Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
7 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-01-2011

List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza

Kulisy cuchnącej sprawy karnej o sygn. akt  IIK 174/08.    

 WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.  

 SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

 

Rafał Krzyształowski                                                        Szczecinek 18.01.2011r                                                            78-400 Szczecinek

                                                            Adwokat Cezary Skrzypczak  
                                                                
Kancelaria Adwokacka  
                                                              
Ul.  Kilińszczaków 17/201  
                                                                       
78-400 Wałcz
 

                                             List otwarty  

  W związku z pozbawieniem mnie przez sędziego Krzysztofa Koczenasza możliwości odsunięcia Pana od mojej sprawy karnej jako wybitnie niekompetentnego i szkodzącego moim interesom prawnym obrońcy z urzędu, zobowiązuję Pana publicznie do:

 

1.      Złożenia wniosku o wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy po 15 lutym 2011r.

2.        Złożenie wniosku o rozpoznanie przez sędziego na kolejnej rozprawie wszystkich moich wniosków dowodowych i procesowych, o których mowa w moim zażaleniu z dnia 21.12.2010r , opublikowanym przez A.P. oraz wydanie okolicznościowych postanowień.                                           (Choćby co do samej zasady uznania ich ,względnie odrzuceniachcę wiedzieć na czym stoję. )

3.      Złożenie wniosku o powołanie na termin rozprawy w charakterze świadka lekarza psychiatrę ………………………. z Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Szczecinku – ul. Polna 24,  na okoliczność wydania opinii o moim stanie zdrowia w oparciu o prowadzoną przez tego lekarza dokumentację medyczną z okresu ostatnich czterech lat.

4.      Ustalenia w aktach sprawy czy Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Karny Odwoławczy  zrealizował mój wniosek z dnia 13.01.2011r o włączenie do akt w poczet materiału dowodowego dwóch publikacji Afer prawa związanych bezpośrednio ze sprawą IIK 174/08 i trzech płyt CD z filmami zamieszczonymi w tych publikacjach, oraz z zapisem filmowym przebiegu rozprawy z Pana udziałem jako statysty, przeprowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałczu, w dniu 16.12.2010r.

 

 

Poniżej kopia tego wniosku.

 

Rafał Krzyształowski                                                                  Szczecinek 13.01.2011r  

Sygn. akt V Kz 405/10  
(Sygn. akt IIK 174/08)

                                                              Sąd Okręgowy w Koszalinie

                                                              Wydział Karny Odwoławczy  

                                                       Wniosek nr 1.  

O włączenie do akt w poczet materiału dowodowego dwóch publikacji Afer prawa związanych bezpośrednio ze sprawą IIK 174/08 oraz trzy płyty  CD z filmami zamieszczonymi w tych publikacjach i z przebiegu rozprawy  w Sądzie Rejonowym w Wałczu z dnia 16.12.2010r:  

1.      Publikacja Afer prawa z dnia 11.01.2011r  zatytułowana POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

 

2.      Publikacja Afer prawa z dnia 11.01.2011r  zatytułowana WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.  

 

1.      Dyskietka CD nr 1 – zatytułowana „Opublikowany film z pobicia oskarżonego i fotografie  do publikacji Afer prawa -  SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

 

2.      Dyskietka CD nr 2 – zatytułowana „Rozmowa oskarżonego z lekarzem psychiatrą  z dnia 2.12.2010r” - o jego aktualnym stanie zdrowia.  
 

3.      Dyskietka CD nr 3 – zatytułowana „ Dwa filmy – 1. KPP w Szczecinku  2. Rozprawa karna w Wałczu IIK 174/08 z dnia 16.12.2010r”.  

                                                              Wniosek nr 2.  

O wydanie protokołu z posiedzenia Sądu zaraz po jego zakończeniu – w celu przesłania do Rzecznika Praw Obywatelskich.

                                                                                                                 Rafał Krzyształowski

Oczekuję także od Pana sporządzenia w moim imieniu pisma procesowego z uwzględnieniem w nim całego materiału dowodowego sprawy, w którym powinien Pan dokonać jego oceny i jasno określić swoje dalsze kroki procesowe na rzecz mojej obrony. Chcę otrzymać kopię tego pisma przed wywołaniem sprawy żeby ocenić jak Pan wywiązał się ze swoich obowiązków służbowych względem mojej osoby.

W dniu 16.12.2010r przesiedział Pan całą wokandę w mojej sprawie karnej jak manekin a po jej zakończeniu groził mi Pan w sekretariacie Wydziału cywilnego złożeniem przeciwko mnie aktu oskarżenia za rzekome publiczne znieważanie i lżenie Pana. Natomiast wychodząc z gmachu sądu oświadczył mi pan butnie, że „Od jutra nie będę już pańskim obrońcą”.

