STOWARZYSZENIE  POSZKODOWANYCH

 kady zosta poszkodowany - przez decyzje urzdnicze, przemoc, wypadek... dlatego kady moe wstpi i wyrazi swoje poparcie. Naszym obowizkiem jest skutecznie chronienie interesw kadej osoby bdcej czonkiem naszego stowarzyszenia. Jedynie przemylane, skoordynowane dziaania nas wszystkich, przyniesie pozytywny skutek, ktrego efektem bd jednoznaczne zgodne z prawem orzecznictwa w procesach sdowych. Naszym zadaniem jest eliminowanie niekompetentnych osb na pastwowych stanowiskach i organach sprawiedliwoci. Nasza sia w naszej wielkoci. Nasza dziaalno nie uznaje adnych granic.

Strona ta ma za zadanie dostarcza biecych informacji o dziaalnoci stowarzyszenia i integrowa rodowisko poszkodowanych. Wszystkie osoby, ktrym problematyka przedstawiana tu nie jest obca, zapraszamy do wstpowania w nasze szeregi oraz prosimy o informowanie innych poszkodowanych o nowych moliwociach, jakie otwiera wsppraca i zespoowe dziaania. Szczeglnej pomocy potrzebuj osoby, ktre straciy dorobki caego swego ycia i zdrowie psychiczne. Dzi tworzymy siln organizacj, ktra z kadym dniem umacnia sw pozycj i bdzie w stanie pomc kademu, kto jest gotw z ni aktywnie wspdziaa.

Dziaa wiele organizacji, ktre zajmuj si udzielaniem informacji na temat przysugujcych obywatelom praw. W miar moliwoci bd podawane adresy, gdzie bdzie mona uzyska bezpatne porady na poruszane problemy. Moemy liczy na ich dyskrecje. Zarwno nasze dane, jak i rodzaje spraw s poufne, chyba ze sami zadecydujemy o ich naganianiu.

 WANE ADRESY DLA POSZKODOWANYCH - linki pomocnych stowarzysze:

STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
 NIEPENOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

Chrzecijaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"

Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa

Stowarzyszenie Lambda

Przepisy prawa osb niepenosprawnych

        CENTRUM PRAW KOBIET

         FEDERACJA KONSUMENTW

         Biuro Porad Obywatelskich
         W-wa tel. 22-828-12-95

         Komitet Ochrony Praw Dziecka
         W-wa tel. 22-626-94-19

         Pastwowa Inspekcja Pracy
         W-wa tel. 22-661-81-11
         porady prawne 22-628-58-07 

         "Niebieska linia" tel. 0-801-12-00-02

Czekam na zgoszenia i informacje pod adresami: afery@prx.pl  bezprawa@polbox.com , lub afery@poczta.fm 
Adres domowy: Zdzisaw Raczkowski 38-500 Sanok ul. II Puku Strzelcw Podh. 17   lub fax.013-46-40-234