Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-02-2011

RUCH SPOŁECZNY POSZKODOWANYCH

Ruch Społeczny Poszkodowanych zrzesza wszystkich ludzi, którzy zostali poszkodowani przez instytucje państwowe, banki, ubezpieczycieli, komorników i firmy windykacyjne, prawników i wymiar sprawiedliwości, naciągaczy i wszystkich tych, którzy wykorzystują swoją wiedzę i pozycję manipulują innymi aby osiągnąć swoje cele.
Pojęcie POSZKODOWANI jest niezwykle pojemne i zawiera w sobie pierwiastek krzywdy ludzkiej, której chcemy się jawnie przeciwstawić.

Zrzeszając się w Ruchu Społecznym, dajemy jasny i czytelny przekaz, że nie zgadzamy się z takim stanem rzeczy, jaki ma miejsce w obecnych czasach. Nasze Państwo nie było i nie jest Państwem prawa, mimo szeroko głoszonej demokracji, wszelkiej wolności i sprawiedliwości.

My zwykli ludzie tego nie doświadczamy, gdyż w zderzeniu z silniejszym (instytucją, prawem, korporacją, firmą, …) już na progu jesteśmy skazani na rolę bezwolnej jednostki, który jest pozbawiony podstawowej ochrony, jaką jest choćby równość wobec prawa.

Stworzone do walki o słabszych instytucje takie jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Federacja Konsumentów, Rzecznik Ubezpieczonych i inne, NIE SPEŁNIAJĄ swoich funkcji w sposób zadowalający, a Obywatel który powinien być suwerenem państwa często czuje się dodatkiem do niego ! Prawo Polskie nie przewiduje wielu sytuacji wymykających się z ram paragrafów i ustaw i zamiast to naprawić, spycha Obywatela na margines, zasłaniając się przepisami.

POSZKODOWANY dla nas nie jesteś numerem sprawy lecz CZŁOWIEKIEM !!!

Naszym celem jest:
 • edukacja prawna i obywatelska;
 • zniesienie reliktu PRL- Bankowego Tytułu Egzekucyjnego;
 • poprawki do( bubla prawnego ) Ustawy o Upadłości Konsumenckiej z której skorzystało tylko 30 osób w Polsce (procesy upadłościowe rozpoczęte ale jeszcze nikt tak rzeczywiście w pełni nie ogłosił bankructwa);
 • zniesienie dziedziczenia długów art. 1015 kc i dostosowanie go do prawa anglosaskiego – odpowiadamy tym co otrzymaliśmy - !
 • zakaz windykacyjnego bezprawia a w szczególności nieetycznych, obraźliwych praktyk windykacyjnych – przemocy fizycznej i psychicznej , pozbawiania dłużnika wszelkich składników majątkowych ;
 • zastopowanie rozdawnictwa kredytów osobom bez zdolności kredytowej , nadawania tytułów egzekucyjnych na pierwsze zobowiązanie bankowe – kolejne po zwindykowaniu poprzedniego bez możliwości zbiegu egzekucji;
 • zakaz lichwiarskiej działalności para banków , ustawa antylichwiarska dla wszystkich osób prawnych i fizycznych;
 • wpisanie umowy kredytowej do Kodeksu Cywilnego;
 • humanitarne i ekonomicznie celowe prowadzenie egzekucji przez organy uprawnione , pod nadzorem sądu;
 • przeciwdziałanie krzywdzie osobowej i społecznej;
 • przywrócenie na łono społeczeństwa ludzi wykluczonych społecznie - samorządy materialnie odpowiedzialne za bezdomnych i ubogich;
 • przywrócenie właściwych relacji na drodze Państwo-Obywatel , nie będąca w parlamencie grupa wyborców ( Komitet Wyborczy Wyborców ) winna mieć zmniejszony próg wyborczy do 2,5 %..

Każdy powinien mieć Prawo do Obrony !
Gdy go na to nie stać winien mieć zagwarantowaną obronę z urzędu …

 

Mam uprzejmą prośbę do wszystkich członków Grupy o wyrażenie swojej opinii o mojej propozycji działań dla Ruchu Społecznego Pokrzywdzonych.

Dobrze byłoby ustalić co i jak możemy i powinniśmy zrobić. 
 Wyrażam przekonanie, że uczestnictwo nas wszystkich jest inspirowane chęcią udzielenia pomocy sobie i innym oraz wolą podjęcia działań mających na celu przywrócenie w Naszym Państwie praworządności, wolności osobistej i gospodarczej.

