Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
9 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010


Otwarcie Miejsca Pamięci w Bełżcu 03.06.2004r.

Śpiewem psalmu 130 w wykonaniu kantora Symchy Kellera rozpoczęły się uroczystości otwarcia Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu zagłady Żydów w Bełżcu. W czasie II wojny światowej zginęło tu ich ok. pół miliona -, w większości Żydów z Galicji.
W tej żydowskiej uroczystości udział wzięli: polski prezydent, czyli Żyd Aleksander Kwaśniewski, delegacje Żydów z całego świata, rabini, potomkowie i krewni ofiar Bełżca, biskupi z Lubelszczyzny. Przybyła też wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka, oraz byli oczywiście ambasadorowie Izraela, USA i Niemiec.

- Stąpamy po ziemi zbroczonej krwią, po wielkim cmentarzysku europejskich Żydów. Dookoła ziemia kryje ich prochy. Z tych, których przywieziono tutaj na zagładę, ocalało zaledwie dwóch, ... zaledwie dwóch. Tylko jeden z nich zdołał przekazać światu świadectwo o tym miejscu - powiedział podczas otwarcia sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. Z obozu ocaleli Rudolf Reder i Chaim Hirszman.
A tak naprawdę, czy to jednoosobowe świadectwo jest wiarygodne, to inna sprawa...

Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział podczas uroczystości odsłonięcia monumentu upamiętniającego Holokaust Żydów w Bełżcu, że pomnik ten powinien być wyrzutem sumienia i zaklętym w kamień krzykiem protestu i niezgody. Prezydent przypomniał, że w Bełżcu Niemcy wymordowali około pół miliona Żydów. - Tragedia jaka się tu wydarzyła przekracza granicę naszego pojmowania i odbiera moc naszym słowom. My jednak musimy mówić, nie wolno nam milczeć. Milczenie o zagładzie to zapominanie o niej. Ofiary tego straszliwego mordu wołają do nas o pamięć i cześć - mówił Aleksander Kwaśniewski.
Prezydent dodał, że chciałby, aby to wołanie z Bełżca - wołanie o świat bez nienawiści i pogardy dla człowieka, bez rasizmu i nietolerancji - dotarło do wszystkich ludzi na całej ziemi. - Przesłanie Bełżca to: nigdy nie przyzwalać na zło, nawet w jego najmniejszych przejawach. Nie godzić się na brak szacunku dla tego, co inne, na poniżanie i prześladowanie ludzi inaczej wierzących czy myślących. Nie przyzwalać na głoszenie ideologii nienawiści, nie bagatelizować podżegania do zbrodni. W porę wyruszać przeciwko tym, którzy gotowi są podeptać ludzkie życie i ludzką godność - powiedział prezydent.
- tylko dlaczego tak nie mówi o patriotyzmie Polaków? 

Okolicznościowe listy prezydentów Izraela, Stanów Zjednoczonych i Niemiec do uczestników czwartkowych uroczystości w Bełżcu przeczytali ambasadorzy tych krajów. 
Specjalny list wystosował również Jan Paweł II. W przesłaniu, które odczytał ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Jan Śrutwa, papież zapewnił, że przyłącza się do uczestników uroczystości w myślach i w modlitwie. - Wiem, jak wiele cierpienia doznali tam przede wszystkim nasi bracia Żydzi. Nie zapominam też jednak o ofiarnej postawie wielu Polaków, którzy przychodzili im z pomocą, wiedząc, że ryzykują własnym życiem - napisał papież.
Po odczytaniu listu od papieża w intencji pomordowanych w Bełżcu modlili się biskupi pomocniczy diecezji lubelskiej Mieczysław Cisło i Artur Niziński oraz rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich i kantor Symcha Keller.

- Ten pomnik usuwa pokłady fałszu i niedomówień, które się tu nagromadziły - powiedział podczas otwarcia Miejsca Pamięci rabin Andrew Baker, dyrektor ds. międzynarodowych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC). - Jego celem jest bowiem ujawnienie światu prawdy o tym miejscu, tak, aby wszyscy mogli ją dostrzec, poznać i zapamiętać - dodał rabin. 
- Tworząc ten pomnik, udało nam się zjednać Żydów z Polakami, pokolenie Holokaustu z ich spadkobiercami, tych, co przeżyli z ich rodzinami z całego świata, chcąc przekazać naszą pamięć i wspomnienia wszystkim tym, którzy odwiedzą to miejsce.

