Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 sierpnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PRINUM NON NOCERE PORADY DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ LEKARZY

Stowarzyszenie Primum Non Nocere organizuje otwarte spotkanie poświecone
prawom pacjenta i reformie systemu ochrony zdrowia.
Szanowni Państwo,
Informuję iż dn 31.03.2006 r w Krotoszynie, Wielkopolski Oddział
Stowarzyszenia Primum Non Nocere organizuje otwarte spotkanie poświecone
prawom pacjenta i reformie systemu ochrony zdrowia.
Spotkanie rozpoczyna się o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej w
Krotoszynie przy ul. Benickiej 9.
Spodziewamy się obecności parlamerntarzystów:
Pani dr Małgorzaty Stryjskiej,
Pani Elżbiety Ratajczak,
Pana Mirosława Adamczaka,
Pana Witolda Tomczaka (eurodeputopwany).

W spotkaniu poza Władzami Oddziału Terenowego, będą brać udział także
członkowie Zarządu Generalnego Stowarzyszenia

W przerwie spotkaniao godz. 17:00 do 17:30 przewidziana jest konferencja
prasowa.

Wszystkich z Państwa którzy są zainteresowani spotkaniem i mieszkając w
Wielkopolsce mogą dojechać, serdecznie zapraszam.

Informuję jednocześnie iż został przygotowany i rozpoczynamy kolportaż
nowej wersji ulotki. Jest ona dostępna na naszym serwerze pod adresem:
http://www.sppnn.org.pl/wyd/ul1.htm  
Ulotkę można wydrukować z serwera i powielić na ksero.
Ponowniw zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc w kolportażu.
Wszyscy którzy z Państwa którzy chcą i mogą rozkolportować większą ilość
ulotek ( powyżej 100 szt. ), mogą otrzymać je pocztą, ponieważ w Warszawie
mamy powielacz i druk jest tańszy. Proszę o ewentualne przysłanie e mailem
informacji o ilości potrzebnych ulotek i o adresie na który je wysłać.
pozdrawiam
dr Adam sandauer   
Szanowni Państwo,
Przypominam iż po Kongresie Stowarzyszenia, przekazane zostały m. innymi
Marszałkowi Sejmu RP uchwały Kongresu. Zwracaliśmy się do władz o
powołanie mocą ustawy instytucji Rzecznika Pacjenta i o wprowadzanie w
Polsce na wzór państw skandynawskich, ubezpieczeń od złych następstw
leczenia, bez konieczności dowodzenia winy:
http://www.sppnn.org.pl/arch/kg2006/
Do listu skierowanego do Marszałka dołączone zostały następujące dokumenty:
Nasz projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta:
http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ust.doc
Tłumaczenie otrzymanego z ambasady Królestwa Szwecji opracowania pt.
Szwedzkie Ubezpieczenia Pacjentów:
http://www.sppnn.org.pl/szw/opis.doc
Tłumaczenie ustawy ubezpieczeniowej obowiązującej w Szwecji:
http://www.sppnn.org.pl/szw/ust.doc

Otrzymałem informację z Kancelarii Sejmu RP iż Marszałek zdecydował
przekazać Komisji Zdrowia nasz list wraz z uchwałami i przesłanymi
dokumentami.
Chcę zwrócić uwagę iż obowiązujące w Polsce prawo które nie daje pomocy
poszkodowanym i które powoduje tuszowanie większości błędów lekarskich,
powstawało w przeszłości w wyniku prac Sejmowej Komisji Zdrowia. 
Członkowie Komisji Zdrowia w znacznej części byli parlamentarzystami w
poprzednich kadencjach i w znacznej części są z zawodu lekarzami.

Zwracam uwagę iż apel o powołanie Rzecznika Pacjenta mógł być równie
dobrze przekazany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jak też do
Komisji Polityki Społecznej, co nie zostało uczynione przez Marszałka.
Zwracam uwagę iż apel o wprowadzanie w Polsce na wzór państw
skandynawskich, ubezpieczeń od złych następstw leczenia, mógł być równie
dobrze przekazany do Komicji Finansów Publicznych jak też do Komisji
Polityki Społecznej, co nie zostało uczynione przez Marszałka.

Decyzja Marszałka o przekazaniu naszych uchwał i apelu Stowarzyszenia,
wyłącznie do Komisji Zdrowia może stanowić w praktyce �utopienie sprawy�.

Innych informacji działaniach związanych z naszymi uchwałami które były
przekazane  także Prezydentowi RP i Premierowi, nie posiadam.
Adam Sandauer

Primum Non Nocere - Światowy Dzień Chorego - uchwały Stowarzyszenia

Światowy Dzień Chorego 11 luty 2006 r. Kongres Stowarzyszenia - tylko niekompetentny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej?

Błędy medyczne - Co roku ponad 45 tys. osób pada ofiarą pomyłek lekarskich - informacje do wiadomości ministra zdrowia Zbigniewa Religi.

 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Rahmi
25-12-2014 / 09:24
The key to preventing" rel="nofollow">pnxgwywtqcr.com"> iujnries and being injury free is in consistency. If you run regularly and than have a longer brake from running, you need to resume running very cautiously with low intensity and slowly build it up back to previous level. Same with weights. I usually tell my eager clients who want to lift heavy weights to get results fast, than they have to deserve to lift heavy weights. So how do they deserve it? With being there, being consistent and very slowly increasing intensity. And than, and only than, they can try to lift heavy weights, without injuring themselves. It's a sensitive issue and many people don't get it.
~Ikip
20-12-2014 / 16:35
At last, somenoe who comes to the heart of it all