Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA WITOLD LIGĘZOWSKI ROSZCZENIA POWIERNICTWA PRUSKIEGO ODSZKODOWANIA ZA ZABRANE MIENIE

Niemcy – kolejny raz, okrężną drogą, tym razem bez Hitlera wyciągają swoje łapska po Polskę – kiedy ten butny naród zmądrzeje?

W zeszłym roku w grudniu Powiernictwo Pruskie złożyło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu pozew przeciwko Polsce, o zwrot majątków, które podobno Niemcom się należą ( nie chcieli ich w 1945, ani w 1980- -lecz chcą w 2007r.) walczy o nie około 22 Niemców którzy twierdzą, że ta ziemia należała zawsze do” Rzeszy”, która po wojnie nieszczęśliwie znalazła się w granicach Polski.

Roszczenia kilku z nich dotyczą Warmii i Mazur, oraz łapska wyciągają po nieruchomości w Olecku, Ełku, wsiach Tłokowo i Możne oraz Lidzbarku Warmińskim.
Może sprecyzujmy kto co się stara wydrzeć Polsce bo jest Niemcem któremu się ponoć należy !

  • rolnik Horst Labesius (86 lat) występuje o gospodarstwo ojca we wsi Dąbrówka Mała pod Węgorzewem
  • 76-letnia Marta-Edith Hauptmann mieszkająca w USA stara się o gospodarstwo (28 ha), które we wsi Możne pod Ełkiem miał jej ojciec.
  • Dietlinde Krawitz z domu Philipp (70 lat, emerytowana sekretarka) chce odzyskać majątek rodziców: dom w Olecku i działkę w samym centrum Ełku.
  • 17-tysięcznym mieście, ( Lidzbark Warmiński) 76-letni Felix Hoppe chce odzyskać najwięcej: działki pod sześcioma ulicami oraz domy.
  • Inne pozwy dotyczą Pomorza, Bielska-Białej, Wałbrzycha, Opolszczyzny i Górnego Śląska.

Gdzie są Ci; co rozkradają Polskę?
Ci, co przygotowali nowe traktaty rozbiorowe i sprzedali ją obcym za judaszową garść srebra?
Ci, co robią wszystko, by Polaków maksymalnie ogłupić i zdemoralizować?
Ci, co takich ludzi popierają?
Ci, co na to wszystko, poprzez bicie piany i mydlenie oczu, poprzez milczenie i bierność, wyrażają zgodę?

Historia obdarzyła nas wolnością. Co jednak, reprezentanci społeczeństwa z nią zrobili?

Rozmienili ją na drobne srebrniki. Kierowani egoizmem zaczęli się jej pozbywać w imię "świętego" spokoju i pełnych brzuchów, z zagubienia, bezmyślności i głupoty.

Czy tę sytuacje, która obecnie ma miejsce w Polsce można scharakteryzować w ten sposób:

„Teraz pokój, prawo, wiara”?

Cóż to dziś za pokój?
Czy nie jest to ten typ pokoju jaki tworzy okupacja, niewola?
Cóż to za prawo?

„Polak mądry po szkodzie” – krótki rys historyczny

Obraz J. Matejki  Rejtan - Upadek PolskiRejtan-Upadek Polski,
obraz Jana Matejki.

Dziesiątki lat, całe wieki walki o ziemie słowiańską, o Polskę, o niepodległość. Lata germanizacji i rusyfikacji.

Jakie były Historyczne warunki odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. ??

Klęska państw zaborczych: Rosję pokonali Niemcy i wybuchła w niej rewolucja, Niemcy zostały pokonane przez Ententę, a Austro-Węgry się rozpadły. Na ziemiach polskich powstała próżnia polityczna, Polacy błyskawicznie to wykorzystali organizując własne państwo. Później musieli jeszcze kilka lat walczyć w obronie państwa i o jego granice: z Niemcami (powstanie wielkopolskie i trzy powstania śląskie), z Czechami (spór o Zaolzie), z Ukraińcami (walki o Lwów i wschodnią Galicję ), z Rosją Radziecką (o utrzymanie niepodległości), z Litwą ( o Wileńszczyznę).