Bełżec, obok Sobiboru i Treblinki, był jednym z głównych obozów zagłady Żydów w ramach "Aktion Reinhardt", przeprowadzonej przez hitlerowców latach 1942-43. Łącznie zginęło ich około 2 mln.
Obóz masowej zagłady, określany w dokumentach jako SS-Sonderkommando Bełżec, Niemcy wybudowali w lesie na obszarze 6 hektarów. Postawiono tam komory gazowe. Obóz połączony był ze stacją kolejową bocznicą, zakończoną rampą wyładunkową.
Pierwszy transport ludzi, Żydów lubelskich, trafił do obozu 17 marca 1942 r. Do listopada tegoż roku Niemcy zwozili i mordowali tutaj Żydów z południowo-wschodniej Polski, a także z Czech, Słowacji i Niemiec. W Bełżcu zginęli też Romowie i Polacy.
W listopadzie 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidację obozu. Zwłoki wydobywano z masowych grobów i palono je, a prochy zsypywano do rozległych rowów przykrywając je warstwą ziemi. Palenie zwłok trwało do wiosny 1943 r.
Urządzenia obozu zostały zdemontowane i zburzone. Teren wyrównano i zalesiono. Ostatnich więźniów pracujących przy likwidacji wywieziono do obozu w Sobiborze.
Po wojnie do 1959 r. na tym terenie był tartak. Na początku lat 60. miejsce obozu ogrodzono i postawiono betonowy pomnik. W 1997 r. rozpoczęły się badania archeologiczne. Badacze odkryli 33 masowe groby. Większość wypełniona była spopielonymi prochami, w niektórych były też ciała bez żadnych oznak palenia. Odkryto także fundamenty budynków obozowych.
Na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Żydów wzniesiono monument, zaprojektowany przez rzeźbiarza Andrzeja Sołygę. Przez teren obozu-mogiły biegnie też 2,5-metrowej szerokości Droga w Szczelinie, wzdłuż której, na chodniku, umieszczono nazwy 400 gmin żydowskich, z których pochodziły ofiary obozu. Wraz z pomnikiem i Drogą w Szczelinie powstał nowy pawilon muzealny, w którym przygotowano stałą ekspozycję, przedstawiającą historię tego miejsca. Na wystawie są prezentowane fotografie, dokumenty, a także przedmioty należące do ofiar obozu. Z samego obozu przetrwały tylko: fragment instalacji do gazowania i obozowa tablica informacyjna.
Nowy kompleks pamięci zbudowany został nakładem polskiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. (IAR, KAI, PAP, mt)

Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystego otwarcia Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu. 


Szanowni Państwo! 

Ziemio nie zakryj mej krwi, by krzyk ukojenia nie zaznał. Słowa z księgi Hioba nabierają w Bełżcu szczególnego znaczenia. Ta ziemia kryje w sobie szczątki około pięciuset tysięcy Żydów – kobiet i mężczyzn, dzieci i starców. Teren obozu to zbiorowy grób mieszkańców miast i miasteczek południowej i południowo-wschodniej Polski. W tę mogiłę strącono żydowski świat Galicji – stulecia obecności Żydów na polskich ziemiach, wieki zaangażowania narodu Izraela w kulturę i historię naszego kraju. Pogrzebano tu ludzi, ich nadzieje i marzenia, ich wiarę w świat, w którym człowiek jest człowiekowi bratem. Ogrom tragedii, jaka się tu wydarzyła, przekracza granice naszego pojmowania. Odbiera moc naszym słowom. 
My jednak musimy mówić, nam nie wolno milczeć. Milczenie o Zagładzie to zapominanie o niej. A my zapomnieć nie możemy. Ofiary tego straszliwego mordu wołają do nas o pamięć i cześć. Nie przytłumiła tego krzyku ziemia, którą hitlerowscy zbrodniarze chcieli skrzętnie przysypać ślady dokonanej kaźni. My ten głos słyszymy. Chcemy, by wołanie o świat bez nienawiści i pogardy dla człowieka, bez rasizmu i nietolerancji – dotarło stąd, z miejsca pamięci w Bełżcu, do wszystkich ludzi na całej ziemi. 

