był taki kombinator-pijaczyna W Garbiński....

To jest WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ na byłego już, "prezesa? (po zawodówce)"  spółdzielni mieszkaniowe w Brzozowie - o awanturowanie się i pobicie. Pomimo oczywistych dowodów / obdukcja lekarska/ sędzia sądu w Brzozowie bardzo łaskawie potraktował awanturnika. W. Garbiński wielokrotnie wprowadzał w błąd impotentne organy [nie]sprawiedliwości, okazał się też  fałszerzem dokumentów ,  i zeznań dla sądu i prokuratury - ale jeszcze ciągle chowa się pod "parasolem ochronnym" skompromitowanych władz...  
a kto teraz zapłaci za te przekręty? - członkowie spółdzielni?

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.