Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu dokonywania czynów, określanych jako zbrodnicze, przez kolejne rządy i sejmy III Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 15 lutego 2010 r.

1. Marszałek Sejmu

Pan Bronisław Komorowski

2. Prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Lech Kaczyński

3. Prezes Rady Ministrów

Pan Donald Tusk

Zawiadomienie

o uzasadnionym podejrzeniu dokonywania czynów,

określanych jako zbrodnicze,

przez kolejne rządy i sejmy

III Rzeczypospolitej Polskiej

Polski kodeks karny stanowi:

Art. 7. § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Art. 117. § 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

I. Zbrodnia prowadzenia wojny napastniczej w Iraku.

Polska strefa okupacyjna w Iraku - powołana w 2003 r., kiedy po inwazji i opanowaniu całego terytorium kraju przez USA i ich sojuszników podzielono Irak na cztery strefy stabilizacyjne (de facto okupacyjne): północną oraz środkową pod nadzorem USA, środkowo-południową pod nadzorem Polski
i południową pod nadzorem Wielkiej Brytanii.

Patrol polskich wojsk w Iraku z obozu Babylon

Podczas wojny w Iraku bezpośrednio zostały unicestwione bezcenne dzieła sztuki. Nieodwracalnie zniszczono m.in. pozostałości starożytnego Babilonu – o co w swoim raporcie eksperci ONZ obwiniają żołnierzy międzynarodowej koalicji w Iraku, głównie Polaków i Amerykanów – donosi „Gazeta Wyborcza”.

Podczas naszej misji w Iraku na terenie jednego z siedmiu cudów świata pracowano przy użyciu ciężkiego sprzętu i buldożerów – bez najmniejszego szacunku dla kultury islamu.

Tak wynika z publikowanego w Paryżu raportu sporządzonego w oparciu o inspekcje UNESCO w latach 2008- 09, a także opracowania przygotowane przez poszczególne kraje.

(PAP, Telegazeta, Aktualności, 11.07.2009)

Powyższe dokładnie spełnia wskazania kodeksu karnego:

Art. 125. § 1. Kto, na obszarze okupowanym, zajętym lub na którym toczą się działania zbrojne, naruszając prawo międzynarodowe, niszczy, uszkadza lub zabiera dobro kultury,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

II. Zbrodnia prowadzenia wojny napastniczej w Afganistanie.

W 2006 r. Rząd polski, za zgodą Sejmu, podjął decyzję o wysłaniu do Afganistanu w ramach NATO-wskiej operacji ISAF (Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa) kontyngentu wojskowego (PKW) w sile ok. 1.200 żołnierzy.

14 września 2006 r. Minister obrony Radosław Sikorski ogłosił w Waszyngtonie, że Polska wyśle do Afganistanu na początku przyszłego roku wzmocniony batalion zmechanizowany, czyli ok. 1000 żołnierzy. Obecnie w Afganistanie służy ok. 100 Polaków.

Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer z zadowoleniem przyjął decyzję Polski o zwiększeniu kontyngentu. Jednocześnie wyraził nadzieję, że Polacy nie zostaną skierowani do żadnej konkretnej prowincji kraju, a będą stanowili rezerwę, kierowaną do rejonów, gdzie toczą się najcięższe walki, o co zabiegają dowódcy wojsk NATO. Oficerowie kierujący operacją w Afganistanie zabiegają o dosłanie dodatkowych 2500 żołnierzy, jak również lotnictwa i śmigłowców.

Podobno przez pomyłkę, polscy żołnierze strzelali i zabijali cywilów, w tym kobiety i dzieci.

„À la guerre comme à la guerre.”

III. Zbrodnia pozbawiania niepodległości Polski.

Sejm rozbiorowy (wstępny rys historyczny)

Podpisanie traktatów, dotyczących pierwszego rozbioru I Rzeczypospolitej nastąpiło w Petersburgu 5 sierpnia 1772 r. Chodziło o zajęcie części ziem Królestwa Polskiego i Litwy.

Na 19 kwietnia 1773 r., zwołany został Sejm I Rzeczypospolitej. Działał w latach 1773 –1775.

Sąsiednie mocarstwa (Austria, Prusy, Rosja) utworzyły wspólny fundusz korupcyjny, z kasy którego miano opłacać i opłacano przychylność posłów i senatorów.

Już 16 kwietnia 60 przekupionych posłów i 9 senatorów zawiązało konfederację, by nie dopuścić do zerwania obrad Sejmu i łatwiejszego przeforsowania akceptacji traktatów podziałowych. Marszałkiem konfederacji koronnej został Adam Poniński, całkowicie poddany Rosji.