Codziennie doświadczamy wiele obiektywnie nieracjonalnych i niepraworządnych zachowań i decyzji ze strony parlamentarzystów, urzędników państwowych, banków, sądów, komorników, sieci handlowych, elektrowni, gazowni, służby zdrowia, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i innych korporacji. To wszystko budzi nasz sprzeciw i żądanie zmiany na lepsze. Jednak nasze działania często nie przynoszą oczekiwanych, oczywistych i racjonalnych rozwiązań z uwagi na poczucie bezkarności i znacznie posuniętą demoralizację osób odpowiedzialnych za działania w/w instytucji. Przyczyną naszych niepowodzeń był również brak koordynacji naszych działań. Ponieważ działaliśmy pojedynczo lub w niewielkich grupach.

Teraz dzięki tej inicjatywie, to się zmieniło i mimo że mamy różne doświadczenia życiowe i przekonania polityczne, religijne i filozoficzne, to w tych sprawach działamy razem. Każdy może być pewny że w potrzebie otrzyma wsparcie od wszystkich członków Grupy. Będziemy bardziej skuteczni w działaniu - bo będziemy wsparli się duchowo, ale przede wszystkim będziemy udzielali sobie pomocy merytorycznej. Swym zainteresowaniem obejmujemy wszystkie formy bezprawia, jakie dotykają ludzi ze strony urzędów, sieci i korporacji. Dla nas wszystkich, każdy jest człowiekiem a nie numerem. Jesteśmy ruchem obywatelskim - społecznym a naszymi podstawowymi metodami walki jest:

- ujawnianie i rozpowszechnianie informacji o nieprawidłowościach i różnego rodzaju przekrętach dziejących się na szkodę zwykłych ludzi,

- wspomaganie pokrzywdzonych, wykorzystując do tego obecnie obowiązujące przepisy, w tym prawo bycia stroną w postępowaniach administracyjnych w rozumieniu KPA. Stosowny zapis w Statucie upoważniający do takich działań ma Stowarzyszenie Krajowe Porozumienie Samorządowe, którego wielu członków jest uczestnikami naszej Grupy.                 

- domaganie się zmiany prawa na bardziej racjonalne i bardziej ludzkie oraz  występowanie do władz państwowych z propozycjami takich zmian.

Dla takich działań nie ma alternatywy, jesteśmy zwykłymi ludźmi wspierającym innych ludzi w ich konfrontacji z bezprawnymi i bezdusznymi działaniami polityków, urzędników i korporacji. Pokazujmy im jak korzystać z tego opresyjnego wobec nich systemu prawnego, bankowego i gospodarczego. Przekonujmy że warto o swoje prawa walczyć, i że w słusznej sprawie można wygrać.

Nasz Ruch nie jest skierowany przeciwko Państwu Polskiemu a wręcz przeciwnie. Poprzez umocnienie praworządności i wolności chcemy Nasze Państwo – Rzeczypospolitą Polską wzmocnić. Ludzie mają prawo i powinni się z Państwem Polskim identyfikować oraz chcieć o niego walczyć, ale równocześnie móc i chcieć zmieniać ten zły system niszczący ludzi i Państwo.

Na naszej oficjalnej stronie rozmawiamy, wymieniamy się poglądami, lub komentujemy zamieszczony materiał.
Oficjalna strona na FB to http://www.facebook.com/pages/ Ruch-Spoleczny-Poszkodowanych/ 180121405353062
Jednak ja zachęcam do komentowania i oficjalnych posunięć z konkretami na stronie http://www.facebook.com/l/ 80af7bCrDSbh-D1Ao7FNGA7boyg; ruchspolecznyposzkodowanych. blogspot.com/
Na końcu strony widnieją już artykuły do komentowania, strona rozwija się.