Panie i Panowie! 
Między marcem a listopadem 1942 roku niemiecki okupant zamordował w komorach gazowych obozu zagłady w Bełżcu co dziesiątą ofiarę Holokaustu. Jak upamiętnić w sposób godny tę niepowetowaną stratę, jaką poniósł naród żydowski, jaką poniosła Polska, jaką poniosła ludzkość? Miejsce pamięci, w którego otwarciu mamy dziś zaszczyt uczestniczyć, jest próbą zmierzenia się z tym zadaniem. Symboliczny kształt pomnika skłaniać ma do refleksji, do próby przeniknięcia myślą tragicznego losu naszych żydowskich współobywateli. Ma być wyrzutem sumienia, zaklętym w kamień krzykiem protestu i niezgody. 
Przy realizacji tego wyjątkowego, niełatwego przedsięwzięcia, jakim była budowa miejsca pamięci, wzorowo współpracowały ze sobą: reprezentująca polskie władze Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Amerykański Komitet Żydowski. To współdziałanie miało nie tylko finansowy wymiar. Dzięki rabinicznej asyście, stosowne badania historyczne oraz budowę pomnika przeprowadzono w taki sposób, by nie naruszać powagi miejsca i spokoju umarłych. Wspólna praca dla realizacji tak szczytnego celu stanowi ważny krok w procesie pojednania między Polakami i Żydami. W tym miejscu pamięci oddajemy przecież hołd pomordowanym nie tylko jako synom Izraela, ale w równej mierze dzieciom Polski, która była i jest Ojczyzną wielu narodów i kultur. Polski, na której ziemi obcy najeźdźca zgotował straszliwą śmierć milionom jej obywateli. 

Szanowni Państwo! 
Wśród pomordowanych w Bełżcu znaleźli się także Romowie oraz Polacy, udzielający pomocy Żydom. Chylimy czoła przed wszystkimi ofiarami obozu. Jednak Bełżec to przede wszystkim miejsce spoczynku Żydów. Wierzę, że od dziś pamięć o tym, co się tu wydarzyło, będzie nie tylko żydowska i nie tylko polska. Powinniśmy uczynić wszystko, by stała się ona częścią zbiorowej pamięci całej Europy i świata. 
Pamiętać nie znaczy tylko: przypominać sobie. Pamiętać – to zrozumieć przesłanie historii, nawet jej najczarniejszych stron. Przesłanie Bełżca to: nigdy nie przyzwalać na zło, nawet w jego najmniejszych przejawach. Nie godzić się na brak szacunku dla tego, co inne, na poniżanie i prześladowanie ludzi inaczej wierzących czy myślących. Nie przyzwalać na głoszenie ideologii nienawiści, nie bagatelizować podżegania do zbrodni. W porę wyruszać przeciwko tym, którzy gotowi są podeptać ludzkie życie i ludzką godność. 
To przesłanie wolna i demokratyczna Polska uczyniła częścią swej tożsamości. Zaświadcza o tym nasza Konstytucja, zaświadczają nasze czyny. Nikt jednak nie jest całkowicie uodporniony na działanie demonów nietolerancji i ksenofobii. Cała Europa stawia sobie obecnie pytanie: jak przeciwdziałać odradzającemu się antysemityzmowi. Dzisiejsza uroczystość jest także głosem, naszym silnym głosem, wołającym o opamiętanie do wszystkich, którzy nienawidzą lub tworzą dla takich uczuć i postaw podatny grunt. 

Panie i Panowie! 
Jeden z elementów miejsca pamięci stanowi ściana, na której wyryte są imiona pomordowanych tutaj ludzi. Twórcy pomnika, przywracając ofiarom ich imiona, przywrócili im godność, przywrócili im ich niepowtarzalną, ludzką twarz. Tę twarz, której chcieli pozbawić ich oprawcy. Filozof Emmanuel Lévinas napisał kiedyś: Ujrzeć twarz znaczy od razu usłyszeć: Nie zabijaj! Pamiętajmy, że w Bełżcu spoczywają Rachela i Hanna, Justyna i Salomon, Dawid i Andrzej. Spoczywają ludzie, którzy mogli być naszymi braćmi. Spoczywają ludzie, którzy byli naszymi braćmi.

opinie pozostawiam czytelnikom, 
ciekawie w tym kontekście brzmią AKTUALNOŚCI: 

Izraelski bank oszukał ofiary Holocaustu Przekrój 19.12.2004/JS 
Największy izraelski bank Leumi za wiedzą rządu w Tel Awiwie przez 60 lat ukrywał konta ofiar Zagłady, a teraz nie chce oddać 160 mln USD ich spadkobiercom – pisze z Jerozolimy Jonathan Cook. 

