tych parszywych kato polaczkow silidaruchow,a adolf na to eee zydek zebym ja mial ta twoja jude zeitung to nikt na swiecie nie dowiedzial by sie ze wojne przegralem
~Athar
24-12-2014 / 10:40
I have realized some new items from your web page about" rel="nofollow">vjlehjveo.com"> posernal computers. Another thing I've always imagined is that computers have become a specific thing that each home must have for some reasons. They supply you with convenient ways to organize households, pay bills, shop, study, tune in to music and in some cases watch tv programs. An innovative method to complete every one of these tasks is a laptop computer. These pcs are portable ones, small, robust and lightweight.
~Chie
20-12-2014 / 15:23
Adrian Widera pisze:O tym zawsze się mf3wiło. Przecież zneesiinie immunitetf3w to temat stary jak świat. Politycy cyklicznie mf3wią o tym, że należy je znieść. I ja jestem tego samego zdania. Ale kiedy gadanie zmieni się w czyn?
~ggw
09-11-2014 / 16:12
Mnie skrzywdziła Sędzia z Bielska-Białej Marta Garapich z SRiO która w sposób tendencyjny poprowadziła moją sprawę rozwodową.Jej negatywne nastawienie z tego co się dowiedziałem wynikało z tego''że spała na styropianie'' a ja swojego czasu byłem w/g niej człowiekiem złego PRL-u.W trakcie rozpraw dało się wyczuc wrogie nastawienie Sędzi do mnie.Odrzuciła moje dowody,kluczowe dla sprawy twierdząc że rzekomo są zmanipulowane,przyjęła że świadkowie mojej byłej żony są bardziej wiarygodni niż moi a było tak, że wrabiano mnie w rzekome pobicia których nikt nie widział bo ich nie było itp,itd.Przy braku dochodów zasądziła mi 2000 zł alimentów.Moje próby obrony czy zadawania pytań były utrącane grożbami ukarania grzywną.Protokół z przesłuchania świadków został zmanipulowany aby jego wymowa była przeciwko mnie.Kobiety jako sędziowie są drastycznie nieobiektywne i coś trzeba ztym zrobic.
~ggw
09-11-2014 / 15:52
Prokuratorzy,sędziowie,biegli powinni w uzasadnionych przypadkach odpowiadac przed powołaną w tym celu społeczną radą wyłonioną w bezpośrednich wyborach spośród wszystkich warstw społecznych aby wyroki i praktyka wymiaru sprawiedliwości była zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.Powinni to byc ludzie nie zaangażowani politycznie.Wtedy byc może ta banda niegodziwców,speców od krzywdzenia ludzi zaczęła by sie liczyc ze społeczeństwem.
~waldizzagranicy
12-06-2014 / 20:20
kugelschreiber ty zapluty czerwony grafomanie ,
~kugelschreiber
20-02-2014 / 17:19
Strona holoty dla holoty. Samozwanczy zapluty trybun ludowy, obraza wszystkich o wszystko. Zygac sie chce widzac takie pieniactwo. Az musialem zjesc bigos na uspokojenie.