Zapraszam serdecznie.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~waldek
18-07-2013 / 17:32
Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka na pewno ci nie pomogą. No chyba gdy chodzi o skazanego w Rosji,Białorusi, czy Kubie!.
~jeremi
26-05-2013 / 14:03
Upłynęło 33 lata ( 1981r w tyg. Solidarność - „Ja i moje PRAWO Nr. 6 i 11 )od rozważań nad działalnością prawa i wymiaru sprawiedliwości przez znawcę prawa Lecha Falandysza. NASTAŁA nowa RP i nowe kadry urzędników Wymiaru Sprawiedliwości ,lecz jak wynika z doniesień medialnych i skarg obywateli nadal ich wyszkolenie i praktyki nie odbiegają od tych z lat PRL u . Nadal obywatel w starciu z utytułowanymi i wpływowymi oszustami nie ma szans , gdyż wywodzą się ze środowiska prawniczego i są chronieni przez urzędników ze środowiska (jak oni) prawniczego. Od obywatela żąda się przestrzegania prawa i stosowania do przepisów i ustaw,czytania umowy i regulaminu, lecz cwaniak i oszust wyszkolony w kierunku prawniczym jest ŚWIADOMY ,że jest grupa społeczna (osoby starsze) ,która nowych praw i przepisów nie zna. Będąc zobowiązanym ustawami i przepisami do informowania o tych prawach obywatela nie udzielają informacji ( świadomie zatajają) i nieświadomość wykorzystują do swoich oszukańczych praktyk, najczęściej (ostatnio) do zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, wykorzystując w tym celu wyszkolonych kurierów, których nie można identyfikować ,gdyż na jego umowie nie ma danych doręczającego umowę a jest on przedstawicielem operatora z którym zawiera się umowę i w jego obecności składa się podpis na umowie i zobowiązany jest nakazem USTAWY do okazania dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego jego umocowanie przed podpisaniem umowy tak aby abonent miał pełną świadomość jakiego operatora reprezentuje kurier. Dane i podpis kuriera winien znajdować się na umowie , gdyż inni operatorzy na swoich umowach umieszczają takie informacje ,gdy umowy są zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa.
~Przemysław Wesolowski
12-05-2013 / 12:52
Wesołowski Przemysław. Łącznica, dnia 25.02.2013 r. Łącznica 104 66-540 Stare Kurowo woj .lubuskie III S. 051/5/06. tel.885559051. PROKURATURA APELACYJNA. WYDZIAŁ III NADZORU NAD POSTĘPOWANIEM PRZYGOTOWAWCZYM W SZCZECINIE. DOTYCZY : PISMA Z PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP Z DNIA 25.09.2006 r. W związku z tym, że dopiero teraz przeczytałem pismo z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp z dnia 25.09.2006 r, które nie przekazał mi nie żyjący ojciec, stwierdzam, że Pan Mariusz Dąbkowski Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp w sposób nierzetelny i niezgodny ze stanem faktycznym przedstawił zasadność zarzutów przedstawionych przez koleżankę z pracy Panią Jolantę Waśniewską. Nie trzeba być prawnikiem lecz średnio zaznajomionym z tajnikami prawa aby stwierdzić, że kodeks karny reguluje sprawstwo i inne postacie współdziałania, jako podstawy odpowiedzialności karnej za popełnienie czynu zabronionego, lecz podstawie zarzutów umocowanych i zgodnych ze stanem faktycznym, a nie wyssanych z przysłowiowego palca, co w moim przypadku tak właśnie było. Jest rzeczą wysoce niestosowną aby urzędnik państwowy odnosił się do moich zastrzeżeń w tak nieodpowiedzialny sposób poświadczając oczywistą nie prawdę i przemilczając istotny dowód przemawiający na moją korzyść mówiący, że oszust wyłudził od mojej osoby prawie 3.000 zł, dowód który ukryła Pani Jolanta Waśniewska pod zarzutem lub stwierdzeniem, że była to tzw. prowizja dla oszusta i jest to co najmniej dziwne ponieważ miała do wglądu czystopis który otrzymałem od Pawła Zdzitowieckiego, w którym oszust pisze w sposób jasny i zrozumiały dla każdego, co się stało z pozostałą suma pieniędzy!. Przyjęta przez prokuratora wobec mojej osoby jaki i pozostałych osób koncepcja współsprawstwa jest chybiona i jest nieporozumieniem, ponieważ moja