Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 sierpnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-02-2011

Konferencja prasowa Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere 11 lutego 2011r  Światowy Dzień Chorego.

Dnia 11 lutego, gdy obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, organizuje konferencję prasową. 

Będzie ona poświęcona sytuacji osób poszkodowanych w następstwie błędów i wypadków medycznych i naszej ocenie przygotowywanych zmian prawa. 

Ze względu na brak możliwości utrzymania dotychczasowej warszawskiej siedziby Stowarzyszenia, ( http://tinyurl.com/6gcvqol ), 
konferencja odbędzie się w biurze oddziału w Białymstoku przy ul Zielonogórskiej 10. Początek o godz. 13:30.

Dnia 11 lutego, gdy obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.

W konferencji udział wezmą: 
Zbigniew Dudko - przewodniczący Stowarzyszenia ( tel. 604 816 388 ); 
dr Adam Sandauer - honorowy przewodniczący i założyciel Stowarzyszenia ( tel. 601546347 ); 

Osoby poszkodowane - członkowie Stowarzyszenia 

Zapraszamy 
A.Sandauer 
Z.Dudko

Szara strefa publicznej służby zdrowia - Adam Sandauer

Poszkodowani przez błędy lekarskie protestują przed pałacem Prezydenta
RP w Warszawie - inicjatywa Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere

 Stowarzyszenie Primum Non Nocere informuje - zajęcie przez komorników szpitalnych 
funduszy zagraża zdrowiu i życiu pacjentów.

Co z tą odpowiedzialnością lekarską za popełnione "błędy w sztuce medycznej"?
- mówi Adam Sandauer Prezes Stowarzyszenia Pacjentow Primum Non Nocere

BŁĘDY LEKARSKIE Odpowiedzialność lekarska...? - czym to się je?, jak ukrywa?

