Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-04-2012

Skradzione  przez Solidarność święto ludzi pracy - 1 Maja Leszek Skonka

   ZŁOŻENIE  HOŁDU I WYRAŻENIA WDZIĘCZNOŚCI LUDZIOM PRACY, BOJOWNIKOM O WYZWOLENIE SPOŁECZNE I NARODOWE 

 

Dzień 1 Maja w całym cywilizowanym świecie, od ponad  120 lat,  jest obchodzony jako   dzień uczczenia ludzi pracy, ich trudu i udziału  w tworzeniu dóbr i kształtowaniu codziennej rzeczywistości. Zadaniem tego Święta było  od początku przypomnienie, że wszelkie na świecie  osiągnięcia  materialne, cywilizacyjne, naukowe, społeczne, ustrojowe  odbywały się i nadal dokonują,  w  wyniku   trudu  i udziału w nich człowieka, a nie sił nadprzyrodzonych i kapitalizmu. Prawo do obchodzenia  tego robotniczego, pracowniczego święta  ludzie pracy  opłacili  długoletnia walką, cierpieniami, tysiącami ofiar i krwi w Polsce i na całym świecie .  W  Polsce w okresie  zaborów ludzie pracy obchodzili ten dzień nielegalnie narażając się na ostre i brutalne represje władz i kapitalistów.  W II RP władze niechętnie tolerowały to święto  i nie zawsze przebiegało ono spokojnie. W czasie wieców i pochodów podczas , których manifestujący domagali się godnych warunków życia i  praw dla świata pracy, dochodziło do ekscesów,  najczęściej sprowokowanych  przez   skrajną lewicę, komunistów lub  ekstremalne ugrupowania pro kapitalistycznej prawicy.  Choć formalnie pierwsza Konstytucja RP, tzw. Marcowa z 1920 roku miała charakter  demokratyczny, pro obywatelski, prospołeczny, pro pracowniczy. Konstytucja Marcowa podkreślała i doceniała rolę pracy w Państwie:

  1. Art. 102 stwierdzał : Praca jako główna podstawa bogactwa Rzeczypospolitej , pozostawać ma pod szczególną ochroną państwa. Każdy obywatel ma prawo do opieki Państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy , choroby , nieszczęśliwego wypadku  i niedołęstwa – ubezpieczenia społecznego (…) Oczywiście w następnych latach, zwłaszcza po 1935 roku  ta tendencja pro obywatelska i  pro pracownicza została zahamowana .

     W PRL uznano  Dzień 1 Maja , jako    święto państwowe i obchodzono je bardzo uroczyście. W III RP- Solidarnościowej, przywódcy Związku Solidarność  tolerowali formalnie   to święto ale traktowali je  jako relikt komunistycznej przeszłości i oficjalnie przestano je obchodzić, traktując same  chęci i próby  jego organizowania jako postawę wrogą wobec nowego reżimu. Solidarność” po dojściu do władzy przekształciła się w partie (w ruch) polityczny i  wystawiła robotnikom, strajkującym po  sierpniu 1980 roku  surowy rachunek – zabrała im wszystkie zdobycze  wywalczone przez ostatnie 150 lat:   prawa, przywileje i korzyści pracownicze:  wczasy, sanatoria, kolonie letnie dla dzieci, powszechnie dostępną bezpłatną oświatę ,służbę zdrowia, świetlice, domy kultury, kasy zapomogowo-pożyczkowe, zlikwidowała zakładowe rady robotnicze, hotele robotnicze, przedszkola, żłobki, zakładowe fundusze budownictwa mieszkaniowego, szkoły przyzakładowe. Raziło ją również samo słowo robotnik wiec znikły nawet tytuły gazet  , („Gazeta Robotnicza” „Głos Robotniczy” „Głos Pracy”), nazwy ulic działaczy robotniczych, placów , obiektów publicznych Próchnika, Waryńskiego, Kasprzaka, Okrzei  … Faktycznie zniesiono  święto ludzi pracy 1 Maja. Choć niepodległa Litwa przywróciła to święto, które obchodzone  jest jako dzień wolny.  Święto pracy - "nie jest obecnie w Polsce dniem radosnym". Miliony ludzi pozostaje bez pracy; wielu z nich to młodzi - wykształceni, ambitni pełni energii." (...)”Nie sprawdziła się polityka prawicowego rządu AWS i wspierających go ugrupowań. Rosną trudności  gospodarcze a podstawowe problemy społeczne nadal pozostają nierozwiązane". 

