DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 

 

Prokurator okręgowy w Krośnie Stanisław Czerwonka,
 nie widzi przestępstwa w zablokowaniu działalności gospodarczej poprzez zaspawanie drzwi, nie widzi przestępstwa naruszenia dobra przez włamanie się do prywatnego sklepu, zaboru mienia dużej wartości, wyposażenia, nie widzi przestępstwa w fabrykowaniu dokumentów dla sądu, składania fałszywych zeznań i oświadczeń, naruszenia prawa spółdzielczego, ustawy o rachunkowości... lista "pomroczności intelektualnej" prokuratura Czerowonki jest naprawdę długa, podobnie jak lista przestępstw popełnionych na mnie. Wiele z nich dałoby się uniknąć, gdyby prokuratura zareagowała zgodnie z obowiązującym prawem. Gra na czas, ukrywanie niekompetencji kolegów po fachu spowodowało, ze powstało bagno w które wciąga coraz więcej prokuratorów i sędziów. Wiadomo, żaden nie chce osądzić drugiego - być może kiedyś sam znajdzie się w podobnej sytuacji. Wzajemna lojalność, ochrona kolegów, to tworzy idealne środowisko korupcyjne. Taka sytuacja doprowadziła do opublikowania dokumentów w internecie i skarżenia nie tylko winnych, ale i współwinnych, których rola polega na kryciu skorumpowanych kolegów po fachu, a więc zgodnie z prawem  ukrywaniu przestępstw.     

Prokurator dziwi się mojej reakcji i nie widzi przestępstwa - przecież to nie jemu zabrano bezprawnie cały dorobek życia. Powołuje się przy tym na  stronnicze dokumenty "załatwione" podstępnie z typowymi błędami proceduralnymi, a wiec niezgodnie z prawem - czyli faktycznie nieprawomocne.

Oczywiście, prokuratura do dnia dzisiejszego unika wyjaśnienia sprawy niekompetencji prokuratora Czerwonki. Widać to na odpowiedzi i dyskusji prowadzonej z prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej M. Chudzikiem

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.