sprawa była odmienna od pozostałych współoskarżonych z prostego punktu widzenia i powinna zostać wyodrębniona do odrębnego postępowania, co zresztą mówi o tym kodeks postępowania karnego , a więc : 1)Kredyt podpisywałem w biurze, a nie jak pozostałe osoby w sklepie Pewex, które zdawały sobie sprawę w jaki sposób otrzymają kredyt pomniejszony o tzw. prowizję. W moim przypadku byłem święcie przekonany, że zaciągam kredyt w Towarzystwie Inwestycyjnym ART, który reklamował wyłącznie kredyt na kupno samochodu i cały czas aż do podpisania umowy prowadzona była rozmowa wyłącznie na ten temat. Wystarczyło przesłuchać świadka obrony który w jakiś sposób wyjaśnił by wszelkie wątpliwości związane z zrozumieniem przez prokuratora prostych spraw w prowadzonym postępowaniu, światka który cały czas był obecny w czasie prowadzonych rozmów z oszustem!. 2)Umowy podpisywałem w dobrej wierze, a z prawnego punktu widzenia oszust wprowadził mnie w błąd celem uzyskania korzyści majątkowej doprowadzając moją osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Padłem ofiarą oszusta który podstępem doprowadził mnie do mylnego wyobrażenia o rzeczywistości w jakim znajdowałem się. 3)Oszust wyzyskuje błąd, gdy wie o błędnym przekonaniu pokrzywdzonego co do określonych faktów, ale nie czyni nic, aby mnie z tego błędu wyprowadzić. 4)Kolejne nieporozumienie to zarzut prokuratora mówiący, że doprowadziłem bank do niekorzystnego rozporządzania mieniem, art. 286 & 1 kodeksu karnego, ale aby uznać tan zarzut należy spełnić następujące przesłanki, umyślność w działaniu w moim przypadku tego nie było, osiągnięcie korzyści majątkowej, tu również tego nie było, ponieważ oszust wyłudził od mojej osoby prawie 3.000zł, a więc stałem ofiarą oszusta i pośrednio organów ścigania z Gorzowa Wlkp. 5)Nie doprowadziłem nikogo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a jedynie mnie doprowadzono do niekorzystnego rozporządzania mieniem, to oszust działał na moją szkodę i tego jakoś prokurator nie zauważył?. 6)Szkodliwość społeczna czynu?, jaki on był w moim przepadku?, gdy okazuje się, że stałem się koleją ofiarą oszusta który wyłudził od mojej osoby prawie 3.000 zł. Więc zadaje pytanie!,w moim przypadku ta szkodliwość była aż tak duża?, i to był powód do wydania wyroku skazującego, gdy według art.17&1 kodeksu postępowania karnego powinna być umorzona z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu!. Szanowny Pan prokurator jakoś nie widzi, że nie było poszkodowanego, a jedyną osobą poszkodowaną byłem Ja ponieważ jak już pisałem oszust wyłudził prawie 3.000 zł. Pan prokurator zapomina również o zasadach obowiązujących w prawie polskim, a więc domniemanie niewinności, czy wszelkie wątpliwości które przemawiają na korzyść oskarżonego, czy tu ich nie było?. Mogę odpowiedzieć, było tylko prowadzącego dochodzenie prokuratora to nie interesowało, miał on jeden cel oskarżyć i doprowadzić do skazania jak najwięcej osób, co zresztą się opłaciło, ponieważ dostała awans no i średnia wojewódzka poszła w górę. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zabłysła aureolą sprawiedliwości na cały kraj?. 7)Wobec dowodów świadczących, że oszust wyłudził od mojej osoby znaczną sumę pieniędzy Prokuratura w Gorzowie Wlkp powinna wszcząć z urzędu śledztwo aby wyjaśnić co się stało z tą sumą pieniędzy!, co zresztą taki obowiązek nakłada na nią Kodeks Postępowania Karnego. Dalsze wyjaśnienia Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp Pana Mariusza Dąbkowskiego wskazują na jedno, że jednak nie było żadnego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, po prostu odpowiadający na moje pismo prokurator zrobił to w sposób rutynowy bez zagłębiania się w stan faktyczny prowadzonego postępowania przygotowawczego. Mój pogląd potwierdzają kolejne wyjaśnienia prokuratora który pisze, że główni organizatorzy otrzymali surowsze kary w tym Paweł Zdzitowiecki, a wyrok zapadł już 26 kwietnia 2001 roku, jest to dziwne gdy na ofiary tych oszustów wyroki zapadły już w 2000 roku. Paweł Zdzitowiecki już 10 sierpnia 2002 roku składa propozycje współpracy również w branży finansowej i tu rodzi się zasadnicze pytanie, jak się mogło to stać gdy według wyjaśnień prokuratora oszust odbywał surową karę w Zakładzie Karnym, a tu na światło dzienne wypływa dowód świadczący, że Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp próbuje coś nieudolnie ukryć i jak zwykle dochodzi do niezamierzanego wypływu prawdy!. