Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZDZISŁAW RACZKOWSKI

Malbork - Jaki pan taki kram, czyli ciąg dalszy pytania - korupcja, czy niekompetencja malborskich sędziów i prokuratorów? 

 Między innymi takie pytanie postawiono w artykule opublikowanym w dniu 11.12.2006 r. na internetowych stronach AFERY PRAWA.

Przypomnijmy – 31.01.2003 r. po rzekomej awanturze w obecności byłej żony Beaty Ł. jej przyjaciela Jana Cz. i policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Malborku Mariusza Ch. poniósł śmierć Piotr Łosicz. Skutkiem dezinformacji ze strony Beaty Ł. oraz braku informacji ze strony malborskiej policji i Prokuratora Rejonowego w Malborku Waldemara Zduniaka, który na podstawie art. 209 § 2 k.p.k. dokonywał oględzin zwłok –ojciec ofiary Lech Łosicz musiał uwierzyć, że przyczyną nagłej śmierci syna było samobójstwo. Ponieważ posiadał wiedzę oraz dowody na fakt, że syn jego był obiektem psychicznego i fizycznego znęcania się, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - polegającego na psychicznym i fizycznym znęcaniu się ze skutkiem śmiertelnym. W sprawie tej, jako niezależny, a zarazem posłuszne ogniwo w łańcuchu hierarchicznego podporządkowania, prokurator Prokuratury Rejonowej w Malborku Piotr Wojciechowski (zobacz art. 7 i 8 Ustawy o prokuraturze), - podjął się i dokonał czynu zabronionego pod groźbą kary w ustawie - zatuszowania zbrodni zabójstwa - art.239 k.k. Dowodem na przestępczą działalność prokuratora są dwa postanowienia wydane w dniu 27.03.2003 r. Jedno postanowienie Ds.330/03 adresowane do i doręczone Beacie Ł. (uczestnikowi rzekomej awantury po której poniósł śmierć Piotr Łosicz),  której zgodnie z obowiązującym prawem status pokrzywdzonej nie przysługiwał oraz drugie postanowienie Ds.931/03 adresowane i doręczone faktycznie pokrzywdzonemu (śmierć syna) i prawnie pokrzywdzonemu art.49 § 1 k.p.k. – ojcu Lechowi Łosicz. 

malbork_prok.umorz.s1.jpg (55851 bytes) malbork_prok.umorz.s2.jpg (55597 bytes) malbork_prok.oddal.s1.jpg (47334 bytes) malbork_prok.oddal.s2.jpg (55070 bytes)

 Istotnym w sprawie jest fakt, że skutkiem oszustwa dokonanego przez sędziego Sądu Rejonowego w Malborku, postanowienie o umorzeniu dochodzenia Ds.330/03 z dnia 27.03.2003 r. doręczono pokrzywdzonemu dopiero 21.10.2003 r. tj. po złożonej  skardze na działalność Prokuratury Rejonowej w Malborku do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku. Postanowienie przysłał sam „szef” malborskiej prokuratury Waldemar Zduniak przy piśmie RS.02/8/03 z dnia 20.10.2003 r.(przeczytajmy – wzór bezstronnej prokuratury)

malborg_zal1.jpg (83407 bytes)

Oceniając ten dokument należy stwierdzić, że przysłowie, iż ryba psuje się od głowy wciąż funkcjonuje w życiu publicznym. Prokurator Rejonowy w Malborku, jako prokurator bezpośrednio przełożony prokuratora Piotra Wojciechowskiego wyrażnie bagatelizuje sprawę i popełnienie czynów zabronionych pod groźbą kary w ustawie karnej (przestępstwo) - nazywa uchybieniem.(zobacz art.17 ust. 3 i art.55 Ustawy o prokuraturze) Przyczyny takiego postępowania wyjaśnia fakt, że na miejscu zdarzenia (śmierci Piotra Łosicz) był właśnie prokurator Waldemar Zduniak –„szef” prokuratury rejonowej oraz, że bezpośrednią przyczyną śmierci Piotra Łosicz było zadzierzgnięcie  czyli zabójstwo– zobacz dowód.