Jako marszałka konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego wyznaczono Michała Hieronima Radziwiłła. Obradom sejmu przewodniczył Poniński, który jako jurgieltnik[1] pobierał z ambasady rosyjskiej stałą roczną pensję w wysokości 24 000 dukatów.

Podczas obrad próbę oporu stawili jedynie posłowie: Tadeusz Rejtan, Samuel Korsak i Stanisław Bohuszewicz, lecz bezskutecznie.

Sejm wyłonił ze swojego grona 99. osobową delegację, składającą się z całkowicie zaufanych i kontrolowanych przez państwa ościenne posłów i senatorów, której zadaniem było podpisanie traktatów cesyjnych.

18 września 1773 r. delegacja podpisała traktaty podziałowe z przedstawicielami mocarstw.

30 września sejm zatwierdził traktat podziałowy.

Był to I (pierwszy) rozbiór Polski, dokonany dzięki jurgieltnikom, m.in. w postaci posłów i senatorów.

II (drugi) rozbiór Polski nastąpił 14 października 1793 r. uchwałą Sejmu grodzieńskiego.
Projekt dalszego podziału Rzeczypospolitej przeszedł "jednogłośnie".

Większość posłów była przekupiona i zastraszona.

Był to ostatni sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej, zwany także „niemą sesją”.

III (trzeci) rozbiór Polski. 24 października 1795 r., monarchowie Austrii, Prus i Rosji przeprowadzili
ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej.

„Solidarność”

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), a która – wbrew stanowisku USA oraz Wielkiej Brytanii – powstała z woli i nakazu Józefa Wissarionowicza Stalina, działała opozycja polityczna zwana „Solidarnością”, która była finansowana przez zagraniczne różne ośrodki.

„Solidarność”, poprzez głoszenie „wrogiej propagandy” oraz urządzanie bezzasadnych strajków, przemocą dążyła do zmiany ustroju i obalenia konstytucyjnych organów Państwa Polskiego.

Jeden z tzw. „obalaczy komunizmu” skakał nawet przez płot… Ale, ponieważ komunizmu nigdy i nigdzie nie było, to skakał przez płot, którego ponoć też nie było…

Tym samym, dokonywano czynów opisanych w kodeksie karnym:

Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 128. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że wielu „solidarnie wałęsających się” działało w ramach różnych zagranicznych fundacji charytatywnych, których niektóre ośrodki miały zachęcające przezwiska w rodzaju „Wolna Europa”. Dokonywano więc czynów opisanych w kodeksie karnym:

Art. 130. § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

III (Najjaśniejsza, oczywiście) Rzeczpospolita Polska

Po „obaleniu komunizmu”, tzw. „obalacze” (w zmowie) dokonali następujących czynów:

1. Zlikwidowano kilka tysięcy szkół, i m.in. w ten sposób „zreformowano” oświatę:

Polscy uczniowie pod względem poziomu wiedzy i zdolności znajdują się dopiero w ostatniej
trójce 43 krajów – wynika z międzynarodowego testu PISA, po raz trzeci przeprowadzonego
przez OECD i UNESCO
.”
(PAP, Aktualności, 2.07.2003). Jesteśmy więc w pierwszej trójce. Od końca.

2. „Zreformowano” też służbę zdrowia, wychodząc ze „słusznego założenia”, że pochówek jest raz
i to na koszt „pacjenta”. Tym samym, radykalnie zmniejszono koszty leczenia z… optymizmu.

3. W czasie II Wojny Światowej straty majątku narodowego Polski ocenia się na ok. 40%.

Natomiast, pod hasłem „prywatyzacji”, w III RP rozkradziono majątek narodowy w ok. 80% .

Rządy III RP „sprzedają” w szczególny sposób. Np. „sprzedano” PZU za pieniądze… PZU!

Płaci sprzedający! Identycznie – fabryki, stocznie, kopalnie… itp., itd.

4. „Zreformowano” spółdzielczość mieszkaniową è zaprzestano budowy mieszkań spółdzielczych
po kosztach własnych, a ustawowo spółdzielcy mają rozliczać się po cenach rynkowych.

Ale to jest rażące zaprzeczenie podstawowej idei spółdzielczości!

Uwaga: w PRL była potrzeba rozwijania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, ponieważ
przybyło wtedy 14 (czternaście!) milionów ludzi! Natomiast, w III Rzeczypospolitej Polskiej nie ma potrzeby rozwijania budownictwa mieszkaniowego, ponieważ jest ujemny(!) przyrost naturalny oraz uciekło z Polski prawie 4 mln ludzi!

