Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA TEST NA SPRAWDZENIE WIARYGODNOŚCI I ETYKI SĘDZIEGO, PROKURATORA, POLICJANTA WÓJTA, BURMISTRZA, URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO Test na sprawdzenie etyki urzędniczej - czy prowadzący Twoją sprawę sędzia lub prokurator jest skorumpowany? Dzisiaj w sądach mamy prywatę, arogancję, lekceważenie prawa przez urzędników - nie chcesz być naiwny, stracić majątek, firmę - sprawdź sędziego. Na początek trzy kroki postępowania.

Pierwszy krok sprawdzający etykę urzędnika państwowego sprawującego funkcję sędziego, prokuratora, policjanta itp. - na początku posiedzenia sądowego, lub przesłuchania wnosimy o zgodę na nagrywanie.

Pozwalają nam na to:
 Art. 159.kpc [Utrwalenie dźwięku, stenogram]  Rozdział 3 Posiedzenia sądowe.
§ 1. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.
Dodatkowo z Kodeksu Postępowania Karnego przy sprawach karnych:
Art. 358. kpk [Nagranie przebiegu rozprawy] Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
Tak więc nagrywanie spraw w sądach jest jak najbardziej zgodne z prawem - pod warunkiem że nie zakłóca to przebiegu posiedzenia sądowego i nie rozprasza uwagi stron - czyli bez lamp błyskowych, łażenia po sali, szumu aparatury itp.
Sam minister Zbigniew Ziobro już zapowiedział OBOWIĄZKOWE NAGRYWANIE  w technice cyfrowej posiedzeń sądowych. Według niego samo nagrywanie rozpraw ma zdyscyplinować sędziów, a zarchiwizowane nagrania przydadzą się w ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych, nad których reformą ministerstwo też pracuje. Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry, te zmiany powinny usprawnić polskie sądy, których główną bolączką jest przewlekłość postępowań. Monitoring sal sądowych ma też podnieść kulturę i poziom rozpraw. Ma gwarantować, że wzmocniona władza sędziego, np. w stosunku do adwokatów i osób pomocnych nie będzie nadużywana dla prywaty korporacji prawniczych.
Tak więc żaden sędzia czy prokurator nie może stronie zabronić nagrywania. 
Ze zgodą o nagrywanie dla sprawdzenia wiarygodności i etyki sędziego  powinniśmy wystąpić nawet gdy nie mamy urządzenia nagrywającego. 
To świetny test wiarygodności urzędnika władzy - wiadomo, doświadczony sędzia który nie ma nic do ukrycia, który postępuje zgodnie z prawem bez problemu godzi się na nagrywanie. Jednocześnie taka informacja dla świadka w sprawie mobilizuje go do prawdomówności - zdaje sobie sprawę, że może zostać oskarżony o fałszywe oświadczenia.  Wszystkie istotne sprawy są przecież nagrywane przez media.
Brak zgody na nagrywanie - to czerwone światło ostrzegawcze - być może wyrok już zakupiono u sędziego lub adwokata który protestuje - to znak że mogłeś zostać na wstępie sprzedany.

Drugi krok testu sprawdzającego urzędnika - każdy ma prawo mieć przy sobie dwie osoby zaufania, choćby dla polepszenia swojego samopoczucia. 
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego
Art. 152. kpc [Wstęp na salę sądową] Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. 
Możemy też posłużyć się:
Art. 154.
kpc [Obecność na sali] § 1. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.

Weź ze sobą na rozprawę kolegę, namów dziennikarza, kogoś z rodziny. Gwarantuje Ci, że sam fakt widowni powoduje, że sędzia chcąc nie chcąc musi stosować procedurę sądową, która z reguły jest lekceważona przez tych urzędników. Wychodzą z założenia, że większość osób po prostu nie wie jak się zachować i co może i powinien robić sędzia.
Z tego prawa często korzystają politycy np. Lepper robiąc niejednokrotnie teatr z sądu.
Tu należy zaznaczyć, że
sprawy w sądach obligatoryjnie są jawne i każdy ma prawo wejść i przysłuchiwać się posiedzeniu.  
Wyłączenie jawności rozprawy z mocy prawa może być tylko w sprawach tajemnicy wagi państwowej i małoletnich dzieci do lat 15.  
Jeżeli sędzia nie godzi się pobyt na sali nawet dwóch osób zaufania, np. utajniając sprawę bez uzasadnienia -
to
czerwone światło ostrzegawcze - ktoś miał lepsze plecy niż TY, przypuszczalnie będą mataczenia, lub sędzia nie zna przepisów prawa - złe notowania na korzystną decyzję dla Ciebie. 
Nawet przy utajnieniu posiedzenia w sprawie karnej  Kodeks Postępowania Karnego przewiduje obecność na rozprawie osoby zaufania. 
 Sytuację tę określa art. 361 kpk
 Art. 361. kpk  [Uprawnieni do udziału w rozprawie niejawnej] 
§ 1. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego. 

- strony wymienione w tym artykule mają prawo do wskazania każda po 2 osoby, tylko w sytuacji gdy jest kilku oskarżonych lub oskarżycieli można ustanowić po jednej osobie. Przepis ten nie ma zastosowania tylko w sytuacji, gdy istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej. W sytuacji wyłączenia jawności rozprawy znaczenie może mieć tu jeszcze decyzja przewodniczącego, który może pozwolić na pozostanie pewnym osobom na sali rozpraw.