Zgodnie z pouczeniem załączonym do doręczonego w dniu 21.10.2003 r. postanowienia o umorzeniu dochodzenia Ds.330/03 z dnia 27.03.2003 r. na podstawie art.306 § 1 k.p.k. pokrzywdzonemu przysługiwało zażalenie na powyższe postanowienie. Pokrzywdzony zgodnie z prawem w dniu 27.10.2003 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej w Malborku zażalenie do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku. Z uwagi na dobro śledztwa, (bo ojciec zamordowanego syna wierzy, że zarówno prokuratura jak i archiwum x działające przy KG Policji nie będą czekali 22 lata, aby sprawców morderstwa postawić przed sądem) ujawniamy tylko 1 i 2 stronę zażalenia.

malborg_zal2.jpg (103425 bytes) malborg_zal3.jpg (132123 bytes)

Reakcją Prokuratury Rejonowej w Malborku na złożone w dniu 27.10.2003 r. zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Ds.330/03 z dnia 27.03.2003 r. było wezwanie Lecha Łosicz do stawiennictwa w dniu 07.11.2003 r. jako świadek w sprawie śmierci Piotra Łosicz.

malborg_zal4.jpg (60464 bytes)

Wezwany do prokuratury świadek zgodnie z obowiązującym prawem stawił się w dniu 07.11.2003 r. na wezwanie prokuratury. Tyle tylko, że żadnego przesłuchania nie było, bo prokurator Prokuratury Rejonowej w Malborku Pani Barbara Iwanowska zapytała wezwanego, czy chce wycofać złożone w dniu 27.10.2003 r. w Prokuraturze Rejonowej w Malborku zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania Ds.330/03 z dnia 27.03.2003 r.? Odpowiedź musiała być przecząca, bo w przedmiotowym zażaleniu pokrzywdzony wykazał, że w dniu 31.01.2003 r. zamordowano jego syna. Pomimo, że art. 174 k.p.k. zakazuje organom procesowym sporządzanie notatek urzędowych z przesłuchania świadka, 

malborg_zal5.jpg (51708 bytes)

to jak widać, zakaz ten nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Malborku, bo jak orzekł i wyjaśnił pokrzywdzonemu w jednym z postanowień Sędzia Sądu Rejonowego w Malborku Andrzej Iwanowski - prokuratura w Malborku działa na podstawie zwyczajów panujących w prokuraturze. (zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa)

Niebawem okazało się, że na podstawie zwyczajów, a nie na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa działa również Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 2. Ustawy o prokuraturze- zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Tyle tylko, że kto ma strzec tej praworządności ? Pytanie jest zasadne jeżeli zapoznamy się z treścią postanowień, które wydał prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku mgr Zbigniew Owsiany w sprawie I Dsn 132/03/Mk z dnia 18.11.2003 r. oraz z dnia 28.11.2003 r. (czyżby panu prokuratorowi zużyła się pieczątka, a może biedna prokuratura nie ma funduszu na zakup tuszu ?)

malborg_zal6.jpg (79558 bytes) malborg_zal7.jpg (38709 bytes) malborg_zal9.jpg (80504 bytes) malborg_zal91.jpg (77950 bytes)

REDAKCJA INTERNETOWEGO CZASOPISMA – AFERY PRAWA oraz STOWARZYSZENIE OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH - nie podejmuje się oceny przedstawionych faktów. Uważamy, że artykuł ten powinien być impulsem dla Prokuratora Generalnego do podjęcia stosownych działań, które doprowadzą do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym. Takiego rozwiązania sprawy wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego i praw obywateli. Art. 3. ust. 1. p. 2. Ustawy o prokuraturze. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z poradą udzieloną pokrzywdzonemu przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińską Fundację Praw Człowieka, od grudnia 2005 r. sprawa jest znana zarówno Ministrowi Sprawiedliwości, który pełni funkcję Prokuratora Generalnego oraz Prokuratorowi Krajowemu.(PR III Ko 103/06 ) 

malborg_zal10.jpg (57999 bytes)

  Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.”

   Cyceron ( Cicero Markus Tullius, 106 – 43 p.n.e.)   

 Kolejne strony dokumentujące nieodpowiedzialne zachowania funkcjonariuszy władzy:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - dowody debilizmu prawnego i prokuratorskiego funkcjonariuszy którzy jakimś cudem podobno ukończyli prawo...
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków...
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków,  którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
UDOKUMENTOWANE  FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe  www.aferyprawa.com   
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Janusz Górzyński, Zygmunt Jan Prusiński, Mariusz Pogorzelec, Zygfryd Wilk, Grzegorz Bentkowski i SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: redakcja@aferyprawa.com alternatywnie: afery@poczta.fm 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Odcisk
28-01-2017 / 01:44
Poniższa opinia o polskich brudach językiem polskim winna być pisana.