Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA GIEŁDOWA PRZEKRĘT NA MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA I AKCJONAROIUSZACH - POSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. MACIEJ DUDA, BOGNA DUDA - JANKOWIAK ROMAN MILLER RAFAŁ OLESZAK

DUDA S.A. - śmierdzący Koncern Mięsny? - jak i gdzie zniknął majątek Pleszewskich Zakładów Zbożowych S. A. w Pleszewie? - z cyklu afer to u nas dostatek...

Czy Polski Koncern Mięsny Duda SA prowadzi świadomie działalność w oparciu o majątek uzyskany w drodze szeregu przestępstw ogromnych rozmiarów?

Redakcja dostał ciekawą korespondencję dowodzącą że mięso Dudy śmierdzi...
Może więcej takich ciekawostek na ręce adwokata lub redakcji? :-)))

ŚCIŚLE POUFNE! TYLKO DO RĄK ADRESATÓW! ZAWIERA INFORMACJĘ POUFNĄ I TAJEMNICĘ ADWOKACKĄ!

Wrocław, 02.12.2006

Sz.P Maciej Duda Prezes Zarządu
Sz.P Bogna Duda-Jankowiak Wiceprezes Zarządu
Sz.P. Roman Miller Wiceprezes Zarządu
Sz.P Rafał Oleszak Członek Zarządu

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

Zwracam się do Państwa w związku z informacją zawartą na Waszych stronach internetowych, że w skład grupy kapitałowej wchodzi między innymi PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie.

PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie stała się w niewyjaśnionych okolicznościach posiadaczem (może nawet właścicielem) majątku Pleszewskich Zakładów Zbożowych Spółka Akcyjna w Pleszewie, której to spółki akcje zostały rzekomo zbyte w niewyjaśnionych okolicznościach, nieznanym akcjonariuszom, odwołany został dotychczasowy przeze spółki akcyjnej, który według posiadanej przeze mnie wiedzy jest teraz prezesem zarządu PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie, spółka akcyjna zmieniła nazwę na TOLEDO S.A. w Warszawie i zmieniła siedzibę na mieszkanie prywatne, gdzie podobno nowy prezes zarządu bywa od czasu do czasu, a siedziba ta nie jest nawet oznaczona szyldem. Jednocześnie zaginęły akcje mojej mocodawczyni, które były zdeponowane u zarządu Pleszewskich Zakładów Zbożowych S.A.

Zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości wokół tej sprawy (gdzie są akcje mojej klientki i na jakiej podstawie faktycznej i prawnej PZZ Dystrybucja sp. z o.o. weszła w posiadanie majątku Pleszewskich Zakładów Zbożowych S.A.) do prezesów TOLEDO S.A. i PZZ Dystrybucja sp. z o.o. Prezes TOLEDO S.A. nie odpowiedział na moje pismo, a z prezesem PZZ Dystrybucja sp. z o.o. spotkałem się nawet osobiście (pojechałem do Pleszewa), obiecał mi wyjaśnienie sprawy, ale nie wywiązał się z tej obietnicy. Zwróciłem się też z pisemną prośbą o pomoc w tej sprawie do zarządu AGRO DUDA sp. z o.o., która to spółka według mojej informacji jest 100% udziałowcem w PZZ Dystrybucja sp. z o.o. – ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

W wyżej opisanym stanie faktycznym nie można wykluczyć, że na szkodę mojej klientki popełnione zostały czyny, które być może wyczerpują ustawowe znamiona przestępstw – przywłaszczenie lub kradzież akcji z Pleszewskich Zakładach Zbożowych S.A. i sprzeczne z prawem wyprowadzenie majątku spółki i to mienia wielkiej wartości. To ostatnie przestępstwo – o ile zaistniało – mogło być popełnione także na szkodę innych akcjonariuszy oraz samej spółki.

Moja klientka jest zdeterminowana, aby sprawę wyjaśnić do końca. Nie chce jednak podejmować działań prawnych bez próby wyjaśnienia sprawy z zainteresowanymi osobami.

Chęci polubownego wyjaśnienia ze strony tych osób dotychczas brak.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą i pytaniem – czy mogą Państwo nam pomóc przez skłonienie osób zainteresowanych do udzielenia rzetelnych wyjaśnień w sprawie i czy zechcą Państwo takiej pomocy udzielić.

Z uwagi na fakt, że dotychczas bezskuteczne próby polubownego wyjaśnienia z naszej strony trwają już dosyć długo, a w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę mojej klientki nie można wykluczyć próby zacierania śladów w dokumentach – proszę o odpowiedź do 04.12.2006.