Moja radość trwała jednak krótko, ponieważ z wiadomych powodów nie dotrzymał Pan swojego krętackiego zobowiązania i złożył w moim imieniu zażalenie na postanowienie sędziego Krzysztofa Koczenasza o ponownym poddaniu mnie cztero tygodniowym badaniom psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego. W swoim zażaleniu podniósł Pan błąd w ustaleniach faktycznych i obrazę prawa procesowego przez sędziego.

 Nie zauważył Pan tego podczas rozprawy?.

Wyznaczenie nowego terminu rozprawy po dniu 15 lutego b.r. jest uzasadnione moją dramatyczną sytuacją materialną. W związku z Pana zapowiedzią , że od dnia 17.12.2010r nie będzie moim obrońcą, musiałem we własnym zakresie sporządzić zażalenie na postanowienie sędziego Krzysztofa Koczenasza dotyczące „psychuszki” i pojechać z synem do Koszalina na posiedzenie sądu bronić swoich interesów. Nie raczył Pan poinformować mnie o zmianie swoich planów i przesłać odpisu swojego zażalenia.

Czekam na pisemną odpowiedź.

                                                                                                              Rafał Krzyształowski  

CDN.

1. Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte”.

3. Publikacja z dnia 31.01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

1.        Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009rList otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r - Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010rZnowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010rPRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010rW koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010rTOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja.

15. Publikacja z dnia 13.12.201orBoże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010rSZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011rPOLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

18.    Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Piotr
18-03-2011 / 03:36
Brawo Panie Rafale. Olać hellegate. To prymitywny anonimowy togowy lub policyjny szczur. My uwielbiamy wszystkie Pana filmy. Pozdrawiamy.
~Rafał ze Szczecinka
16-03-2011 / 11:41
Do hellegate 78. Ja w przeciwieństwie do Ciebie hellrgate nie chowam się za parawan i zawsze chodzę z otwartą przyłbicą. Podpisuję się też imiennie pod wszystkim co robię i piszę. Ty natomiast hellgate obrażasz mnie posługując się przybranym pseudonimem i chcesz mnie umoralniać?. Uważasz się za eksperta w dziedzinie oceniania czyjegoś poziomu a nie dostrzegasz własnego. Nie lubisz mnie za to że czujesz zagrożenie. Filmy Ciebie bardziej niepokoją niż publikację A.P. Ale na tym nie koniec. Pójdę tak daleko jak będę musiał w nagłośnieniu tego czego Ty nie jesteś w stanie ogarnąć. I to nie jest nawet Twoja wina. Współczuje Ci ponieważ wiem kim jesteś. Znam Twój IP. Pozdrawiam i do usłyszenia.
~hellgate78
09-03-2011 / 22:03
Panie Rafale czas na leczenie psychiatryczne. Usuwa Pan z youtube i blokuje użytkowników wysyłających niesprzyjające Panu MERYTORYCZNE i polemiczne komentarze. Jest Pan tendencyjny w swoich ocenach i do tego prezentuje żenujący poziom pieniactwa oraz wybitnie roszczeniową postawę. Nie wiem, co chce Pan osiągnąć przez wybiórcze usuwanie komentarzy, które są nie po myśli Pańskiej jedynie słusznej koncepcji. Ale inteligencję ma Pan na poziomie muszki owocówki. Jedyne co Pan potrafi to szukać spisków, a jak ktoś Pana skrytykuje to jest od razu członkiem mafii togowej, człowiekiem nieuczciwym, na którym "czapka się pali" itp. Zamiast obrzucać innych inwektywami, niech Pan się nad sobą zastanowi, bo poziom jaki Pan reprezentuje jest dowodem na to, że Polska jeszcze długo uchodzić będzie za pariasów Europy. Mam nadzieję, że skończy Pan jednak w psychiatryku, bo niedługo stanie się Pan niebezpieczny dla otoczenia.
~Rafał ze Szczecinka
18-02-2011 / 23:37
~MARIAN
28-01-2011 / 12:20
ADWOKAT CEZARY SKRZYPCZAK HAŃBI TOGĘ ADWOKACKĄ KPIĄC SOBIE ZE SWOJEJ POWINNOŚCI SŁUŻBOWEJ. SZKODZI Z PREMEDYTACJĄ INTERESOM SWOJEGO KLIENTA. NIE POTRAFI SPRECYZOWAĆ PRZED CZYM MA GO BRONIĆ. KŁAMCA I CUDAK BEZ TWARZY. www.youtube.com/watch?v=0Uololc8TAc
~tkk
25-01-2011 / 22:10
cóż, menelska okręgowa rada adwokacka będzie zamiatać pod dywan wyczyny sfajdanego kolesia...
~Rafał ze Szczecinka
25-01-2011 / 10:49
Głowa do góry szanowne Panie - nie damy się togowej swołoczy. Pozdrawiamy.
~mała
23-01-2011 / 22:09
Jesteśmy z Wami
~tk
23-01-2011 / 21:44
Współczujemy Panu, ale tez cieszymy się ze się nie poddajecie. Pozdrawiamy