Są to straty(?) na poziomie II Wojny Światowej. Ale, są też i „sukcesy”, jak niżej.

26 % polskich dzieci żyje w biedzie – wynika z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską.

Pod tym względem, nasz kraj wraz z Łotwą wypada najgorzej w całej Unii.

Najmniej ubogich dzieci jest w Danii i Finlandii – 10 %. Ubogie dzieci mieszkają przede wszystkim w gospodarstwach domowych, których członkowie nie mają pracy. Ale i praca nie chroni przed biedą.

Problemem, zwłaszcza w Polsce, są niskie zarobki rodziców, które nie wystarczają, by zapobiec ubóstwu.

Z danych Brukseli wynika, że w naszym kraju w biedzie żyje aż 1/5 dzieci, których rodzice mają zatrudnienie, co również jest najgorszym wynikiem w całej Unii.” (IAR, Aktualności TVP, 26.02.2008 r.)

Wojska okupacyjne w Polsce

Umowa SOFA podpisana

Polska wpuszcza amerykańskich żołnierzy

Podpisano umowę, dzięki której amerykańscy żołnierze będa mogli stacjonować w Polsce. Według szefa MON Bogdana Klicha oznacza to wzmocnienie naszego bezieczeństwa. "Dla USA - jak rozumiem - oznacza to wzmocnienie więzi partnerskiej z Polską" - dodał minister Klich.

Wiceminister obrony Stanisław Komorowski oraz podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego z Departamentu Stanu USA Ellen Tauscher podpisali w Warszawie porozumienie o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP.

Powyższe spełnia wymogi kodeksu karnego:

Art. 129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Z kolei:

Sejm określił status amerykańskich wojsk w Polsce

2010-02-12 12:01

Sejm zgodził się na ratyfikację umowy dotyczącej statusu amerykańskich wojsk w Polsce - tzw. SOFA. Ustawę w tej sprawie poparło 374 posłów, 34 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Umowa umożliwi utworzenie okresowej, a później - zgodnie z deklaracjami USA, od 2012 roku - stałej bazy baterii rakiet obrony powietrznej Patriot, a w przyszłości także bazy rakiet SM-3 wchodzących w skład systemu obrony balistycznej.

"Mogę wyrazić wielką satysfakcję z tego, że Sejm taką miażdżącą większością głosów zaaprobował podpisaną wcześniej umowę" - powiedział dziennikarzom w Sejmie po głosowaniu szef MON Bogdan Klich.

W powyższym, Rząd oraz Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej dopuścili się czynów według wskazanych wyżej przepisów polskiego prawa karnego, a także dokładnie powtórzyli czyny Sejmu rozbiorowego I Rzeczypospolitej, a który to Sejm też zaaprobował miażdżącą większością głosów…

Wnoszę o pełne wyjaśnienie powyższego.

dr Janusz B. Kępka

P.S.: kolejne sejmy oraz rządy III RP są nielegalne, ponieważ posłowie wybierani są w sposób rażąco niezgodny z obowiązującą Konstytucją III RP (wg ustawy, pomijane są wybory bezpośrednie).

Warszawa, 15 lutego 2010 r.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szli krzycząc: „Polska! Polska!" - wtem jednego razu

Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;

Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,

Szli dalej krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna!"

Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,

Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?" (Juliusz Słowacki, 1809-49)[1] Jurgielt (niem. Jahrgeld - pensja roczna) - zinstytucjonalizowana forma korupcji urzędników I Rzeczypospolitej przez mocarstwa ościenne w XVIII wieku.

Jakkolwiek już w XVI wieku opłacanie polskich polityków przez inne państwa nie było niczym wyjątkowym, to pod koniec XVIII wieku wprowadzenie stałej pensji, wypłacanej przez ambasadę rosyjską stało się jednym z nieformalnych fundamentów ustrojowych Rzeczypospolitej.

Jak ujawniły dokumenty ambasady rosyjskiej, zdobyte przez Polaków w czasie insurekcji warszawskiej 1794 – najbliższe otoczenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (nawet Adam Naruszewicz), pobierało stałą pensję od ambasadora rosyjskiego. Ten materiał dowodowy doprowadził do skazania na karę śmierci przywódców konfederacji targowickiej.

Ukrytą formą jurgieltnictwa mogła być groźba cesarzowej Katarzyny II, która w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792, zagroziła Stanisławowi Augustowi, że jeżeli ten nie zaprzestanie walki, to ona nie spłaci wielomilionowych długów osobistych króla. Król Polski wkrótce przystąpił do Targowicy.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.