Trzeci krok sprawdzający etykę urzędnika państwowego - to protokół z przesłuchania, rozprawy, itp. dokument.
Każdy urzędnik ma obowiązek protokołowania wszystkiego co mu powiesz. 
Jeżeli w sądzie mówisz pół godziny, a sędzia nic nie zaprotokołował, przerywa Ci, wytrąca z wątku, a nawet ucisza Cię, czy wręcz zastrasza  - znaczy to że ktoś już go wcześniej zakupił, (bądź cierpi na schizofrenie) i nie nadaje się na pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji urzędniczej. 

W takiej sytuacji prosisz o przerwę i udajesz się ze skargą do prezesa sądu. 
Nic to nie daje ponieważ obaj są kolegami i prezes powie że nie ma żadnych kompetencji, a sam sędzia jest bogiem na sali i tylko on decyduje, ale trzeba spróbować - a nuż prezes jest tym uczciwym. 
Ty i tak już przegrałeś sprawę. 
Trzeba uspokoić się, zagrać na czas - czyli wnieść o wyłączenie sędziego. Wskazane jest też niejednokrotnie zmiana adwokata - oni często są ogniwem pośredniczącym w przekrętach sądowych.
Każdy protokół starannie przeczytaj - jeżeli coś się nie zgadza odmów podpisania.
Sprawdź czy protokół sądowy jest podpisany przez sędziego i co w nim napisane - to podstawowy dokument w sprawie. 
Jeżeli jesteś stroną - żaden urzędnik nie może odmówić Ci wzglądu do akt w Twojej sprawie i kserokopie dokumentów sądowych z akt. Spradz czy numery ksiąg (stron) nie są poprawiane, czy nie zaginęły jakiej dokumenty wniesione do sądu.

Pamiętaj - w tej "grze o sprawiedliwość" wszystkie chwyty są dozwolone, a większe prawa ma aferzysta i złodziej, tak więc o sprawiedliwy wyrok to najlepiej iść "z granatem w kieszeni" :-) 

Wybrane artykuły interwencyjne:
Rzeszów - Sąd Wydział Karny - kolejny dowód niekompetencji i stronniczości prawniczej - psia sprawa tajemnicą państwową, czy może tajemnicą korupcji sędziowskiej!?! Czy wice-prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Mucha i  sędzia Piotr Popek zakupili swoje aplikacje sędziowskie? - z cyklu patologie systemu sądownictwa.

Nagrywanie posiedzeń sądowych - czy sędzia może odmówić ? - z cyklu patologie systemu sądownictwa. Tylko wpadka niekompetentnej blondynki? Iwona Paczosa - sędzia z Sanoka.

Zbigniew Ziobro - najpopularniejszy minister w oczach społeczeństwa, największa zmora polskiej palestry prawniczej i środowiska sędziowskiego. Czy w polskim sądownictwie prawo będzie znaczyło PRAWO?

PORADY - WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO

PRAKTYCZNE UWAGI DLA WSZYSTKICH MAJĄCYCH PROBLEMY Z SĄDEM I ORGANAMI (nie)SPRAWIEDLIWOŚCI. - takie sobie dywagacje :-)

TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych? - tylko NIEKOMPETENCJA SEDZIÓW?

Czarna i Polana to miejscowości w Bieszczadach. A tam panuje dzika przyroda i zdziczali urzędnicy....

BYSTRZANOWASKI JANUSZ - oszustwo adwokata z Tarnowa - spacjalista w okradaniu staruszków?

TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych? - tylko NIEKOMPETENCJA SĘDZIÓW?

Z cyklu "patologia systemu sądownictwa" - KOLEJNY DOWÓD NIEETYKI SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH: niby etycznego należącego do śmiesznej kliki wzajemnej adoracji IUSTITIA? przewodniczącego wydz. karnego ARKADIUSZA TROJANOWSKIEGO

Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego - z cyklu "patologie systemy sądownictwa"

 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach czasopisma "AFERY PRAWA":
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kamron
04-01-2015 / 20:45
Thanks for writing such an eanu-to-ysderstand article on this topic. pjmahnz.com [url=xyuzotov.com]xyuzotov[/url] [link=sbegdoehx.com]sbegdoehx[/link]
~Loy
23-12-2014 / 21:24
Slam dunkin like Shaquille O'Neal, if he wrote inframotive" rel="nofollow">nwcjzdgocf.com">inframotive articles.
~Ygygyi
20-12-2014 / 02:40
pisze:generalnie spodziewałem się mniej po tym mzortoe, a okazało się że jest naprawdę ok i w zupełności wystarczający do codziennej eksploatacji. Brakowało mi tylko trochę prędkości na trasie.Motor wystawiam na sprzedaż, ale powiem szczerze że gdyby nie kolejny sprzęt do testowa to spokojnie na kolejny sezon by mi wystarczył .
~Adam Kramarczyk
14-06-2014 / 12:42
Bardzo ważny i pożyteczny tekst. Czy mogę zachować lub upublicznić ten tekst w gronie swoich przyjaciół na fb?