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Lele
20-10-2016 / 15:52
~Cannon
10-09-2016 / 14:16
~ddlnbtvmhg
13-11-2011 / 10:54
~zzdorvdc
12-11-2011 / 14:31
~zsmqbqgyyu
11-11-2011 / 10:56
~Karik
11-11-2011 / 07:44
There are no words to desbcrie how bodacious this is.
~sylwerek
28-02-2011 / 18:53
~anna
21-02-2011 / 14:05
Dzień dobry.Przeprazam ale chciałabym dowiedzieć się czy mogłabym skontaktować siei w jaki sposób z Państwa fundacją w sprawie porady ,dotyczącej spaw jakimi Państwo się zajmujecie.Z poważaniem Anna.K
~ania
21-02-2011 / 13:50
dzień dobry
~Primum Non Nocere
12-02-2011 / 14:33
Nowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada powołanie Komisji do orzekania o błędach medycznych ( niekorzystnych zdarzeniach ). Komisja będzie miała w ciągu 3 miesięcy stwierdzić czy szkoda przy leczeniu powstała na skutek działań niezgodnych z wiedzą medyczną. Jeśli zostanie to stwierdzone, zrzekając się prawa do wystąpienia o odszkodowanie na drodze sądowej, poszkodowany uzyskać ma ograniczone odszkodowanie ( do 100 tys. zł -uszczerbek na zdrowiu, do 300 tys. zł. -śmierć ). - Ograniczenie wysokości odszkodowań uzasadniane jest analogią do skandynawskiego systemu ubezpieczeń społecznych od złych skutków leczenia, bez obowiązku dowodzenia winy. - Konieczność utworzenia specjalnych komisji, uzasadniana jest przewlekłością prowadzonych postępowań przed Sądami Powszechnymi w sprawach o błędy lekarskie. Stowarzyszenie Primum Non Nocere ocenia to rozwiązanie, jako błędne i szkodliwe zaś uzasadnienia jest wprowadzające w błąd: 1/-------- Jeśli na wzór skandynawskiego ubezpieczenia od złych skutków leczenia, ogranicza się wysokości odszkodowań, to ograniczenia te powinny dotyczyć w tych samych sytuacji, co w państwach skandynawskich: www.sppnn.org.pl/szw/ust.doc ( tłumaczenie treści jednej z ustaw skandynawskich) W państwach skandynawskich są to zabezpieczenia dla tych, którzy nie są w stanie dowieść winy za spowodowanie szkody ( metodom ukrywania błędów medycznych można poświęcić odrębną publikacje ), ale szkoda najprawdopodobniej powstała przy leczeniu i nie powinna była nastąpić, gdyby leczenie prowadzono właściwie ( art.4 pkt .1 ustawy: www.sppnn.org.pl/szw/ust.doc ) . W Polsce zaś mają obowiązywać kryteria b. podobne do tych, które obowiązują w zwykłym postępowaniu odszkodowawczym przed Sądem. System skandynawski dał środki na życie i ratowanie zdrowia tym, którzy ucierpieli na skutek złego leczenia, a których sprawy wcześniej oddalano, bo np. nie dało się ustalić winnego. W Szwecji, w wyniku wprowadzenia tego systemu ilość osób otrzymujących każdego roku odszkodowania wzrosła z kilkudziesięciu, które wcześniej uzyskiwały je w sądzie, do ok. 4000 osób/rocznie ( www.sppnn.org.pl/szw/opis.doc ). W Polsce: -aby Sąd uznał pozew za zasadny trzeba zgodnie z Kodeksem Cywilnym dowieść, że szkoda jest zawiniona przez pozwanego; - powoływane komisje będą natomiast miały ustalić, że miały miejsce działania niezgodnie z wiedzą medyczną, które spowodowały szkodę ( art. 67 i ust.1 nowelizowanej ustawy: orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/49D0A82753FB7BDAC12577C200267BBD/$fi ). Tak wiec Sąd jak i komisja musza zostać przekonane że szkoda powstała na skutek naruszenia okreslonej i ustalonej procedury czy zasady wiedzy medycznej. Różnica w postępowaniu więc prawie żadna. W państwach skandynawskich: - starczy, iż szkoda najprawdopodobniej nastąpiła przy leczeniu, a nie powinna była nastąpić: ( art.4 pkt .1 ustawy: www.sppnn.org.pl/szw/ust.doc ) . Dla przykładu: np. kilka tygodni po zabiegu artroskopii pacjent, który wcześniej był zdrów, jest zarażony wirusowym zapaleniem wątroby. U nas będzie się ustalać, czy przy leczeniu naruszono zasady wiedzy medycznej. Będzie się sprawdzać czy stosowano jednorazowe igły, strzykawki, jak ustawione były parametry urządzenia do sterylizacji sprzętu, czy sala zabiegowa była właściwie odkażana pomiędzy kolejnymi pacjentami itd. Sprawdzanie to sprowadzi się do przejrzenia dokumentów i przesłuchania pracowników, z których każdy może oświadczy, iż nie naruszył ani zasad wiedzy, ani procedur. Często nie da się, więc ustalić czy i jaką zasadę wiedzy medycznej naruszono. W takiej sytuacji, mimo wirusowego zapalenie wątroby, komisja nie ustali, że naruszono zasady wiedzy medycznej. W systemie ubezpieczeniowym państw skandynawskich, kryterium jest proste: wirusowe zapalenie wątroby najprawdopodobniej nastąpiło przy artroskopii, a nie powinno było nastąpić po właściwie przeprowadzonym takim zabiegu. Ubezpieczeniowy systemie skandynawski ma charakter ubezpieczeń społecznych, jesli powstała ewidentna szkoda powstała przy leczeniu, a trudno jest udowodnić winę lub nie można jednoznacznie ustalić sprawcy. Ogranicza się tam wysokość odszkodowań, bo jest to system zabezpieczeń socjalnych, którego ciężar ponosi całe społeczeństwo. W Polce zaś wprowadza się postępowanie ograniczające wysokość odszkodowania, mimo iż dla jego przyznania, wymaga się ustalenia jak doprowadzono do powstania szkody. 2/------------- Uzasadnianie opieszałym działaniem sądów, powoływania innych ciał, Komisji dla orzekania o błędach czy niekorzystnych zdarzeniach medycznych, pozbawione jest sensu. Tym bardziej, że Komisje te mają orzekać wedle podobnych kryteriów, co sądy. Jeśli organa Wymiaru Sprawiedliwości działają opieszale w sprawach o błędy lekarskie, to należy usprawniać ich działanie, tak by działały sprawnie, a nie powoływać para - sądy dające pseudo - odszkodowania; 3/-------------- W odróżnieniu od wprowadzanego prawa w Polsce ( art. 67k. ust.6 orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/49D0A82753FB7BDAC12577C200267BBD/$fi ), skorzystanie z ubezpieczenia od złych następstw leczenia, w państwach skandynawskich nie zamyka drogi do występowania o odszkodowanie na drodze sądowej. Tam w przypadku dowiedzenia winy sprawcy, zostanie zasądzone odszkodowanie, które po prostu będzie pomniejszone o wcześniej otrzymane środki : ( art. 20 skandynawskiej ustawy www.sppnn.org.pl/szw/ust.doc ) Jeśli władze chcą pomóc tym, którzy ucierpieli na skutek złego leczenia, gdy winnego za spowodowanie szkody ustalić się nie da, to należy w nowelizowanej ustawie wprowadzić kryteria przyznawania odszkodowań, takie jak w systemie skandynawskim. Komisje winny zajmować się sprawdzaniem czy " szkoda najprawdopodobniej nastąpiła przy leczeniu i czy mogła czy też, nie powinna była nastąpić gdyby leczenie było prowadzone właściwie", a nie szukać naruszenia zasad wiedzy medycznej, czyli działać jak Sądy Powszechne. Przypominamy ponadto iż Kongres Stowarzyszenia w 2009 roku apelował do władz ( www.sppnn.org.pl/arch/kg2009/ ) i Stowarzyszenie apeluje nadal o : 1/ utworzenie programu pomocy medycznej dla osób które ucierpiały na skutek błędów i wypadków medycznych: www.sppnn.org.pl/arch/kg2009/u1.doc 2/ zmiany zasad dowodzenia przed Sądami Powszechnymi w sprawach o błąd lekarski, tak by ciężar dowodu ( winy lub braku winy przy powstaniu szkody) został rozłożony na obie strony: www.sppnn.org.pl/arch/kg2009/u2.doc 3/ odstąpienie od obciążania kosztami sądowymi poszkodowanych, gdy pozew zostaje oddalony, bo sprawa winy nie została rozstrzygnięta i nie udało się ustalić czy szkoda jest zawiniona przez sprawcę czy też nie jest: www.sppnn.org.pl/arch/kg2009/u3.doc W przyszłym tygodniu minister zdrowia Pani Ewa Kopacz prawdopodobnie przyjmie honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia, dla przedyskutowania ewentualnych zmian sytuacji poszkodowanych po wprowadzeniu nowelizowanej ustawy jak i naszych zastrzeżeń wobec tej nowelizacji. dr Adam Sandauer honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Zbigniew Dudko przewodniczący Stowarzyszenia