Trzeba zrozumieć dlaczego od ponad 32 lat ludzie pracy w kraju boją  się jawnie, publicznie obchodzić to pracownicze święto by nie narazić się na represje, a przynajmniej szykany ze strony władz Solidarności i  Kościoła, który usiłował narzucić  własne święto pracownicze ,  Dzień  św. Józefa Rzemieślnika, jako patrona ludzi pracy. Podobnie Solidarność i Kościół chciały wyeliminować  zwyczaj obchodzenia 8 marca, jako światowy dzień kobiet, zastępując je „walentynkami”. 

 Formalnie istnieje ten dzień jako wolny od pracy, a w kalendarzu  jako Święto Pracy, ale w praktyce zastraszeni , sterroryzowani ludzie, obywatele  wyrażają uległość wobec solidarnościowych rządów powodowaną strachem i obawą represji ze strony rządzących oraz unikaniem  posadzenia o sympatie pro komunistyczne, (tak jak było w II RP). Pewną odwagę wykazywała  tylko OPZZ ale gromadziła  niewielkie grupy bardziej odważnych ludzi, głównie o sympatiach skrajnie lewicowych, postpezetpeerowskich  .  Polski świat pracy musi okazać się odważną  i zdecydowaną walką , by odzyskać zrabowane mu prawa  przez Solidarność i Kościół.

Ciekawe,  kto się odważy w tym roku gromadzić w pochody i wiece oraz  dopominać  o przywrócenie Polakom praw ludzkich, obywatelskich i pracowniczych. Odważnych zachęcamy do gromadzenie się w miejscach  dawnych, przed i powojennych wieców i pochodów manifestując swoje żądania. We Wrocławia zapraszamy pod Pomnik Ofiar Stalinizmu (stojący między Operą i  Fosą Miejską) przed dziękczynną tablicą z inskrypcją: Tym , którzy odbudowali Polskę i zagospodarowali Ziemie Odzyskanie, w 50 –tą Rocznicę Naród Polski.  

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu  we Wrocławiu postanowił  włączyć się do walki o odzyskanie tego tak,  krwawo opłaconego prawa do wolności , godności ludzi pracy, do wyrażenia  im szacunku , wdzięczności za obronę Kraju, za trud poniesiony w jego odbudowę ze zniszczeń wojennych, za udział w likwidacji wielowiekowego zacofania cywilizacyjnego, kulturalnego, gospodarczego  powstałego  w okresie rozbiorów, w latach wojny, czasach   stalinowskich, PRL  i uczcić święto ludzi Pracy 1Maja  zamieszczając  w Internecie komunikat i krótki artykuł uzasadniający celowość  przywrócenie tego święta ludziom pracy przypominając słowa szacunku do ludzkiego trudu jaki wyrażała  Maria Konopnickiej : pisząc;… Kiedy ujrzysz skrę co pruska znad kowadła i ogniska, uchyl czoła synu miły przed tym co się w trudzie znoi - Lud i praca, to są siły i świat cały na nich stoi.

Wrocław 24 kwietnia 2012 Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu – dr Leszek Skonka

Więcej:

BOJKOT WYBORÓW TO TAKŻE FORMA WALKI POLSKĄ RZĄDZĄ BANDYCI Leszek Skonka
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu POMOCNICZE KRYTERIA USTALANIA  POWIĄZAŃ AGENTURALNYCH. Leszek Skonka
BŁĘDY I WYPACZENIA W III RP Leszek Skonka Wrocław
CO ZOSTAŁO Z NADZIEI SIERPNIOWYCH? 29 Rocznica Strajków Sierpniowych - Leszek Skonka
Triumf stalinizmu i poniżenie jego ofiar - Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu - Leszek Skonka
Wszyscy zadowoleni z wyników wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej – Leszek Skonka
Zawód Związkowiec - Leszek Skonka
Prawda i kłamstwa o marcu 1968  Dr Leszek Skonka 
Skonka - Kto sprzeciwia się rozliczeniu stanu wojennego?
LUSTRACJA SPÓŹNIONA O 18 LAT - Leszek Skonka
Skonka - KTO SIĘ BOI LUSTRACJI?
SKONKA - CO DAŁA SPOŁECZEŃSTWU SOLIDARNOŚĆ ?
FAŁSZOWANIE PRAWDY O STANIE WOJENNYM- (dr Leszek Skonka)
SKONKA - 67 ROCZNICA SOWIECKIEJ AGRESJI - o tym należy przypominać i pamiętać.
SKONKA - STALINOWSKIE KORZENIE KOR-u, SLD I UNII WOLNOŚCI - m.in. Balcerowicz, Labuda, Frasyniuk, Olechowski, Gronkiewicz Walc, Bielecki, Piskorski, Geremek, Modzelewski, Michnik, Siwiec, Urban, Lityński...
Antypolonizm szowinistów żydowskich rodzi antysemityzm dr Leszek Skonka
DYLEMAT WYBORU MYŚLĄCYCH POLAKÓW - Leszek Skonka

