Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

CZY MOŻNA OSKARŻYĆ WIELKI ZUS?
NA PEWNO NIE W SĄDZIE KROŚNIEŃSKIM I NIE GDY SPRAWĘ ROZPOZNAJE SĘDZIA 
SSO ANDRZEJ DZIEDZIC 
w towarzystwie: Marek ŻURAD i Jerzy SZOPNIEWSKI

 

Moja sprawa wzajemnych zobowiązań zaczyna się w 1998r i do dnia dzisiejszego nie może się skończyć. Dlaczego? - w tym okresie ZUS zaczyna swą słynna z wszelkich kombinacji "komputeryzację". Wydaje setki milionów podatników na niedziałający system. Giną dokumenty, ogólny bałagan... Jednocześnie biura ZUS-u zmieniają się w apartamenty z marmurami, dywanami i ekstra bajerami. Prezesi otrzymują pensje min. 10.000zł, a często są to osoby bez żadnych kompetencji. Powstają Fundusze Emerytalne - kończy się monopol WIELKIEGO ZUS-U. Ta instytucja zabierająca podatnikom 48% dochodów, wskutek fatalnego gospodarowania zaczyna mieć ogromne zadłużenia. Co robi? - wszelkimi sposobami, często bezprawnymi, [sam ustala zresztą przepisy prawa] zaczyna  ściągać istniejące i wyimaginowane zaległości, jednocześnie stara się nie wywiązywać ze swych zobowiązań. Już dawno stwierdzono - chcesz mieć jajka, to nie zabijaj kury... ZUS systematycznie wykańcza firmy korzystając że złej koniunktury gospodarczej. Ciekawy jestem, kto będzie płacił podatki, jak popadają firmy???   I tu przedstawię jeden z przykładów kombinacji  ratunkowych ZUS-SĄD, przykład bezprawia i bezmyślności. 

Poważny wypadek w 1997r, uraz kręgosłupa, pół roczne chorobowe, efektem czego jest zawieszenie działalności gospodarczej. Rozliczenie z ZUS-em na podstawie wzajemnej kompensaty między jednostkami gospodarczymi, prawnie dozwolenie. Dwukrotne kontrole inspektorów z ZUS-u w 1999r poprawności i zgodności ze stanem faktycznym. Sprawa odradza się w w 2001r - ZUS szuka kasy. Ani myśli zapłacić zalegle chorobowe - kombinuje z zagubieniem dokumentów i przedawnieniem. Jednocześnie wnosi o zapłatę zaległych składek. Istotny jest też fakt, ze obciąża się żonę właściciela firmy, dopisując do tytułu wykonawczemu wystawionego na męża, długopisem imię żony, ponieważ wszelkie zadłużenia męża zostały prawomocnie umorzone przez Urząd Skarbowy. W tej sytuacji zostaje wniesiony "Pozew u ustalenie" wzajemnych zobowiązań, który trafia do Sądu Okręgowego w Krośnie. 
Powód wnosi:
- o wypłatę zaległego chorobowego wraz z należnymi odsetkami
- że decyzja wystawienia tytułu wykonawczego na żonę jest bezprawna
- zawieszenie egzekucji do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd
- przyznanie adwokata

zus-pozew.s1.gif (15715 bytes) zus-pozew.s2.gif (18950 bytes)