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, że Paweł Zdzitowiecki po tym okresie jest poszukiwany listem gończym przez I Komisariat Policji w Gorzowie Wlkp na podstawie art. 286 & 1, oszustwo typ podstawowy. Jak mogą wytłumaczyć to gorliwi w tropieniu przestępców policjanci i prokuratorzy w Gorzowie Wlkp gdy po raz kolejny oszust nie kryjąc się zakłada swój oszukańczy interes, składając propozycje współpracy dla naiwnych i uczciwych ludzi których po pewnym czasie hurtowo prokuratura oskarży i doprowadzi do skazania, pewnie jak zwykle nie w imię sprawiedliwości,ale statystyki, inaczej tego zachowania nie można rozumieć?. Z perspektywy lat i na podstawie tego co udało mi się zgromadzić w tej sprawie, dziwnej sprawie w której negatywną stroną jest Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp, można zadać sobie pytanie jak mogło do tego dość gdy dla organów ścigania ten oszust był tak bardzo znany, ponieważ już wcześniej dopuścił się do tego typu przestępstw!, jak to się stało gdy Zdzitowiecki po wyroku skazującym po kilkunastu miesiącach powraca do oszustw, o czym świadczy list gończy skierowany za tą osobą!. A może ta cała sytuacja jest na rękę organom ścigania, inaczej tej bezkarności tego oszusta nie można tłumaczyć?, a więc w wielu przypadkach łapie się swoje ofiary, by zapewnić sobie statystyki, premie, awanse i tak niestety w tym przypadku było!. Twierdzenie prokuratora, że zwracałem się do RPO, Ministerstwa Sprawiedliwości iż każda z tych prób skończyła się negatywnym załatwieniem sprawy jest w pewnym sensie wytłumaczeniem pracowników Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp, jednak na tamten czas nie miałem takiej wiedzy jak obecnie. To fakt, że Zdzitowiecki nie przekazywał mi żadnych pieniędzy, które jednak od mojej osoby wyłudził, a to mi się wydaje jest przestępstwem ściganym z urzędu i mało by wpływ na ocenę stopnia szkodliwości, a tym samym na wyrokowanie organu orzekającego. Owszem śledztwo nie można obciążać prokuratora który prowadzi postępowanie rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem lecz ten przypadek jest zaprzeczeniem zdrowego rozsądku,etyki zawodowej, o czym zresztą pisałem już wcześniej. Nie jest to wyssane z przysłowiowego palca lecz oparte na dowodach twardych i druzgocących dla prokuratora prowadzącego postępowanie dowodowe, jak i dla śledczych z policji w Gorzowie Wlkp. Piszący to pismo prokurator po raz kolejny udowodnił,że nie było żadnego postępowania wyjaśniającego ponieważ pisze cyt : informuję, że wobec upływu okresów ustawowych, na postawie art.107& 2 kk, mogę skierować do sądu, który wydał wyrok wniosek o wcześniejsze zarządzenie zatarcia skazania!. Otóż wyjaśniam, z pracy zwolniono mnie z dniem 01.10.2002 roku, a z rejestru karnego zostałem usunięty w dniu. 09.10.2002 roku, a więc proszę aby faktycznie Pan prokurator poważnie traktował swoje obowiązki jak i obywatela i odpowiadał w sposób przemyślany bo jak na razie jestem osobą normalną która oczekuje poważnego traktowania. A przypominam pismo które otrzymałem od Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp jest z datą 25.10.2006 rok!. Reasumując powyższe ustalenia stwierdzam, że Pani Jolanta Waśniewska Prokurator Prokuratury Rejonowej oddelegowanej w tym czasie do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp, jak i prowadząca pod jej nadzorem Policja nie dopełnili