Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ZMUSZENI DO NAUKI

Czy będziemy wreszcie mieli wykształconych i odpowiedzialnych sędziów i prokuratorów? Wreszcie zobowiązani zostali do nauki i stałego uzupełniania swej wiedzy.

Ostatnimi laty zaszły duże zmiany w obowiązującym w Polsce prawie. Doszły elementy prawa międzynarodowego, zaszły istotne zmiany w prawie karnym i zmieniono wiele artykułów w większości kodeksów. 
Zaś sędziowie i prokuratorzy nie należą z reguły do "tych pilnych i inteligentnych uczniów". Większość polskich urzędników władz nie potrafi obsługiwać komputera , nawet z telefonem komórkowym mają spore kłopoty, a tylko kilka procent korzysta z Lexa. Mają niesamowite "tyły" w swej wiedzy, którą posiedli średnio jakieś 20 lat temu. A przecież wiadomo - nie tylko lekarze, ale pracownicy Temidy też obowiązkowo muszą się uczyć całe życie. 

Ustawa o powołaniu akademii zobowiązuje sędziów i prokuratorów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym uczestnictwa w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Niezbędne do pracy szkolenia będą musieli przejść wszyscy prawnicy.
Dla nadrobienia ich wiedzy od września w Warszawie ma powstać centralna szkoła, w której sędziowie i prokuratorzy obowiązkowo będą uzupełniali swą wiedzę. Takie postępowanie wymusiła Komisja Europejska, która negatywnie ocenia poziom nauczania prawników ich przygotowania do wykonywanych zawodów. Teraz wychodzą wszystkie błędy nauczania takie jak dodawanie po znajomościach punktów przy egzaminach, korporacyjny charakter zawodów prawniczych, który umożliwiaj rodzinną kontynuację tych zawodów choćby przez dawanie gotowych wypełnionych testów aplikacyjnych dla "swoich".

Tego wszystkiego ma nie być w jednej scentralizowanej szkole dla wszystkich - Centrum Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Dzięki niemu system szkolenia polskich sędziów i prokuratorów ma dorównać światowym standardom.
Centrum rusza 1 września w Warszawie. Stolica ma być siedzibą dla szkoły na najbliższe trzy lata. Potem centrala ma się przenieść do Krakowa, a Warszawa, Gdańsk i Poznań pozostaną jej filiami. Wszystko po to, aby korzystający z zajęć prawnicy mogli wybrać dogodne miejsce do nauki. A do przeszkolenia (według szacunków MS) jest ok. 10 tys. sędziów, 5 tys. prokuratorów, 30 tys. urzędników, kuratorów, referendarzy.
Centrum ma się zająć nie tylko szkoleniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym, ale i (projekt jest już gotowy) naborem oraz prowadzeniem aplikacji sądowo-prokuratorskiej. Podobnie zresztą jest we Francji, Hiszpanii czy Portugalii. Pierwszy taki nabór ma się odbyć już w przyszłym roku. Nabór na aplikację zależeć ma od potrzeb kadrowych. Wszyscy, którzy zdadzą egzamin, dostaną pracę, a najlepsi będą mogli wybrać miejsce. Jeśli chętnych do nauki będzie dużo więcej (ponad ustalone limity), kandydatów czekać będzie test preselekcyjny. 
Wszyscy, którzy przystąpią do konkursu, będą też musieli przejść obowiązkowy test psychologiczny, ponieważ dzisiaj sporo sędziów nie nadaje się do wykonywania tak odpowiedzialnej funkcji urzędniczej. Tak więc obowiązkowo mają być badane zdolności analityczne kandydata na aplikanta, odporność na stres, komunikatywność oraz możliwości intelektualne i cechy osobowości.

Szkoła ma też centralnie poprowadzić studia podyplomowe dla sędziów i prokuratorów. Przejmie te, które już dziś prowadzi MS - z prawa europejskiego, prawa gospodarczego z elementami ekonomii - i zainicjuje studia z prawa cywilnego dla sędziów i zwalczania przestępczości zorganizowanej dla prokuratorów. Uczyć się będą także asystenci sądowi i urzędnicy. Aplikanci spotykać się mają na średnio dwutygodniowych szkoleniach z konkretnych bloków tematycznych. Po każdym bloku czeka ich praktyka (w sądzie czy prokuraturze) w okręgu, z którego przyjechali. 
Na koniec oczywiście sprawdzian - zakładam, że z faktycznej wiedzy, a nie wcześniej podanymi tematami, czy pytaniami.

Szkoła zajmie się:
- opracowywaniem programów i organizowaniem centralnych szkoleń i innych cyklicznych form doskonalenia zawodowego,
- koordynowaniem działalności szkoleniowej sądów i prokuratur,
- przygotowywaniem i organizowaniem konferencji, sympozjów, seminariów z poszczególnych dziedzin prawa,
- współpracą międzynarodową oraz współdziałaniem z wydziałami prawa, instytutami i placówkami naukowo-badawczymi,
- prowadzeniem działalności wydawniczej (publikacja materiałów szkoleniowych),
- wykonywaniem innych zadań wskazanych przez ministra związanych z doskonaleniem kadr sądów powszechnych i prokuratur,
- zorganizowaniem naboru i prowadzeniem jednej aplikacji sądowo-prokuratorskiej.

Wykładowcami w centrum mają być doświadczeni sędziowie i prokuratorzy, także w stanie spoczynku, referendarze sądowi oraz specjaliści z innych dziedzin.

Tak więc wreszcie zobowiązano prokuratorów i sędziów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwa w szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego, ponieważ to co dzisiaj sobą niejednokrotnie prezentują ci urzędnicy niejednokrotnie woła "o pomstę do nieba".
Oczywiście, wiedza to raz - co muszą uzupełnić, ale pozostaje drugi poważny problem w tych korporacyjnych układach - jak zlikwidować korupcje i prywatę w sądach i prokuratorach?
 Na to ma też pomysły Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 
Ale o tym w kolejnym artykule.

Zdzisław Raczkowski  

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach czasopisma "AFERY PRAWA":
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.