Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 sierpnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PRINUM NON NOCERE PORADY DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ LEKARZY

Primum Non Nocere -  10 lutego 2008 r. obrady Kongres Stowarzyszenia 
- zapraszamy
Dn. 10 lutego 2008 r. ( niedziela ), w przeddzień Światowego Dnia Chorego,
 rozpoczyna obrady Kongres Stowarzyszenia Primum Non Nocere. 
Rozpoczną się one o godz. 11 w auli Instytutu Głuchoniemych przy 
pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

W sierpniu br. minie dziesięć lat od zebrania grupy inicjatywnej osób, 
które w grudniu 98 r. doprowadziły do rejestracji Stowarzyszenia osób 
poszkodowanych w wyniku błędów i wypadków medycznych. 
Mimo iż okres który minął, nie był "usłany różami", wiele osiągnęliśmy 
i to prawie bez środków. 
Przed rozpoczęciem naszych działań, problem ukrywania błędów lekarskich 
nie istniał w świadomości społecznej.
II część Kongresu, planujemy prawdopodobnie na połowę sierpnia 2008 r. 
w dziesiątą rocznice powstania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest jedyną dużą organizacją reprezentującą pacjentów, 
niezależną od firm farmaceutycznych, utrzymującą się z darowizn i ze 
składek tych którzy sami potrzebują pomocy.

Kongres podejmie decyzje dotyczące dalszych działań Stowarzyszenia, 
jak też określi stosunek organizacji do proponowanych obecnie zmian 
systemu ochrony zdrowia dotyczących:
1. ubezpieczeń dobrowolnych, tak dodatkowych jak i równoległych;
2. zmian organizacyjnych i praw własności w obszarze opieki zdrowotnej;
3. praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

Przedyskutujemy też postulaty które Stowarzyszenie prawdopodobnie 
przedstawi władzom państwa. Prawdopodobnie będą one dotyczyć nie tylko 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, lecz także wymiaru sprawiedliwości.

O godz. 13:30 dn. 10 lutego w przerwie obrad Kongresu, organizujemy konferencję 
prasową na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

dr Adam Sandauer
przewodniczący Stowarzyszenia
Szanowni Państwo,
Przypominam iż po Kongresie Stowarzyszenia, przekazane zostały m. innymi
Marszałkowi Sejmu RP uchwały ostatniego Kongresu. 
Zwracaliśmy się do władz o powołanie mocą ustawy instytucji Rzecznika 
Pacjenta i o wprowadzanie w Polsce na wzór państw skandynawskich, 
ubezpieczeń od złych następstw leczenia, bez konieczności dowodzenia winy:
http://www.sppnn.org.pl/arch/kg2006/
Do listu skierowanego do Marszałka dołączone zostały następujące dokumenty:
Nasz projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta:
http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ust.doc
Tłumaczenie otrzymanego z ambasady Królestwa Szwecji opracowania pt.
Szwedzkie Ubezpieczenia Pacjentów:
http://www.sppnn.org.pl/szw/opis.doc
Tłumaczenie ustawy ubezpieczeniowej obowiązującej w Szwecji:
http://www.sppnn.org.pl/szw/ust.doc

Otrzymałem informację z Kancelarii Sejmu RP iż Marszałek zdecydował
przekazać Komisji Zdrowia nasz list wraz z uchwałami i przesłanymi
dokumentami.
Chcę zwrócić uwagę iż obowiązujące w Polsce prawo które nie daje pomocy
poszkodowanym i które powoduje tuszowanie większości błędów lekarskich,
powstawało w przeszłości w wyniku prac Sejmowej Komisji Zdrowia. 
Członkowie Komisji Zdrowia w znacznej części byli parlamentarzystami w
poprzednich kadencjach i w znacznej części są z zawodu lekarzami.

Zwracam uwagę iż apel o powołanie Rzecznika Pacjenta mógł być równie
dobrze przekazany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jak też do
Komisji Polityki Społecznej, co nie zostało uczynione przez Marszałka.
Zwracam uwagę iż apel o wprowadzanie w Polsce na wzór państw
skandynawskich, ubezpieczeń od złych następstw leczenia, mógł być równie
dobrze przekazany do Komicji Finansów Publicznych jak też do Komisji
Polityki Społecznej, co nie zostało uczynione przez Marszałka.

Decyzja Marszałka o przekazaniu naszych uchwał i apelu Stowarzyszenia,
wyłącznie do Komisji Zdrowia może stanowić w praktyce "utopienie sprawy".

Innych informacji działaniach związanych z naszymi uchwałami które były
przekazane  także Prezydentowi RP i Premierowi, nie posiadam.
Adam Sandauer

Primum Non Nocere - Światowy Dzień Chorego - uchwały Stowarzyszenia

Światowy Dzień Chorego 11 luty 2006 r. Kongres Stowarzyszenia - tylko niekompetentny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej?

Błędy medyczne - Co roku ponad 45 tys. osób pada ofiarą pomyłek lekarskich - informacje do wiadomości ministra zdrowia Zbigniewa Religi.

SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe
Ruchu Praw Obywatelskich
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-) ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje.
www.aferyprawa.com

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.