Ojczyzna to rzeczywistość uczuć, jak by powiedział Denis de Rougemont - zbiór wspomnień i doświadczeń. To także państwo, które ma wobec mnie, jak wobec każdego obywatela, pewne zobowiązania. I z tych zobowiązań - tak wobec mnie, jak i innych obywateli - nie wywiązuje się zbyt sumiennie, ale to już są problemy wewnętrzno-polityczne.
Należy sobie codziennie rano powiedzieć: Polak potrafi, to co polskie to dobre, Polak nie da się więcej wykorzystywać syjonistom i klerykałom, Polak jeszcze raz bierze władzę w swoje ręce. Polska jest polska. Nie można pozwolić by po raz kolejny rozszabrowano Kraj Nadwiślański, tylko dlatego, że jacyś tam Niemcy dostali nagle przebłysku nieposkromionej chciwości.
Po prostu nie da się k. w tej Polsce już żyć. Mówię, bo wszyscy dobrze wiemy do kogo należy teraz nasza ojczyzna. A ci wciąż rzucają nam Polakom kłody pod nogi.
Wszędzie ich pełno, dla przykładu, pierwszy z brzegu; Donald Tusk. Złośliwy i nieodpowiedzialny. Nie chciał koalicji, a teraz bruździ. Co tu dużo gadać - liberał i kaszub na dodatek. A liberał to złodziej. A kaszub to wiadomo. Nic taki Tusk nie robi, a sondaże partii mu rosną. Jak i notabene dochody. Sondaże też trzeba zmienić. Żeby mówiły prawdę, a nie wciąż, że spadają nam notowania. Swoją drogą durni ci niektórzy wyborcy. Nie widzą, że w PO sami przestępcy i zależy im tylko na wysprzedaży majątku narodowego? Dlatego musimy majątek przejąć. To chyba zrozumiałe. Żeby liberałowie nie rozgrabili Polski.

Kiedy wszyscy przejrzą na oczy?
Prokuratura, politycy, mass media. „Łapać złodziei!" – będą krzyczeć jak już będzie za późno. Oczywiście łapać, tylko co z tego, skoro smaczne kęsy ziemi zostały już rozszarpane.

Niejaki Christian Worch tak powiada o naszych polskich, piastowskich Ziemiach Odzyskanych, o naszych Ziemiach Zachodnich: „Oddajcie nam te ziemie z powrotem, a każdy, kto tam mieszka, otrzyma nasze obywatelstwo”
Tylko przy użyciu innych słów sformułował Peter Koslowski to samo żądanie, przypominając, że „ rząd niemiecki z kanclerzem Kohlem na czele był zdania, że prawa własności nie zdezaktualizowały się”. (Peter Koslowski)

Sprawy roszczeń Niemców to przedsmak piekła, które może się rozpętać, jeśli zrealizują się życzenia pani Steinbach, pana Koslowskiego, Christiana Worcha oraz... pewnych innych osób i osobistości. Wszyscy neonaziści i neofaszyści usłyszeli to oświadczenie Kohla – cała Europa to usłyszała. Czyżby już cała Europa ponownie była pod niemieckim butem, zastraszona i sterroryzowana?

Dlaczego żaden polski dyplomata nie raczył zapytać kanclerza Kohla, co mają znaczyć jego słowa? Łapy wyciągają po Polskę tym razem pogrobowcy Hitlera?

Nie ma na Wschód od Odry ani piędzi, ani grudki niemieckiej ziemi, bo tutaj jest Polska, panowie Niemcy!
O przyszłości Europy prosimy rozmawiać z polskimi patriotami, z rodowitymi Polakami, a nie z Jej grabarzami, przypadkowo urodzonymi w Polsce.

I co ma w takiej sytuacji zrobić polski, szary, zapracowany rolnik? Co ma począć że jego ziemia, jego polska ziemia, za którą jego ojcowie przelewali krew i oddawali życie, Ziemia-Matka, jego ziemia-karmicielka, ta ziemia ma być kogoś z Niemiec? (obiektywny Polski Sąd tak może postanowić też).
Oczywiście, wiem, że polski rolnik, polski chłop – on polskiej ziemi nie sprzeda. Ziemia pozostanie dla niego najważniejsza, niezależnie od tego, kto mu ją będzie radził sprzedać.
Nie sprzeda, ale co ma począć gdy mu j ą zabiorą?

Myślę, że moim Rodakom nie potrzeba przypominać, co mówił Bismarck w kwestii polskiej. „Mnie Polacy nie interesują. Interesuje mnie ich ziemia.”