swoich obowiązków w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, czym przekroczyli swoje uprawnienia działając tym samym na szkodę interesu publicznego, jak i prywatnego. Mając powyższe na uwadze stopień szkodliwości bezprawnych działań na szkodę organów ściganie zwracam się z prośba o zbadanie tego przypadku bez angażowania jako strony Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp, której nie zależy na wyjaśnieniu tych uchybień które przedstawiłem wyżej. Szanowna Redakcjo!, nie mam już sił pisać od nowa kolejnego pisma i jak sadzę wystarczy te które kierowałem do Prokuratury Generalnej, Krajowej, Apelacyjnej, Ministerstwa Sprawiedliwości które to urzędy przesyłali moje skargi do jednostki na którą się skarżyłem tj. Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp, która nie odpisywała w sposób merytoryczny na moje liczne pisma ignorując tym samym na poważne traktowanie organów ścigania i państwo które powierzyło tym osobom tak ważne i odpowiedzialne stanowiska o szczególnym zaufaniu społecznym.. Jak widać dążeniem wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania w Polsce nie jest utrzymanie porządku i harmonii społecznej i nawet pobieżna analiza pokazuje, że jest odwrotnie, a sądy i prokuratury specjalizują się nie tylko w fabrykowaniu oskarżeń. Cały ten system oszustw jest niewątpliwie koordynowany na wysokim szczeblu i na pewno mają w tym udział Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna co zresztą widać w całym kraju!, czy to już jest III Rzeczpospolita przestępcza?. Ilu jest ofiar niesprawiedliwości w Polsce?, trzy miliony, sześć?, dziesięć?, dla tych milionów ludzi obecne państwo to źródło zła!, i niestety dla mnie również!. Liczba ofiar opiera się na ważnym założeniu: poziom orzeczeń ich rzetelność , uczciwość kompetencje policjantów, oskarżycieli, adwokatów i sędziów. Mówimy tu o milionach ludzkich istnień zmiażdżonych przez pseudo państwo i jego wymiar sprawiedliwości jak i organa ścigania, a sprawy cywilne też powodują niepowetowane szkody, a przykładem w moim przypadku jest orzeczenie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp, który przyjmował wszystkie wnioski dowodowe bez sprawdzenia ich wiarygodności!. Bardzo proszę aby wasza redakcja pochyliła się nad moim przypadkiem ponieważ według mnie osoby winne powinny ponieść nie tylko kary dyscyplinarne, ale również dla przykładu odpowiedzieć karnie. Proszę o daleką idącą pomoc, ponieważ jestem osobą z umiarkowanym stopniem niesprawności. Z poważaniem Wesołowski.
~megi1802
02-05-2013 / 00:44
Z zamieszczonego poniżej Forum bezprawnie usunięto moje komentarze na stronie forum.wnp.pl/topic/112759-piotr-kolodziej-nowym-prezesem-tauron-dyst Prawda zawsze zwycięży Prezesie Piotrze Kołodziej! Prezesie Piotrze Kołodziej - jest Pan złodziejem, który okrada mnie po cięzkim wypadku przy pracy z powodu utraty pamięci,a po powzięciu informacji o wypadku - gdy jestem bezpośrednio narazana na niebezpieczeństwo utraty życia - umyślnie bezprawnie nie udziela mi pomocy ratunkowo lekarskiej dla zysku nie dzwoni po pogotowie ratunkowe ze służbowego telefonu - siedzi w fotelu prezesowskim i pije kawusię. Dlaczego Pan Prezes Kołodziej bezprawnie poświadcza nieprawdę w sprawozdaniach do MSP i do innych Ministerstw, urzędów państwowych nie wykazuje, że w styczniu 2003r zmniejszył zatrudnienie w Spółce GZE S.A. w dacie bezwzględnego zakazu bezprawnie dyskryminacyjnie dyscyplinarnie niesłusznie i nienawistnie zwolnił mnie Pan z pracy w dacie przejęcia GZE S.A. przez Kupującego Vattenfall , bo Spółka EU wykonywała za Pana zgodą i przyzwoleniem nielegalną działalność usługową bez koncesji, promesy i zezwoleń, z tego powodu stałam się kaleką, niepełnosprawnym pracownikiem, nieuleczalnie chorym człowiekiem. Zabrania mi Pan Prezes Kołodziej prawa do wykonywania zawodu w mojej grupie zawodowej, zabrania wstępu na teren zakładu pracy, zabrania siłą wstępu do