Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA WITOLD DUCHIEWICZ OSZUSTWA W SĄDZIE ZĄBKOWICE ŚL. SSR ROBERT RONGE

EUROFARM - SKARGA NA SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROBERTA RONGE

Oszustwa oraz mataczenia sędziów i prokuratorów jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

Witold Duchiewicz Stolec 03.04.2008 r. Stolec 1A, 57-200 Ząbkowice Śl.

PREZES SĄDU REJONOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚL.

SYG AKT VI K 404/07

SKARGA NA SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO PANA ROBERTA RONGE PRZEWODNICZĄCEGO SKŁADU ORZEKAJĄCEGO.

Składam skargę na Sędziego Sądu Rejonowego Pana Roberta Ronge w związku z ewidentnym naruszeniu przez niego moich konstytucyjnych praw obywatelskich w zakresie do prawa do obrony i obiektywnego osądu jako Przewodniczącego Składu Sędziowskiego sprawy o syg akt VI K 404/07 w VI Wydziale Grodzkim Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

UZASADNIENIE.

Sędzia ten sposób tendencyjny i nierzetelny dokonał na rozprawie do protokołu w dniu 06.03.2008 r. szeregu nieprawdziwych zapisów z moich zeznań całkowicie wypaczających sens i stwierdzających nieprawdę.

Ten protokół z błędnymi zapisami zobaczyłem z Sądzie w aktach w dniu 02.04.2008 r.

Na rozprawie 06.03.2008 r. złożyłem wniosek o dołączenie do sprawy akt z Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, umorzonego postępowania z zawiadomienia J.Dobrowolskiego i W.Bernackiego dotyczace zawiadomienia o niepopełnionym przetępstwie, a które jest tożsame z prywatnym aktem oskarżenia, a w protokole nie ma o tym nawet wzmianki pomimo, że powtarzałem ten wniosek kilkakrotnie.

Ponadto w 2 tomach akt syg. 2 Ds. 24/07/S sprowadzonych z Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie stwierdziłem istotne braki dokumentów, które osobiście składałem do protokołów oraz moja żona Jolanta Duchiewicz w czasie śledztwa prowadzonego przez KP Policji w Dzierżoniowie oraz w Sadzie Rejonowym II Wydział Karny w Ząbkowicach Śl. Gdzie odbywała się rozprawa odwoławcza na postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Widząc taki szeroki zakres niezgodności z prawem prowadzenia rozprawy i postępowania Sędziego Pana Roberta Ronge co wskazuje na jego tendencyjność i brak obiektywizmu na rozprawie w dniu 03.04.2008 r. złożyłem do protokołu wniosek o wyłączenie Sędziego ze sprawy wraz z uzasadnieniem i wykazaniem, w których miejscach protokołu rozprawy dotyczących moich zeznań wpisano niezgodne z moimi zeznaniami i wnioskami dane liczbowe, wnioski i informacje.

Ku mojemu zdziwieniu mój wniosek o sprostowanie protokołu w zakresie nieprawdziwych zapisów i wyłączenie Sędziego spowodował, że Sędzia wniosek potraktował jako przestępstwo o pomówienie z art. 212 kk, a zarazem wyłączył się ze sprawy nie z mojego wniosku, a jako składającego na mnie zawiadomienie o przestępstwie.

Odebrałem to jako metodę zastraszania mnie i szantażu w sytuacji istotnych naruszeń prawa przez Sędziego pana Roberta Ronge, które zostały przeze mnie wykazane i udowodnione w sytuacji obrony swoich konstytucyjnych praw.

Jestem ciekaw w jaki inny sposób można wykazać, jak nie do kolejnego protokołu fakt ujawnienia nieprawdziwych zapisów we wcześniejszym protokole, a które mogły całkowicie wypaczyć sens postępowania.

W ten sposób wg interpretacji Sędziego Pana Roberta Ronge każdy wniosek wykazujący niezgodność protokołowania rozprawy powinien się kończyć jego zawiadomieniem o przestępstwie.

Jestem zmuszony w imię obrony swoich konstytucyjnych praw, a także wynikających z praw obowiązujących w Unii Europejskiej poinformować polskie władze wymiaru sprawiedliwości, a także Rzecznika Praw Obywatelskich o takich praktykach Sędziego Pana Roberta Ronge, ponieważ uzyskałem informacje od wielu osób , że zastrasza i szantażuje od wielu lat w ten sam sposób również inne osoby celowo nadużywając Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl.

Taka praktyka niestety przypomina mroczne czasy okresu stalinizmu i okresu stanu wojennego, z których wielokrotnie tłumaczyli się autorytety i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z zapewnieniem, że takie metody w polskich sądach już nie będą miały miejsca, a jak wykazałem na własnym przykładzie są niechlubne wyjątki w Sądzie Rejonowym VI Wydział Grodzki w Ząbkowicach Śl.

W związku z powyższym moja skarga jest zasadna i proszę o jej pozytywne rozpatrzenie.

Witold Duchiewicz

Do wiadomości:

  1. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości,
  2. Pan Zbigniew Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości i Prok. Generalny,
  3. Rzecznik Praw Obywatelskich RP,
  4. Krajowa Rada Sądownictwa,
  5. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,

PISMO PRZESYŁAM FAKSEM E MAILEM I POCZTĄ LISTEM POLECONYM.

Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne.
Przekształcenie w spółkę akcyjną EUROFARM S.A.
Koncepcja przekształcenia w spółkę EURO-CORN
Po zgłoszeniu nieproceduralnego postępowania syndyka - przestępstw dokonanych na firmie EuroFarm- prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu Ewa Grzeszczak postanowieniem z dnia 06.04.2005r sygn.akt 3Ds 64/05/S wszczyna śledztwo.
Podobnie postępuje prokurator Maciej Kroczak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich.
Zostaje też wniesiona do Sądu Najwyższego skarga:
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale
zawiadamiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych) działania lokalnych urzędów i sądów.
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej. Zadziwiające, jak łatwo im kraść czyjąś pracę, jak łatwo unikają odpowiedzialności, jak bardzo skorumpowana jest władza w Polsce...
i dalej przekręt adwokacki Sylwestra Gordockiego - nie polecam go osobom oszukanych, ponieważ nawet ostatnią koszulę jest w stanie wydrzeć...
o przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować.
A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia?
Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW.
Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię bank - każdy przekręt jest możliwy w
NORDEA Bank Polska S.A. - tylko błąd urzędników CITI BANK HANDLOWY S.A. i Leszka Balcerowicza,
oraz DRESDNER BANK POLSKA S.A.
KRERDYT LEASE S.A.
NORDEA BANK POLSKA S.A. Zarząd Banku Millenium S.A. Millenium Plaza oraz informacja - Marek Goliszewski - BUSINESS CENTER CLUB
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu niejawnych sympatyków AP

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.