JEST TO PROKURATORSKIE??? UZASADNIENIE ZATRZYMANIA MNIE, WIELOKROTNEGO NACHODZENIA PRZEZ POLICJĘ, BADANIA PSYCHIATRYCZNEGO...

W otrzymany 24.05.02r uzasadnieniu aresztowania i przetrzymania [poniżej], za publiczne pieniądze  wszczęto postępowanie z art.212 / pomówienie /. Przy czym, jednak żaden "pomówiony" sędzia, czy prokurator nie potrafił uzasadnić swoich strat materialnych, czy osobistych, jakich doznał na skutek moich publikacji. Ja natomiast  na skutek bezprawnego działania prokuratury zostałem poniżony, odniosłem znaczne straty materialne, moja firma straciła wiarygodność. Prokuratorzy boją się konfrontacji,  nie starają się udowodnić zarzutów przez  rozeznanie spraw, tylko dążą do zniszczenia mnie psychicznie i fizycznie. Nawet Prezydent Aleksander Kwaśniewski w swojej sprawie przeciwko "Życiu" nie posłużył się prokuraturą. Podobnie postąpił na pomówienie Premier J. Oleksy.  Tak więc wcale tu nie chodzi o pomówienia, tylko ukrycie prawdy
I tak specjalnie żeby się dokształcili opublikowałem dla nich warunki jakie powinno spełniać zawiadomienie o pomówieniu i jak powinna się odbywać zgodnie z PRAWEM procedura dochodzeniowa.
Swoim stronniczym działaniem prokuratorzy dali mi wiele kart atutowych....   

Czy postawienie w uzasadnieniu takich? zarzutów przez prokuratora, bez dowodów, bez faktów,  typowe "lanie wody" nie ośmiesza instytucji prokuratury i sądu?. Czy nie świadczy to o niskim poziomie intelektualnym, stronniczości, braku fachowości prokuratora J. Złotka. Jakieś niewiadome, urojone zarzuty są postawą do prześladowania mojej działalności publicysty? Jednocześnie, przez ponad rok prowadzenia działalności nie sprawdzono ani jedno doniesienie o przestępstwie. Dla osiągnięcia prywatnego celu prokurator  dopuścił się nawet do nacisków i sfabrykowania opinii biegłych lekarzy...

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.