DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 

ZAWIADOMIENIE POLICJI I PROKURATURY W BRZOZOWIE O ZABLOKOWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ ZASPAWANIE DRZWI DO LOKALU HANDLOWEGO.
PROKURATOR R. SAWICKI NIE STWIERDZIŁ ŻADNEGO PRZESTĘPSTWA.
Po koleżeńsku bezprawie uprawomocniają sędziowie Szarek i Leśniak. A już kpinę z procedury i prawa robi sobie Prokuratura Okręgowa w Krośnie. 
Oprócz zniszczenia drzwi (zdjęcia zaspawania), zdemontowano i uszkodzono np. antenę lottomatu przerywając transmisję danych, a nawet narażono na niebezpieczeństwo mieszkańców bloku - w zaspawanych pomieszczeniach znajdowała się wymiennikownia pary i wody.