Podaję wszystkie moje adresy i numery kontaktowe: Kancelaria Adwokacka, ul. Wałbrzyska 9D, 52-314 Wrocław, tel./fax (071) 3643820 lub 3643822, kom. 0603999810, e-mail: elo@plusnet.pl

Dla szybkości doręczenia pismo wysyłam faksem, pocztą elektroniczną i listem poleconym.

Adwokat Sławomir Krześ

i kolejne pismo adwokackie

ŚCIŚLE POUFNE! TYLKO DO RĄK ADRESATÓW! ZAWIERA INFORMACJĘ POUFNĄ I TAJEMNICĘ ADWOKACKĄ!

Wrocław, 02.12.2006

Sz.P Rafał Abratański Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sz.P Marek Dybalski Członek Rady Nadzorczej
Sz.P Grzegorz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej
Sz.P Tomasz Łuczyński Członek Rady Nadzorczej
Sz.P Rafał Tuzimek Członek Rady Nadzorczej
Sz.P Maciej Zientara Członek Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.

Zwracam się do Państwa w związku z informacją zawartą na Waszych stronach internetowych, że w skład grupy kapitałowej wchodzi między innymi PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie.

PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie stała się w niewyjaśnionych okolicznościach posiadaczem (może nawet właścicielem) majątku Pleszewskich Zakładów Zbożowych Spółka Akcyjna w Pleszewie, której to spółki akcje zostały rzekomo zbyte w niewyjaśnionych okolicznościach, nieznanym akcjonariuszom, odwołany został dotychczasowy przeze spółki akcyjnej, który według posiadanej przeze mnie wiedzy jest teraz prezesem zarządu PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie, spółka akcyjna zmieniła nazwę na TOLEDO S.A. w Warszawie i zmieniła siedzibę na mieszkanie prywatne, gdzie podobno nowy prezes zarządu bywa od czasu do czasu, a siedziba ta nie jest nawet oznaczona szyldem. Jednocześnie zaginęły akcje mojej mocodawczyni, które były zdeponowane u zarządu Pleszewskich Zakładów Zbożowych S.A.

Zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości wokół tej sprawy (gdzie są akcje mojej klientki i na jakiej podstawie faktycznej i prawnej PZZ Dystrybucja sp. z o.o. weszła w posiadanie majątku Pleszewskich Zakładów Zbożowych S.A.) do prezesów TOLEDO S.A. i PZZ Dystrybucja sp. z o.o. Prezes TOLEDO S.A. nie odpowiedział na moje pismo, a z prezesem PZZ Dystrybucja sp. z o.o. spotkałem się nawet osobiście (pojechałem do Pleszewa), obiecał mi wyjaśnienie sprawy, ale nie wywiązał się z tej obietnicy. Zwróciłem się też z pisemną prośbą o pomoc w tej sprawie do zarządu AGRO DUDA sp. z o.o., która to spółka według mojej informacji jest 100% udziałowcem w PZZ Dystrybucja sp. z o.o. – ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

W wyżej opisanym stanie faktycznym nie można wykluczyć, że na szkodę mojej klientki popełnione zostały czyny, które być może wyczerpują ustawowe znamiona przestępstw – przywłaszczenie lub kradzież akcji z Pleszewskich Zakładach Zbożowych S.A. i sprzeczne z prawem wyprowadzenie majątku spółki i to mienia wielkiej wartości. To ostatnie przestępstwo – o ile zaistniało – mogło być popełnione także na szkodę innych akcjonariuszy oraz samej spółki.

Moja klientka jest zdeterminowana, aby sprawę wyjaśnić do końca. Nie chce jednak podejmować działań prawnych bez próby wyjaśnienia sprawy z zainteresowanymi osobami.

Chęci polubownego wyjaśnienia ze strony tych osób dotychczas brak.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą i pytaniem – czy mogą Państwo nam pomóc przez skłonienie osób zainteresowanych do udzielenia rzetelnych wyjaśnień w sprawie i czy zechcą Państwo takiej pomocy udzielić.

Z uwagi na fakt, że dotychczas bezskuteczne próby polubownego wyjaśnienia z naszej strony trwają już dosyć długo, a w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę mojej klientki nie można wykluczyć próby zacierania śladów w dokumentach – proszę o odpowiedź do 04.12.2006.