Wprost 12.12.2004/JS 
Kultura polityczna Izraela i III RP wykazują nieprzypadkowe podobieństwa - pisze były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

Po liście Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra sprawiedliwości być może prokuratura krajowa wznowi śledztwo umorzone w 2003 r. w sprawie rozpowszechniania antysemickich materiałów przez księgarnie "Antyk", mieszczącej się w podziemiach kościoła "Wszystkich Świętych" w Warszawie. Prokuratura wystąpi o dodatkową, rozszerzającą opinię biegłego, która będzie podstawą decyzji, czy wznowić śledztwo, o czym poinformował Prokurator Krajowy Karol Napierski.

Nie pozostaje mi nic innego, jak zamiast listy Schindlera dodać "LISTĘ RACZKOWSKIEGO".

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 08:47
www.aferyprawa.eu/Pol/Otwarcie-Miejsca-Pamieci-w-Belzcu-03-06-2004r- www.aferyprawa.eu/Pol/ILE-KOSZTUJE-OPRACOWANIE-KORUPCJI-297 www.aferyprawa.eu/Pol/Czy-w-Polsce-mozna-faktycznie-ukrasc-wszystko- www.aferyprawa.eu/Pol/KRAJOWA-RADA-SADOWNICTWA-284 www.aferyprawa.eu/Pol/Jacek-Zlotek-typowo-stronniczy-osobiscie-zaang www.aferyprawa.eu/Pol/bez-tematu-280 www.aferyprawa.eu/Pol/A-TERAZ-PRZEDSTAWIE-SWOJA-SYZYFOWA-WALKE-Z-BEZ www.aferyprawa.eu/Pol/Zlotek-postanowienie-leczenia-262 www.aferyprawa.eu/Pol/Zlotek-umorzenie-sledztwa-260 www.aferyprawa.eu/Pol/Zarzadzenie-Ds-208-prokuratora-Jacka-Zlotka-25 www.aferyprawa.eu/Pol/Zlotek-zarzadzenie-208-2-257 www.aferyprawa.eu/Pol/Jacek-SZECHYNSKI-komornik-przy-Sadzie-Rejonowy www.aferyprawa.eu/Pol/bez-tematu-246 www.aferyprawa.eu/Pol/RYSZARD-KALISZ-oganiczony-do-kliki-jak-kazdy-a www.aferyprawa.eu/Pol/Saga-rodu-Giertychow-217 www.aferyprawa.eu/Pol/Dywagacje-swiateczne-czyli-takie-male-grzechy- www.aferyprawa.eu/Pol/Pracownik-rekomendowany-z-Urzedu-Pracy-okazal- www.aferyprawa.eu/Pol/Bronislaw-Geremek-192 www.aferyprawa.eu/Pol/Faktury-wystawione-w-1998r-175 www.aferyprawa.eu/Pol/dowCIPYspod-paragrafu-152 www.aferyprawa.eu/Pol/Dyplom-misia-142 www.aferyprawa.eu/Pol/SPRZEDAM-DZIALKI-POD-DOWOLNA-INWESTYCJ-140 www.aferyprawa.eu/Pol/Dziennikarska-prowokacja-137 www.aferyprawa.eu/Pol/Sprawa-interwencyjna-Mieczyslaw-Cebenko-pismo- www.aferyprawa.eu/Pol/Sprawa-interwencyjna-Mieczyslaw-Cebenko-105 www.aferyprawa.eu/Pol/Sprawa-interwencyjna-Mieczyslaw-Cebenko-Wyrok- www.aferyprawa.eu/Pol/Sprawa-interwencyjna-Mieczyslaw-Cebenko-Wyrok- www.aferyprawa.eu/Pol/Chicagostan-WALDEMAR-LYSIAK-100 www.aferyprawa.eu/Pol/SSR-Aleksander-CIECKIEWICZ-zaswiadczenie-95 www.aferyprawa.eu/Pol/SSR-Aleksander-CIECKIEWICZ-94 www.aferyprawa.eu/Pol/MATACZENIA-SEDZIEGO-WARSZAWSKI-SAD-GOSPODARCZY www.aferyprawa.eu/Pol/Czarna-lista-policjantow-sedziow-i-prokuratoro www.aferyprawa.eu/Pol/BOSSKI-SSA-C-PETRUSZEWICZ-1-75 www.aferyprawa.eu/Pol/LIST-OTWARTY-DO-MEDIOW-56 www.aferyprawa.eu/Pol/NIEZALEZNE-WYDAWNICTWO-AFERY-PRAWA-LINKOWNIA-3