biura abym mogła wykonywać powierzoną pracę. Moje rzeczy z biura wyrzuca na śnietnik. Ma Pan wtedy wiele wolnych miejsc pracy w Spółce GZE S.A. i Grupie Vattenfall ale zabrania Pan mi prawa do pracy, bo dobrze, sumiennie,starannie, rzetelnie, uczciwie pracuję zgodnie z wewnnątrzzakładowym prawem pracy, Instrukcją Bezpiecznej Pracy, Zarządzeniami Prezesa GZE, Regulaminem Pracy GZE S.A., bo jestem niepełnosprawna i utraciłam pamięć. Prezesie Piotrze Kołodziej wie Pan, że ogromnie cierpiałam i cierpię gdy mnie Pan terroryzował, torturował psychicznie. Do dzisiaj ten dramat i tragedię przeżywam. Na samą myśl o Panu ogarniają mnie ogromne paniczne lęki nie pozwalające żyć normalnie. Pan Prezesaie Kołodziej jest moim katem i oprawcą. Niech Pan nie usuwa moich komentarzy. Prawda zawsze musi zwyciężyć! Prawda zawsze zwycięża! Megi 1802 - torturowana psychicznie pracownica GZE S.A., której zabroniono pracować, bo jej zwierzchnicy bezprawnie rażąco naruszają prawo i ogromnie szkodzą Spółce GZE S.A., Państwu Szwedzkiemu i Polsce! WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
~sędzia
22-04-2013 / 12:16
to co dzieje sie w polskich sądach to nawet nie jest burdel, to coś gorszego, w burdelu puffmuter trzyma porządek, i wszystko działa jak ta lala. w polskim burdelu cyzli wymiarze sprawiedliwości, nawetr puffmutter nie pomoże.w takim kraju- podrzędnym burdelu jak polska nawet puffmuter nie poradzi. tu moze tylko coś zdziałać powołanie ławy przysięgłych, ale nie takiej składającej się z polskich prostytutek, jak to ma miejsce do tej pory. nic dziwnego że Polskę nazwano w Strasbourgu kupą gnoju, na której stoi kogut- Donald Tuski i pieje jak to w Polsce jest cudownie. Tak cudownie że czego sie nie dotknie to śmierdzi padliną,
~rick
06-04-2013 / 00:49
do ~ Temillex idea jest dobra ale w sytuacji gdy odbywa się likwidacja NARODU POLSKIEGO propozycja ma charakter długofalowych działań ... bracia Polacy zostali "rozdarci" wielowątkowymi zawirowaniami rozsadzania tożsamości i świadomości (celowe działania psychotroniczne) zakłócające logikę faktycznego rozumowania przez spychanie na peryferia konstrukcji psychologicznej zdrowego osobnika w przestrzeń abstrakcji i marginalności nurtu faktycznych zapotrzebowań ... stąd pojawiła się z impulsów zewnętrznych tematyka : miękkich, twardych narkotyków i INNYCH środków psychotropowych zakłócających stan równowagi oraz samokontroli i samooceny tzw. automatyzacji z fizjologii ... Tematyka dewiacji seksualnych i INNA egzotyka mają za zadanie odwracać skutecznie uwagę od spraw zasadniczych i pierwszorzędowych ... Problematyka dewiacji seksualnych i narkotyków oraz INNE. Są znane od czasów epoki faraonów czyli NIC NOWEGO ... Równolegle bardzo szeroko wykorzystuje się patologię na przesłankach kryminalnych (przestępcy : sędziowie i prokuratorzy) epidemię na bazie syfilisu schizofrenii paranoidalnej szeroko stosowanej w postępowaniach procesowych. W miejsce stosowania z godnie z procedurami wg kpk dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej metodami prawno-kryminalistycznymi stosuje się bardzo prymitywne (skuteczne w warunkach BEZPRAWIA) prokuratorsko-sędziowskie prowokacje wg metody "jedna baba drugiej babie" insynuacji urojen własnych ; www.aferyprawa.eu/content/img/captcha/25bf9221bff8228de313b3c0dda2df pod przykrywką IMMUNITETÓW. Wprowadza się dla rozmydlenia spraw postępowań procesowych - biegłych sądowych lekarzy psychiatrów. Pod przykrywką rzekomych badań sądowo - psychiatrycznych przeprowadzają oni po prostu "przesłuchanie". np. w Koszalinie Prywatna Przychodnia Psychiatryczna : Bretner Barbara & Helena Steć -Matuszewska & Elżbieta Kondaków Konarska - narodowość ŻYD- y - piszą (DYŻURNA diagnoza) z sufitu co ślina na język przyniesie. Formułują tak treści tych "zeznań" by cała treść sprowadzała się do sprawiania "wrażenia" wyciągnięcia wniosków, że ich OFIARA o ile NIE jest obłąkana- TO NIEPOCZYTALNA