Hitler pisał: że obszar na wschód od Łaby „został zdobyty dzięki wtargnięciu tam” Germanów. Powiadał on tak
- „ziemia jest celem naszej polityki wschodniej.” Hitler napisał
- że „ludzie tworzą granice państwowe i ludzie je zmieniają.”
- „Wstrzymujemy nasz odwieczny germański napór na południe i zachód Europy”
- „Miecz ma dać ziemię dla niemieckiego pługa ”.

Zamiast miecza używa się dzisiaj głównie pieniędzy (kapitał w rękach ponadnarodowych). Skutki są identyczne. Dzisiaj rolę pługa i miecza spełnia euro – pieniądze z niemieckich banków (filia Deutsche Bank jest już chyba w każdym mieście w Polsce).
Czy mamy jeszcze dość wyobraźni, by zrozumieć ogrom zagrożenia Polski przez gigantyczny kapitał niemiecki w rękach Niemców? Łatwiej przetrwać atak pancernej dywizji SS, niż obronić się przed zmasowanym atakiem niemieckiego kapitału na polską ziemię, szczególnie gdy straciliśmy poczucie godności, solidarności i dumy narodowej!

Pierwszego września 1939 r., przez barbarzyńską agresję Niemiec na Polskę Niemcy złamały pakt Kelloga z 1928 r., złamały polsko-niemiecka deklarację (z 1934 r.) „o nieagresji”, a przede wszystkim dopuściły się ogromu bezprawia – ludobójczych zbrodni – wobec Polski w latach 1939-1945, depcząc obowiązujące ich wówczas normy prawa międzynarodowego.
Umowa krymska (Jałta) z 1945 r. i Konferencja Poczdamska z owegoż roku określiły dokładnie zachodnią granicę Polski, delimitując czyli wyznaczając jej przebieg od Morza Bałtyckiego, wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej (E. V a t t el, Le droit des gens, księga II, rozdz. 17, § 276).

W obliczu bezspornych, przerażających i wręcz potwornych zniszczeń Polski dokonanych przez Niemcy i wymordowania ponad sześciu milionów obywateli polskich (1939-1945) należne Polsce odszkodowania byłyby niewyobrażalnie, wręcz kolosalnie olbrzymie. Tylko w ułamkowej części zostały one zrekompensowane przez przyznanie Polsce jej historycznych ziem po Odrę i Nysę Łużycką oraz Prus (bez Królewca), z tym że zabrano Polsce ponad 180 000 kilometrów kwadratowych bez żadnej rekompensaty (F. De V i t o r i a, De jure belli, §§ 54-56).

Brytyjska uczona, historyk, Elisabeth Wiskemann, w książce pt. Germany‘s Eastern Neighbours (Wschodni sąsiedzi Niemiec, Oxford University Press, 1956) uznała słuszność praw Polski do Ziem Zachodnich i stwierdziła, że Niemcy „nie mogą wysuwać żądań terytorialnych i rewizjonistycznych roszczeń w stosunku do Polski i do Czechosłowacji (H. P o p i o ł e k, op. cit., s. 197-198).

Odtwarzanie status quo ante jest szaleństwem i politycy nie będący w stanie tego zrozumieć powinni raczej zająć się skrobaniem marchewki.

Jak już pisano w „Nowym Przeglądzie Wszechpolskim”, pan Alain Besançon z Francji oświadczył w czasie obrad „Kongresu Kultury Chrześcijańskiej (KUL, 16 IX 2000), że „wschodnia granica UE pokryje się ze wschodnią granicą Polski z 1939 roku”. Oddajemy więc Niemcom piastowskie ziemie, bo jakiś Zagłoba obiecuje nam Niderlandy gdzieś na wschodzie?... O, Boże!... Polacy w to uwierzyli! Idziemy zatem odbić Lwów i Wilno w bratnim sojuszu z armią niemiecką i innymi armiami NATO i Unii Europejskiej? Czy książę Wiśniowiecki ma zamiar odzyskać całą Ukrainę??? A Sapiehowie – całą Litwę??? Tak, to do tego celu potrzebni są głuPolacy, podobnie jak 10 lat temu, kiedy to kilku panom potrzebna była cała polska Solidarność do zawładnięcia całą Polską....

Do zainteresowanych i przypadkowo czytających ten artykuł- pomyślcie o Polsce, zanim jeszcze można o niej pomyśleć jako o własnej Ojczyźnie!!!

TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ???

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.