Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

      Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

KONCEPCJA EUROFARM SA    

Przekształcenie w spółkę  akcyjną EUROFARM S.A.

spółki z o.o. pod firmą BHU EuroFarm Sp. z o.o. 

Aktywa EUROFARM S.A.

Kapitał akcyjny stanowi majątek trwały w Stolcu o wartości rynkowej 
94. 000.000 zł i dzieli się na 940.000 akcji o wartości 100 zł. każda, z czego 100 % należy do Witolda Duchiewicza. 

Główne składniki majątku trwałego:

1.      Młyn Kukurydziany EuroFarm

2.      Wytwórnia Pasz i Koncentratów EuroFarm

3.      Elewatory zbożowe poj. 134 tys. ton

 

Wstępny kapitał akcyjny EUROFARM S.A.  

94.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych) 

Wartość 1 Euro = 3,9925 zł  według  kursu NBP z dnia 18 lutego 2005 r. 

Wstępny kapitał akcyjny EUROFARM SA = 23.544.145 EURO 

Koncepcja dokapitalizowania EUROFARM S.A.  przez  Partnera  

Partner Europejski            = 150.000.000 zł =  37.570.445 EURO  - 61,48%

EUROFARM S.A.           =   94.000.000 zł  = 23.544.145 EURO  - 38,52%

________________________________________________________________

Razem kapitał akcyjny    = 244.000.000 zł   = 61.114.590 EURO – 100,00% 

1% kapitału akcyjnego 2.440.000 zł = 611.145,90 EURO 

Partner Europejski = 1.500.000 akcji, po 100 zł każda, co stanowi 25,05 Euro. 

EUROFARM S.A.   =   940.000 akcji, po 100 zł każda, co stanowi 25,05 Euro.       

Rysunek 1
Dokapitalizowanie Spółki przez Partnera Europejskiego  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podział zysku

 Podział zysku netto:
61,48% - Partner Europejski  
38,52% - Witold Duchiewicz  

Prognozowany zysk na 1 akcję:
(z 7 lat prognozy 2005-2011)

2005 r.            18,97 zł                       4,75 Euro

2006r.             20,59 zł                       5,16 Euro       

2007r.             22,09 zł                       5,53 Euro

2008r.             23,74 zł                       5,95 Euro

2009r.             25,33 zł                       6,34 Euro       

2010r.             28,29 zł                       7,09 Euro

2011r.                         30,19 zł                       7,56 Euro 

Średni wzrost zysku na 1 akcję = 7% w stosunku rocznym.  

Rysunek 2.

Kształtowanie się zysku na 1 akcję w EURO w latach 2005-2011

Tabela 3.

Zestawienie wyniku netto z poszczególnych rodzajów działalności EUROFARM S.A. w latach 2005-2011    

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1. Młyn Kukurydziany

5 544 352 zł

6 604 729 zł

6 716 638 zł

6 828 223 zł

6 969 743 zł

8 330 272 zł

8 498 323 zł

2. Wytwórnia Pasz i Koncentratów

2 868 326 zł

3 190 677 zł

3 960 732 zł

4 922 703 zł

5 478 742 zł

7 918 024 zł

8 709 838 zł

3. Przechowalnictwo Zbóż

14 653 849 zł

15 459 136 zł

16 300 941 zł

17 180 716 zł

18 106 135 zł

19 072 963 zł

20 082 775 zł

4. Produkcja Suszarni

2 964 709 zł

3 261 179 zł

3 587 297 zł

3 946 027 zł

4 340 629 zł

4 774 692 zł

5 252 161 zł

5. Produkcja Rolna

13 965 000 zł

15 125 250 zł

16 389 712 zł

17 768 218 zł

19 271 551 zł

20 911 543 zł

22 701 175 zł

6. Usługi Rolnicze i Serwisowe

6 288 433 zł

6 602 855 zł

6 932 998 zł

7 279 648 zł

7 643 631 zł

8 025 812 zł

8 427 102 zł

RAZEM

46 284 669 zł

50 243 826 zł

53 888 318 zł

57 925 535 zł

61 810 431 zł

69 033 306 zł

73 671 374 zł

 
 

 

Podział zysku netto według objęcia akcji: 

1. Partner Europejski 1.500.000 akcji  

2005 r.                        - 28 453 689,96 zł       - 7 126 785,21  Euro

2006 r.                        - 30 887 797,95 zł       - 7 736 405,25  Euro

2007 r.                        - 33 128 064,34 zł       - 8 297 574,04  Euro

2008 r.                        - 35 609 960,04 zł       - 8 919 213,54  Euro

2009 r.            - 37 998 215,78 zł       - 9 517 399,07  Euro

2010 r.            - 42 438 507,79 zł      - 10 629 557,37 Euro

2011 r.            - 45 289 779,10 zł      - 11 343 714,24 Euro      

___________________________________________________

Razem          - 253 805 814,96 zł     - 63 570 648,71 Euro

 2. EUROFARM S.A. Witold Duchiewicz 940.000 akcji 

2005 r.            - 17 830 979,04 zł       - 4 466 118,73 Euro

2006 r.            - 19 356 228,05 zł       - 4 848 147,29 Euro

2007 r.            - 20 760 253,66 zł       - 5 199 813,06 Euro

2008 r.            - 22 315 574,96 zł       - 5 589 373,82 Euro

2009 r.            - 23 812 215,22 zł       - 5 964 236,75 Euro

2010 r.            - 26 594 798,21 zł       - 6 661 189,28 Euro

2011 r.            - 28 381 594,90 zł       - 7 108 727,59 Euro

______________________________________________

Razem            - 159 051 644,04 zł     - 39 837 606,52 Euro

 Zwrot zainwestowanego kapitału przez Partnera Europejskiego -  4 lata 7,5  miesięcy  

Zwrot zainwestowanego kapitału EUROFARM S.A. Witold Duchiewicz - 4 lata 7,5  miesięcy  ______________________________________________

Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA    kolejne informacje w sprawie.
I przekręty sądowe w sprawie firmy Cornex.   

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

http://WWW.AFERYPRAWA.COM - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.