umysłowo lub ograniczona poczytalność) to jest po prostu paranoikiem. TAKIE badanie trwa ok 10-20min. Mistrzem świata jest Helena STEĆ MATUSZEWSKA - świadek adwokat Michał Płocica oraz Barbara Bretner (koleżanka H. STEĆ-Matuszewskiej). W dniu 15-03 2013r w toku takich badan na zlecenie psychicznie chorej SSR Anna WALENCIAK SR K-oszalin w zw. II K.343/12/AW&KK&MW&TB która chichocząc sie hełpliwie oświadczyła : cit. " Dla sporządzenia opinii sądowo - psychiatrycznej wystarczy jej podać tylko : " ... nazwisko i imię oraz adres .." NIC dodać NIC ująć. Z taką procesową "psychiatryczną" produkcję koszalińska lekarska HOŁOTA pobiera z kasy sadu od 300-600PLN. Patrz : http :// youtu.be/T7rrKNRuCas i INNE nagranie ABW do sprawy X K 865/08/WW SR Koszalin - OFIARA Czesław ŚWIATEK z Sarbinowa któremu komornik G. MROPWIŃSKI wraz z czgterema bandytami w policyjnych mundurach od watazki komediant W. TYL KMP Koszalin amordowali w lipcu 2011r zone Jadwigę. Od ponad 16LAT 1995 rok odbywa się okradanie Rodziny Świątek z dzierżawionej działki - na zlecenie PPO Andrzej SIUCHTA. Dzierżawa od roku 1973 rok. SSO S. PRZYKUCKI & D. SOKOŁOWSKA insynuacją urojeń własnych stwierdzają, że dzierżawy NIE MA. Wczesnie spalone zostało archiwum GS z dokumentami dzierżaw w gminie Mielno. Włscicielem prywatnego folwarku UG Mielno Był wójt Zbigniew CHOIŃSKI kumpel PPO J. OZÓG - Szef PO Koszalin oraz Stanisława Gawłowskiego - ps. DYZMA tak się odbywa dochodzenie prawdy materialnej w resorcie sprawiedliwości ... czy tą HOŁOTĘ to ani ziębi ani grzeje ... podpalają im mieszkania ... na ryj leją im kwas solny i inne ... Wystarczy im odbracIMMUNITETY i skończy sie ich pycha, buta i bezczelność ...IMMUNITETY zastępują im faktycznie wszystko ... a psychiatrzy .... prędzej czy później staja się psychicznie chorzy ... Bretner & Matuszewska Konarska ponad wszelką wątpliwość są psychicznie chore ... itp. itd kłamstwo rodzi kłamstwo i fizjologia transformuje się w dewiacje psychiki to jest NIEodwracalna przemiana - Fikcja -FIKCJI tworzy FIKCJE... prof Araszkiewicz z Instytutu Psychiatrii o koszalińskich psychiatrach wydał opinię ...potwierdził wersje OFIAR ...
~Temilex
02-04-2013 / 13:09
Szanowni poszkodowani przez różnej maści degeneratów. To, że zamieszczamy swoje komentarze na forach ani ich ziębi, ani parzy. Pojedyńczo nasze głosy nie mają znaczenia. Proponuję, ażeby szefostwo ;Afer Prawa; otworzyło na początek w każdym województwie swoje biuro (oczywiście prowadzone na zasadach wolontariatu - studenci prawa, medycyny, psychologii itd. oraz inne zaangażowane osoby. Następnie przy oddz. wojewódzkich można by powołać oddziały powiatowe. Wtedy wszystkim w/w degeneratom i przestępcom w togach nie było by do śmiechu. Dopóki się nie zorganizujemy w większą siłę, nic się nie zmieni. Bo układ przestępczy jest silny i zdeterminowany do utrzymywania obecnego stanu jak najdłużej.
~pokrzywdzeni przez gawlowskiego
29-03-2013 / 06:43
Hura !!! ura ! ura ! do dupy żołnierza Donalda TUSKA z PO *** ps. DYZMA zaczynają się wreszcie dobierać w Sądzie w Kołobrzegu. Ten Hochsztapler - b. V-ce Prezydent Miasta Koszalina - aktualnie Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska -jest włascicielem PRALNI w Szwajcarii gdzie poszły ZDEFRAUDOWANE miliony ze spalarni śmieci - technologiczny BUBEL. DYZMA wydoił Podatników na grube miliony. Aż dziw, że merda ogonem jeszcze na widok Donaldino. Razem z Gutkowskim w naukowy sposób wyprowadzili już z Polski ponad 4.5 mld złotych na prywatne konto. Donaldino wiernego sługę jeszcze toleruje na stanowisku sekretarzyny stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Więc nic dziwnego, że *** K A N T Dyzmy opóźnia nadejście Wiosny 2013 roku w REPUBLICE Gawłowskiego byłe woj. koszalińskie.
~marek777
29-03-2013 / 06:26
do ~ bogna ... al. Korfantego 141 60-154 Katowice Zdzisław Wisny 664 404 062
~marek777
29-03-2013 / 06:19
patrz : youtu.be/T7rrKNRuCas