Pismo do Sądu Rejowego w Sanoku z dnia 11.11.2000r, gdzie zostały zawarte moje roszczenia i wyjaśnienia.  Poniżej na takie same żądania odpowiedz dla Sądu Okręgowego w Krośnie.  Te wyjaśnienia są w aktach sprawy - wystarczyłoby zapoznać się z nimi, do czego zobowiązany jest sędzia sprawozdawca.