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
  

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~miki
05-05-2012 / 23:24
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć
~ciociababcia
02-05-2012 / 22:10
Peter, dziękuję za wsparcie. Dodam, że nawet w latach 80-tych próbowano przekonać Naród, że kapitalizm i socjalizm to są bardzo dobre rozwiązania. Zapominano niestety dodać, że te założenia są niewykonalne i nie dla mas - utopia.
~Peter
01-05-2012 / 18:39
Autor musi się koniecznie doszkolić. 1 maja obchodzi się jako święto ludzi pracy, ale jest to data nie śmierci robotników na ulicach Chicago, ale jest to dzień założenia "Iluminatów" Weishaupta i masoneria ten dzień świętuje, tłumacząc motłochowi, że to także jego święto. Bojkotować ten dzień jak najbardziej. iluminaci.pl/iluminaci/iluminaci-zalozyciele-cele-i-metody-dzialania "w dniu 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta (1748-1830). Nazwa "Iluminaci" pochodzi od sekty manichejczyków, którzy głosili, że są "oświeceni" przez niebo, a ich doktryna odrzucała jedność z Bogiem i sprowadzała się do radykalnej anarchii, polegającej na zniszczeniu wszelkich religii, społeczeństw i zniesieniu prawa własności."
~jakel
01-05-2012 / 03:08
Osama Bin Laden to postać literacka stworzona dla celów kombinacji operacyjnej dostosowanej do potrzeb strategicznych USA. Jest powszechnie wiadomym, że tylko obrót daje zyski. Najzyskowniejsze są zbrojenia. Do tego potrzebne SA wojny. USA na wojnach robi kokosowe interesy, tylko TAK mogą osiągać zyski. Całość ukryta jest pod przykrywką biznesu. W Polsce znana jest tylko postać biznesu jako prymitywna postać działalności gospodarczej. Biznes to jedno wielkie oszustwo. Podczas, gdy prymitywna jego postać - działalności gospodarczej NIE może się sprawdzić albowiem bracia POlacy uwierzyli, że pierwszy milion trzeba ukraść a reszta będzie z górki. Rzecz w tym, że za dużo Polaków chce być milionerami - tacy wierni : ułan, szabelka i czołgi. Więc G... z tego będzie i mamy biedę aż skrzypi. Amerykańska społeczność chowana pod kloszem pozbawiona została wewnętrznej spójności, którą posiadały ludy wschodu. Polakom od wieków imponuje „małpowanie” innych aniżeli docenianie własnych wartości. CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE SAMI NIE WIECIE CO POSIADACIE – nie wzięło się SAMO z sufitu. Obowiązki Obywatelskie w PRL-u sprawiły, że braciom Polakom bardziej na fali była amerykanizacja niż twarda dyscyplina. Resztę załatwiła iluzoryczna Wolność, Niepodległość i Demokracja. Czy aby bracia Polacy to osiągnęli ?! Czy może po rewolucji „solidarnościowej pozostał już tylko wyświechtany szyld RP z orłem w koronie ? a tak faktycznie zarządza już inny właściciel. Marionetki uzurpujące dla siebie atrybuty władzy TUSK, Kaczyńscy, Komorowski, Bielecki, Wałęsa, Kwaśniewski i INNI funkcjonują na zasadzie współwłaścicieli Pensjonatu „ORZEŁ”. Czyżby zgodnie z przepowiednią cała nadzieja ulokowana była w chińczykach – czyli żółtej rasie, która ma się zatrzymać tam, gdzie usłyszy polską mowę ?
~observe
30-04-2012 / 14:24
W Chinach? To jutro obejrzyj, w których państwach i jak obchodzą to święto.
~ciociababcia
30-04-2012 / 13:03
Z całym szacunkiem do autora - chcę jednak podkreślić błąd. "Podobnie Solidarność i Kościół chciały wyeliminować zwyczaj obchodzenia 8 marca, jako światowy dzień kobiet, zastępując je „walentynkami”. Kościół jest przeciwny "walentynkom". A przymusowe pochody 1 Maja i zakłamanie historii sprawiły, że ludzie sami zrezygnowali z tego święta, przecież za nieobecność były szykany!!! co najmniej potrąpcona premia. Ja proponuję nie przywoływać zwyczjów zachowanych w Chinach i Korei Płn.