Już na wstępie, okazuje się, ze w sekretariacie Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie nie można złożyć pozwu przeciwko wielkiemu ZUS-owi. Zostaje więc w 19.11.2001r. wysłany pocztą. Jeżeli sąd uznaje się za niewłaściwy, ma obowiązek przekazać pozew właściwemu sądowi. Sąd prawie rok nic nie robi. W tym czasie zostaje ściągnięte z wynagrodzenie żony nienależne roszczenia. Zdeterminowany w styczniu 2002r interweniuję u Prezesa.  Wreszcie, po namysłach sędziów posiedzenie odbywa się 17.06.02r. Sędziowie wymyślili jak załatwić sprawę na korzyść ZUS-u. Mój "pozew o ustalenie" wzajemnych zobowiązań zostaje potraktowany jako odwołanie się żony od zapłaty i po dzielny na dwie części:
I - o istnienie zadłużenia w ZUS-ie, co od samego początku nie było kwestionowane.  
II - o istnienie zobowiązania ZUS-u. z tytułu chorobowego.
Na wstępie, od razu jestem traktowany jako dłużnik  ZUS-u, pomimo że znacznie większa kwotę do wypłaty zalega mi ZUS z tytułu niewypłaconego chorobowego. Przy czym zmienia się procedura sądowa - z pozwu o ustalenie stanu faktycznego na odwołanie od postanowienia ZUS-u. Rozpatrywana jest tylko pierwsza część pozwu i to nie w formie złożonej pozwu o ustalenie, lecz jako odwołanie się żony od decyzji ZUS-u. Powoda pozwu, sędzia ustanowiła jako pełnomocnika - żeby nie miał możliwości obrony ??? Druga część pozwu do dnia dzisiejszego nie może doczekać się posiedzenia [ kwiecień 2003r]. Nie rozpatrzono na wstępie wniosku o przyznanie adwokata. Teraz wiem, że taki numer przy obecności adwokata, po prostu nie przeszedł by. Wyciągając z kontekstu  cześć zdania, możemy łatwo osiągnąć całkiem inne znaczenie niż z całości. [postępując w ten sposób, można i w Biblii znaleźć wyrażenia, że "nie ma BOGA"]. Oczywiście, sędzia SSO Andrzej Dziedzic rozpatrując w takim bezprawnym kontekście przyznaje rację ZUS-owi. Ponieważ takie dziwne posiedzenie w sprawie "o ustalenie" było dla mnie niezrozumiałe, a kilka razy byłem już wielokrotnie na podobnych spektaklach, zwróciłem się w piśmie o uzasadnienie wyroku, o wyjaśnienie istotnych dla sprawy sprzeczności:
1/ czy nie powinien był najpierw rozpatrzony mój wniosek o obrońcę? - czy tak postępując nie pozbawiono mnie możliwości obrony?
2/ na podstawie jakich przepisów prawa i faktów ZUS wznowił prawomocnie umorzoną egzekucje przez Urząd Skarbowy?
3/ na podstawie jakich przepisów prawa i faktów ZUS, bez klauzuli i wyroku sądowego mógł zająć pobory żony, która posiada wyrok sądowy o nie odpowiadaniu za zadłużenie męża.?
4/ czy swoim postępowaniem ZUS nie naruszył społecznych norm socjalnych rodziny?
5/ dlaczego w pozwie u ustalenie mocy prawnej tytułów egzekucyjnych rozpatrywano  wniesione pisma korespondencyjne?
6/ Prowadzący sędzia, pomimo że występowałem bez adwokata, w czasie rozprawy nie pouczał mnie ani żony o czynnościach i skutkach prawnych, ani celu zadawanych pytań - czy nie popełnił błędów proceduralnych?
7/ Czy występowanie żony jako świadka, w procesie „o ustalenie” mocy prawnej dokumentów jest typowym postępowaniem w tego typu sprawie?

A to dowód przekrętów - abstrakcyjne uzasadnienie sędziów krośnieńskiego sądu 
 na odwołanie, które nigdy nie zostało złożone... a podobno sędziowie nie mają czasu i są przepracowani?

zus-okr-wyrok.s1.gif (15098 bytes) zus-okr-wyrok.s2.gif (25140 bytes) zus-okr-wyrok.s3.gif (30061 bytes) zus-okr-wyrok.s4.gif (30745 bytes) zus-okr-wyrok.s5.gif (27422 bytes)

Sędzia A. Dziedzic oddala "odwołanie"?, które nie było nawet złożone.  I kto tu z kogo z kogo robi głupca? - Sędziowie z siebie, czy próbują zrobić ze mnie? - naiwne i śmieszne jest oczekiwanie sędziów, żebym to ja nie rozróżniał istoty pomiędzy tymi dwoma rodzajami pism. Taki numer ostatnio nazywa się matactwem i kojarzy się z afera Rywina. Sami sędziowie się ośmieszają, a później twierdza, że to moje publikacje godzą w coś abstrakcyjnego, czyli nieistniejącą  GODNOŚĆ SĘDZIOWSKĄ???...     Przy takim podejściu do tematu przez sędziów krośnieńskich można śmiało założyć, że składając pozew o ustalenie ojcostwa, okaże się na końcu, że to my jesteśmy matką nieistniejącego nawet dziecka... W takim rozpatrzeniu tego co nie trzeba,  mamy tyle nonsensów i głupoty, że nie mam siły dalej opisywać tego wszystkiego... 

A tu dalszy ciąg tego przekrętu, lub jak kto woli spektaklu w  wykonaniu Rzeszowskiego Sądu Apelacyjnego

Dlaczego sędzia łamie ślubowanie? - za friko czy o coś chodzi?

Tak więc cała ta etyka, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.