Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW I STRAT
[do uzupełnienia]

         Dnia 24.04.1998r na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie [z poprzedniego dnia], zostaje nadana [sygn. akt Inc 16/98] klauzula natychmiastowej wykonalności - z jej urojonego powództwa. Sąd zostaje wprowadzony w błąd. Komornik natychmiast zajmuje towary i wyposażenie firmy, blokuje działalność handlową. Po zaskarżenie tego postępowania, klauzula zostaje zdjęta postanowieniem z dnia 05.06.98r sygn.akt.IC 49/98. Jednak komornik nie przyjmuje tego do wiadomości i dalej blokuje działalność firmy, współdziałając w przestępstwie z prezesem spółdzielni Waldemarem Garbińskim. Były już prezes nakazuje zaspawać drzwi do wynajętych pomieszczeń handlowych. Tym sposobem, właściciel firmy zostaje pozbawiony możliwości dysponowania i decydowania swoim majątkiem

          Przedstawiam tu kosztorys za wykonanie robót modernizacyjnych - punkt handlowy został stworzony własnym kosztem i pomysłem, w miejscu nieużywanej od lat kotłowni węglowej [spółdzielnia przeszła na ogrzewanie gazowe].  Oczywiście, warunkiem inwestycji był wynajem pomieszczeń na czas określony  co najmniej przez pięć lat, - obiecywano zwolnienie z opłat za wynajem w zamian za wniesione koszty modernizacji obiektu stanowiącego własność spółdzielni..  Firma dawała utrzymanie pięciu rodzinom. 
Straty firmy wynikają z zablokowania działalności gospodarczej wbrew zawartej umowy najmu, nie zapłaceniu za zabrane i wyfakturowane spółdzielni materiały handlowe na kwotę 87.167,21zł, oraz wyposażenie sklepu. Orientacyjne straty wyliczone w 1999r  przy zgłoszeniu policji przestępstwa zostały obliczone na kwotę 241.812.78zł. Na dzień dzisiejszy to kwota wzrosła co najmniej o 100%.

 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.