Podaję wszystkie moje adresy i numery kontaktowe: Kancelaria Adwokacka, ul. Wałbrzyska 9D, 52-314 Wrocław, tel./fax (071) 3643820 lub 3643822, kom. 0603999810, e-mail: elo@plusnet.pl

Dla szybkości doręczenia pismo wysyłam faksem, pocztą elektroniczną i listem poleconym.

Adwokat Sławomir Krześ

POUFNE! TYLKO DO WIADOMOŚCI I UŻYTKU ZARZĄDU KNF I ZARZĄDU GPW SA !

Wrocław, 09.12.2006 r.

Pan Ludwik Sobolewski
Prezes Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc i interwencję, bowiem w naszej ocenie Zarząd spółki publicznej Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. w Warszawie naruszył punkt I Zasad ogólnych i punkt 32 Dobrych praktyk zarządu, Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 opracowanych przez Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance, Warszawa, październik 2004.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Zdaniem naszych adwokatów Sławomira Krzesia i Gerarda Piotra Modesa z Wrocławia i detektywa Jana Szymańca istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. w Warszawie (spółka giełdowa notowana na GPW) prowadzi swoją działalność między innymi na bazie majątku uzyskanego prawdopodobnie w drodze przestępstwa ogromnych rozmiarów z art. 296§3 kodeksu karnego popełnionego na szkodę naszą i innych osób i przestępstwa z art.284§2 w związku z art.294§1 kodeksu karnego.

Zarząd i Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zostali powiadomieni przez adwokata Sławomira Krzesia o poważnych wątpliwościach dotyczących legalności przejęcia majątku Pleszewskich Zakładów Zbożowych S.A. przez PZZ Dystrybucja sp. z o.o.w Pleszewie, która to spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.

Informacje o tym fakcie uzyskaliśmy od adwokata Sławomira Krzesia, który powiadomił natychmiast szczegółowo pismem z 02.12.2006 (wysłanym faksem i e-mailem) kierowanym do Prezesa Zarządu Macieja Dudy i imiennie do Członków Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. 02.12.2006 o godz. 10.07 oraz tego samego dnia przesyłką priorytet polecony. .

Tej samej treści pismo zostało wysłane faxem e mailem i pocztą listem poleconym (priorytet) do Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA. imiennie do wszystkich jej członków.

W załączeniu kopia tych pism.

Na przesłane im załączone pisma nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Naszym zdaniem wskazane zasady dobrych praktyk nakazują zarządowi i radzie nadzorczej publicznej spółki giełdowej natychmiastowe wyjaśnienie tak poważnych wątpliwości.

Według nas nawet jeżeli organy Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. uznały, że nasz adwokat nie ma racji – powinny zgodnie z dobrymi praktykami odpisać, że adwokat Sławomir Krześ nie ma racji i odpowiednio umotywować oraz udowodnić swoje zdanie.

Milczenie SZEFOWSTWA Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., a wcześniej Zarządu AGRO DUDA sp. z o.o. z/s w Grąbkowie z Prezesem oczywiście P. Maciejem Dudą, oraz także Zarządu PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie z Prezesem Tomaszem Klakiem i również Zarządu TOLEDO S.A. z/s w Warszawie z Prezesem Wojciechem Raczyńskim (poprzednia nazwa: Pleszewskie Zakłady Zbożowe S.A. w Pleszewie z Prezesem Tomaszem Klakiem) utwierdziły naszych adwokatów w przekonaniu, że podmioty te nie są w stanie rzeczowo odpowiedzieć, iż nasze zarzuty są bezpodstawne i udowodnić, że nie mamy racji – co ewidentnie uzasadnia podejrzenie, iż na naszą szkodę popełnione zostały poważne przestępstwa, w wyniku których wyprowadzony został z Pleszewskich Zakładów Zbożowych S.A. w Pleszewie majątek o wartości wielkich rozmiarów, który to majątek stanowi obecnie własność PZZ Dystrybucja sp. z o.o. w Pleszewie – a spółka ta pozostaje w grupie kapitałowej Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.

Jeżeli to rozumowanie jest prawdziwe – w konsekwencji przyjąć należy, że giełdowa spółka publiczna czyli Polski Koncern Mięsny Duda SA prowadzi świadomie działalność w oparciu miedzy innymi o majątek uzyskany w drodze szeregu przestępstw ogromnych rozmiarów.

