Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-02-2012

11 LUTY ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2012 r. - Czy błędy lekarskie i wypadki medyczne ukrywa Rzecznik Praw Pacjenta ?

.. beneficjentami zmian prawa, nie będą ani pacjenci, ani szpitale czy lekarze, lecz firmy ubezpieczeniowe.. 
11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Stowarzyszenie Primum Non Nocere, przekazuje do publicznej wiadomości opinie o sytuacji osób które ucierpiały w efekcie błędów i wypadków medycznych i o wprowadzonych zmianach prawa. 
Powołanie instytucji Rzecznika Praw Pacjenta, orzecznicza droga odszkodowań za błędy lekarskie (niby model skandynawski), tworzą fałszywe wrażenie, iż sprawujący władzę realizują, znane od lat, postulaty Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Wnika to z użycia podobnych nazw, do tych , których używało od lat Stowarzyszenie. Pod nazwami tymi znalazły się jednak inne, nie nasze treści. Zarząd Stowarzyszenia "Primum Non Nocere" apeluje o rzeczywiste działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i zmiany sytuacji tych, którzy ucierpieli na skutek błędów i wypadków medycznych. Istniejące instytucje nie zapewniają pomocy tym ludziom. Błędnie umiejscowiony jest urząd Rzecznika Praw Pacjenta. 

Urzędy stojące na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich powinny być niezależne zarówno od korporacji zawodowych, jak i od administracji rządowej. Tak funkcjonuje Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka. Natomiast obowiązujące przepisy umiejscawiają Rzecznika Praw Pacjenta, jako organ administracji rządowej. 
Rzecznik, powinien pomagać obywatelowi, gdy znajdzie się on w nierównym konflikcie, czy to z przedstawicielem potężnej korporacji, czy z administracją systemu ochrony zdrowia. 
Retorycznym wydaje się pytanie: Czy umiejscowienie tego urzędu, jako elementu administracji rządowej, pozwala na konflikt z innymi instytucjami administracji publicznej jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy szpitale i na konflikt z potężną korporacją jaką jak samorząd lekarski ? 

Czekanie Rzecznika, rok temu, na stanowisko premiera, przy skandalu z chemoterapią niestandardową, znacznie opóźniona reakcja na aferę z receptami na lekami refundowane, w tym roku, dają jednoznaczną odpowiedź. Zmiany w prawie powinny doprowadzić do uniezależnienia urzędu Rzecznika od administracji. 
Praktyka wskazuje, że Rzecznik, zamiast występować w interesie poszkodowanego pacjenta znaczną część skarg, przekazuje korporacji lekarskiej celem "rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami". Rzecznik powinien przestać działać jak urząd do przekierowywania pism, a w każdej sprawie powinien zajmować samodzielne stanowisko i podejmować działania. Zmiany w prawie powinny zobligować Rzecznika do prowadzenia postępowań przygotowawczych, i odstąpienia od przekazywania spraw "celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami", bo w praktyce często prowadzi to, do "zamiecenia pod dywan". 

Nowe przepisy o zasadach i trybie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, są nieudolną próbą naśladowania, lub raczej karykaturą modelu funkcjonującego w państwach skandynawskich. Wedle lansowanych tez, wprowadzone u nas rozwiązania mają uprościć i przyspieszyć uzyskanie świadczenia pieniężnego dla osób poszkodowanych przez błędy medyczne. Te sprawy, przed sądami trwają latami.
 - System funkcjonujący w państwach skandynawskich przyznaje odszkodowanie na podstawie stwierdzenia szkody, która przy właściwym leczeniu nie powinna była wystąpić. Model ten znacznie rozszerza uprawnia do otrzymania odszkodowania, bo otrzymają je ci wszyscy, którzy ucierpieli, a nie są w stanie dowieść winy, konkretnemu sprawcy. W państwach skandynawskich likwiduje on konflikt pomiędzy poszkodowanym, a tym, który może być podejrzanym o spowodowanie nieszczęścia. 
- Polski ustawodawca wprowadził natomiast konstrukcję zdarzenia medycznego, które sprowadza się do stwierdzenia naruszenia właściwych procedur medycznych i jest b. zbliżone do udowodnienia winy w postępowaniu sądowym. Do tego wprowadzono znaczne ograniczenia wysokości odszkodowań. Narzuca się, pytanie o sens tworzenia systemu para sądów, przed którymi, prawie to samo ma zostać udowodnione, co przed sądem, skoro przed sądem można otrzymać znacznie większe odszkodowanie. Jeśli nie rozszerzono w Polsce, w stosunku do postępowań sądowych, zasad przyznawania odszkodowań, to dla samego przyśpieszenia ich uzyskiwania, dużo prostsze, od tworzenia nowego prawa i powoływania komisji, byłoby usprawnianie pracy sądów. Uniknięto by też wprowadzenia nowych, dublujących ubezpieczeń szpitali, wypłacających ograniczone odszkodowania za szkody, które najczęściej objęte są i tak ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