~neri7
26-07-2013 / 00:41
W związku z rażącym łąmaniem praw człowieka w obecnym PRL prosze o interwencje zmierzającą do 1/. Równego traktowania wszystkich obywateli, a mianowicie ze skutkiem nadania imunitetów wszystkim obywatelom, którzy jeszcze takowego nie otrzymali z wyłączeniem jedynie tych którzy weszli w konflikt z prawem w czasie posiadania przez nich imunitetu oraz pozbawieniem tych którzy za w/w konflikt jeszcze pozbawieni nie zostali. 2/. Zlikwidowania dotychczasowej procedury nadawania imunitetów i powołania ciała spośród społeczeństwa do nadawania imunitetów wszystkim obywatelom, ciała wybieranego przez obywateli co dwa lata i na poziomie dzielnic i gmin. Pozdrawiam obywatel czytelnik
~jarki60
10-07-2013 / 11:38
W dniu dzisiejszym odbyła się sprawa w Sądzie Rejonowym w Katowice -Wschód z mojego wniosku o ściganie Barbary Macha Radcy Prawnego z Sosnowca oraz mojej byłej zony Iwony Chojnackiej zatrudnionej US w Sosnowcu-które działając wspólnie i w porozumieniu powiadomiły SO w Katowicach w odpowiedzi na moje zażalenie ze ja cyt: złożyłem doniesienia na własna córkę na policji w sprawie przywłaszczenia mebli". Było to i nadal jest kłamstwem. Początkowo moja sprawa trafiła do SR w Sosnowcu ale SR w Sosnowcu z nie ustalonych przyczyn przesłał sprawę do Katowic a pomiędzy dwoma Sądami w Katowicach zaistniał tzw. spór kompetencyjny tez nie wiadomo dlaczego az wreszcie sprawa trafiła do SR w Katowicach-Wschód ul. Francuska 70 -czyli dawny Sąd Okręgowy gdzie Radca Pani Macha od wielu lat występuje w roku Radcy i jest tam "poukładana". Ja jako oskarżyciel zgodnie z art. 488 KPK zwróciłem się do SR w Katowice-Wschód o uzyskanie kserokopii rzekomego doniesienia mojego na własna córkę jak Pani Macha i była moja żona Iwona Chojnacka powiadomiła Sad Okregowy w Katowicach do sprawy o alimenty. W dniu dzisiejszym SSR w Katowicach AD umorzyła postępowanie.Po 15 minutowej przerwie SSR AD umotywowała umorzenie że córka inaczej myślała, była zona tez inaczej myślała a pani Radca Macha to w ogóle nie odpowiada bo tak miała przekazane przez była moja żonę. Czyli jak widać w chwili obecnej sądy nie opierają się na dowodach tylko na "myśleniu" osób które nawet nie były przesłuchane. Czyli dzisiaj sie dowiedziałem ze chyba złożyłem doniesienie na własna córkę bo inaczej tego nie można zrozumieć. Zgodnie z art. 213 par. 1 KK nie można mówić o popełnieniu przestępstwa zniesławienia w przypadku gdy zarzut który został uczyniony niepublicznie jest -prawdziwy. Sprawca może uniknąć zarzutów jeżeli udowodni w prowadzonym postępowaniu prawdziwość stawianych zarzutów. No cóż tu w tej sprawie Sąd nawet się nie wysilił i nie zwrócił się do Policji czy do Prokuratury o przesłanie rzekomego mojego doniesienia na córkę. Bo po co?? Tak to wszystko jest poukładane teraz sąd wydaje postanowienia jak usłyszałem dzisiaj na podstawie myśli osób trzecich.Czyli wszyscy dobrze myśleli ale SO w Katowicach został powiadomiony że ja złożyłem doniesienia na własna córkę. A Pani Macha to w ogóle nic nie rozumie i nie może odpowiadać karnie bo tak ja poinformowała klientka. Rok temu Iwona Chojnacka zatrudniona Urząd Skarbowy Sosnowiec podstawiła w SR w Sosnowcu wydruki za 11 miesięcy bez pieczęci Naczelnika US że niby za cały rok to jest dochód -bez kwietnia. pani Macha za zgodność z oryginałem podstemplowała swoją pieczątką jako zgodne z prawdą. No tak Chojnacka twierdzi jako urzędzik Skarbowy w Sosnowcu ze rok ma 11 miesięcy Barbara Macha potwierdza za zgodność a Sędzia Sadu rejonowego w Sosnowcu pani Katarzyna Pańczyk Lusinii udaje ze w Polsce rok ma 11 miesięcy i zaniża dochód Iwony Chojnackiej o 900 złotych co jest sprzeczne z rozliczeniem PIT. I wszystko dzieje się w IMIĘ RZECZPOSPOLITEJ Polskiej. Nie wspomnę ze Pani Pańczyk Lusini moje dowody poniesione na córkę nie zaprotokołowała i dołączyła do wydatków byłej mojej żony.A to pech .I Wszystko w Imię Rzeczpospolitej Polskiej.