Nasi adwokaci nakłaniają nas do złożenia niezwłocznie zawiadomienia o przestępstwie, jednak my wolimy podjąć jeszcze próbę wyjaśnienia sprawy za pośrednictwem Władz Komisji Nadzoru Finasowego oraz Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Dlatego też piszemy niniejsze pismo kierując się obowiązkiem jako obywateli, którzy ponieśli szkodę wielkich rozmiarów, a także wykryli prawdopodobne przestępcze działania grupy kapitałowej dużej spółki giełdowej i informują niezwłocznie właściwe instytucje nadzoru finansowego, aby ustrzec wielu akcjonariuszy tej spółki przed poniesieniem strat, które mogą być konsekwencją naszego natychmiastowego zawiadomienia o przestępstwach Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA i poinformowania mediów.

Bardzo prosimy o podjęcie natychmiastowych działań i pomoc.

Jednocześnie prosimy o pełna poufność, gdyż naszym zamiarem nie jest szkodzenie komukolwiek czy naruszanie czyjegoś dobrego imienia. Chcemy tylko odzyskać mienie wielkich rozmiarów, którego moim zdaniem zostaliśmy pozbawieni w drodze przestępstwa.

Niniejszym pismem kierowanym do Pana Stanisława Kluzy Przewodniczacego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Pana Ludwika Sobolewskiego Prezesa Zarządu GPW zwracamy się w tej sprawie wyłącznie dlatego, że Zarząd i Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., oraz Zarządy spółek powiązanych kapitałowo ze spółką giełdową całkowicie zlekceważyły pisma naszego adwokata Sławomira Krzesia z 02.12.2006, i wcześniejsze pisma dotyczące tej sprawy.

Sprawę niniejszą bezpośrednio prowadzi:
Adwokat Sławomir Krześ.
ELO - Indywidualna Kancelaria Adwokacka,
Ul. Wałbrzyska 9D
52-314 Wrocław

Do wiadomości:
Pan Stanisław Kluza
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

A dowodem że domniemania okazały się prawdziwe jest korespondencja i nast. fakty:

P. MECENASIE!
Chyba jest coś na rzeczy, bo rodzina Dudów sprzedaje akcje, a to już podchodzi pod wykorzystywanie informacji na giełdzie !!!
Jutro trzeba napisać kolejne pismo do Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego, że rodzina Dudów wykorzystuje informacje poufne do sprzedaży akcji swojej spółki, nie informując pozostałych akcjonariuszy o pisemnym powiadomieniu Spółki DUDA SA przez pełnomocników.
(Spółka publiczna ma obowiązek podania do publicznej wiadomości każdą istotną informację dla spółki w ciągu 4 dni roboczych od zaistnienia lub zawiadomienia spółki)
Może już sami doszli do wniosku, że akcje spadną i sprzedali sami nie informując innych (a to już jest przestępstwo - inside trading)
UWAGA! Poniżej komunikat giełdowy spółki PKM DUDA SA z wczoraj:

17:53 08.12.2006 Rodzina Dudów sprzedała 5,9 mln akcji PKM Duda Wiceprezes Polskiego Koncernu Mięsnego Duda, Bogna Duda-Jankowiak oraz prokurenci spółki - Marcin i Daria Duda, sprzedali od 4 do 8 grudnia 5,9 mln (ok. 12 proc.) papierów spółki, w tym 1,5 mln w transakcjach poza rynkiem regulowanym - podano w komunikatach po sesji.

Tym samym udział M. Dudy w spółce spadł z 11,52 proc. do 7,09 proc., D. Dudy z 10,74 proc. do 6,67 proc., a wiceprezes B. Dudy-Jankowiak z 12,62 proc. do 8,89 proc.

PANIE MECENASIE!

Oto jest dowód, jakie skutki wywołały na giełdzie nasze pisma do Rady Nadzorczej i Zarządu PKM DUDA S.A.oraz do szefa KNF i prezesa GPW S.A., a dotycz. zainteresowania się wyprowadzeniem majątku etc.

Akcje dudy spadły o połowę i obecnie stoją, około 13 zł, a były po prawie 30 zł. i w 2 dni poszły w dół jak ruski myśliwiec co dowodzi jak info potrafi namieszać i jakie atutu mamy do rozmów z wiodącymi akcjonariuszami, którzy poleca do swoich mocodawców po rade jak to uratować.
Pan jako mecenas może przecież wystąpić w roli takiego negocjatora prawda?

Ja wtedy jeszcze nie miałem tylu tak mocnych dowodów jak obecnie ale po tych pismach przestraszyli się i na początku stycznia 2007 r. zwrócili.

A tak patrząc na .Raport roczny 2006 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. to dalej cienko...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.