Szacujemy, iż zakup wymaganych nowym prawem ubezpieczeń, kosztować będzie szpitale kilkaset milionów zł. Szacujemy, iż uprawnieni pacjenci ( będzie ich prawdopodobnie podobna liczba jak tych, którzy uzyskują odszkodowania przed sądami ), otrzymają tylko kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowań. Wygląda na to, iż rzeczywistymi beneficjentami zmian prawa, nie będą ani pacjenci, ani szpitale czy lekarze, lecz firmy ubezpieczeniowe. 
Kolejne rządy, zajmują się tworzeniem złudzeń, iż realizują postulaty społeczne, jednocześnie nie zapewniając realnej pomocy ludziom pokrzywdzonym przez błędy lekarskie i wypadki medyczne. Ci zaś, nie mogą liczyć ani na pomoc w procesie dochodzenia sprawiedliwości, ani na wsparcie w trudach codziennej egzystencji. Nie zajmuje się tym Rzecznik Praw Pacjenta. Ludzie ci są bezradni, a nie zawinili swojemu kalectwu, biedzie czy niedołężności. 

Oczekujemy zmniejszenia biurokracji, działań dla człowieka, który jeśli dojdzie do popełnienia błędu, powinien otrzymać natychmiastową pomoc, a gdy jest chory powinien szybko otrzymać leczenie. 

dr Adam Sandauer - honorowy przewodniczący Stowarzyszenia; 
Zbigniew Dudko - przewodniczący Stowarzyszenia. Warszawa, 
Białystok 9 lutego 2012 r.

Więcej:

Dobre rady Rzecznika Praw Pacjenta na protest lekarzy...? ! ? Stowarzyszenie Primum Non Nocere
Opinia Stowarzyszenia Primum Non Nocere o rozporządzeniu określającym zasady obliczania odszkodowań za tzw. zdarzenia medyczne - szkody przy błędnym leczeniu.
Kongres Stowarzyszenia Primum Non Nocere - poszkodowani przez błędy lekarskie spotykają się w Warszawie 18 września o godz.11 przy pl. Trzech Krzyży
Stowarzyszenie Primum Non Nocere - O przygotowywanej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Konferencja prasowa Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere 11 lutego 2011r Światowy Dzień Chorego.
Dane statystyczne dotyczące skarg poszkodowanych pacjentów opracowane przez Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere 
10-lecie działania Stowarzyszenia Primum Non Nocere
Primum Non Nocere - 10 lutego 2008 r. obrady Kongres Stowarzyszenia
Primum Non Nocere - obrady Kongres Stowarzyszenia. Postulaty Stowarzyszenia dot. wymiaru sprawiedliwości.
Prawa pacjenta kolejny raz łamane? - wypowiedz Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere
Primum Non Nocere - protest na spektakularne działanie Jolanty Ewy Bilińskiej urzędniczki łódzkiego NFZ
Primum Non Nocere - kolejny raz chorzy zdani na siebie - lekarze strajkują ponieważ nie chcą kas fiskajnych?
Primum Non Nocere - konferencja prasowa poświęcona sytuacji w systemie ochrony zdrowia.
Stowarzyszenie Primum Non Nocere pyta Ministerstwo Zdrowia: Czy brudne strzykawki były lub mogły być zainfekowane meningokokami i czy liczne wypadki sepsy z pierwszej polowy 2007 roku nie są związane z importem brudnych strzykawek?
Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere apeluje do organizatorów i uczestników protestu lekarzy, by w walcząc o zarobki, nie ograniczano dostępu społeczeństwa do leczenia
Sandauer - Primum Non Nocere - 5 tys. zł brutto dla lekarz bezpośrednio po studiach, to postulat znacznego przekroczenia zarobków innych grup zawodowych.
Sandauer - Superurząd dla pacjenta? - odpowiada Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere
Stowarzyszenie Primum Non Nocere informuje - zajęcie przez komorników szpitalnych funduszy zagraża zdrowiu i życiu pacjentów.
Primum Non Nocere - ogłoszenie o obchodzie Światowego Dnia Chorego i dobra informacja - brak przedawnienia roszczeń za błędy medyczne.
Stowarzyszenia Primum Non Nocere - korupcja w służbie zdrowia...
Przew. Stow. Primum Non Nocere: Jak oceniam ustawę o prawach pacjenta ...
Stowarzyszenie Primum Non Nocere organizuje otwarte spotkanie poświecone
Primum Non Nocere - Światowy Dzień Chorego - uchwały Stowarzyszenia
Primum Non Nocere - Światowy Dzień Chorego - informacje -apel

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.