Zbigniew Siemiątkowski, wcześniej były szef UOP

Stał się znany z dwu notatek sporządzonych przez wywiad o tajnym spotkaniu (jeszcze?) najbogatszego Polaka Jana Kulczyka z agentem dawnego KGB Władimirem AŁGANOWEM.

Pełny tekst obu odtajnionych notatek wywiadu:


NOTATKA PIERWSZA - sporządzona przez szefa AW Zbigniewa Siemiątkowskiego po spotkaniu z Janem Kulczykiem 31 lipca 2003 

Szef 
Agencji Wywiadu
Zbigniew Siemiątkowski
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2003

Ściśle tajne
Egz. nr 5
Notatka z rozmowy z Janem Kulczykiem (patrz odsyłacz 1)
Rozmówca poinformował mnie, iż poprzez kontrolowaną przez niego firmę "POLENERGIA" czyni starania w celu podpisania umowy na zakup (reeksport) rosyjskiej energii elektrycznej za pośrednictwem Polskich Sieci Energetycznych (PSE). Partnerem "POLENERGII" mają być rosyjskie sieci energetyczne "RAO" reprezentowane przez Anatolija CZUBAJSA i RAPPAPORTA (b.d.b.).

Szybkiemu zawarciu umowy przeszkodziły dokonane ostatnio zmiany w strukturze własnościowej "RAO". W ich efekcie powstała na bazie rosyjskich elektrowni atomowych i sieci energetycznych nowa spółka - "INTER RAO", kompetentna decyzyjnie odnośnie kooperacji z "POLENERGIĄ". Nowopowstała spółka jest kierowana przez Władimira AŁGANOWA (odsyłacz 2), szefa zespołu doradców w Ministerstwie Energetyki FR. W celu przedstawienia i przedyskutowania oferty "POLENERGII" - za namową Czubajsa - J. Kulczyk przystał na spotkanie z Ałganowem, które odbyło się w Wiedniu, w dniu 18 lipca br. (spotkanie zostało zorganizowane przez Czubajsa za pośrednictwem Rappaporta). Wg J. K. spotkanie z Ałganowem odbyło się w dwóch turach (odsyłacz 3): 
- w porze lunchu - dotyczyło głównie tematu sieci energetycznych, w tym PSE, oraz rosyjskich elektrowni atomowych;
- w porze wieczorowej, połączone z konsumpcją alkoholu. W jego trakcie Ałganow nawiązał do prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej (RG). Wyraził pretensje, iż "mieli dostać RG, co było uzgodnione", oraz "robili wszystko, jak było ustalone". Wg Ałganowa wejście Rosjan do RG miało odbyć się poprzez ROTCH ENERGY i ŁUKOILA, co zostało wcześniej uzgodnione z min. W. Kaczmarkiem, który otrzymał za to korzyść finansową.
W następstwie uzgodnień z min. Kaczmarkiem, do Moskwy przybył szef Nafty Polskiej - M. Gierej, który załatwiał formalności potwierdzające wcześniejsze ustalenia Rosjan z ministrem skarbu RP. Gierej przyjął za to korzyść w wysokości 5 mln USD.
W odpowiedzi na zarzuty Ałganowa odnośnie decyzji o prywatyzacji RG. niezgodnych z wcześniejszymi ustaleniami ze stroną rosyjską, J.K. miał stwierdzić, iż "postawili na złego konia", oraz że "należy dokonać nowych uzgodnień".
J. Kulczyk uważa, iż wstrzymanie prywatyzacji RG odbiło się negatywnie na wartości jego akcji PKN Orlen, które kosztowały go 300 mln USD.
J. Kulczyk twierdzi, iż osobą, która pośredniczyła w kontaktach z przedstawicielami Rotch Energy, był Gromosław Czempiński, koordynujący ponadto kontakty pomiędzy tą firmą i Łukoilem, za co był przez nie wynagradzany. Nie najlepsze obecnie relacje J.K. z G. Czempińskim wynikają z roszczeń tego ostatniego do kwoty 1 mln USD za pomoc przy prywatyzacji TP SA.

SZEF AGENCJI WYWIADU
Zbigniew Siemiątkowski

Odsyłacze: 
1. Rozmowę odbyłem na prośbę J. Kulczyka w dniu 31 lipca 2003. w siedzibie AW.
2. Wg J. Kulczyka, W. Ałganow jest bliskim znajomym prezydenta Putina, z którym zaprzyjaźnił się w trakcie wspólnego szkolenia w szkole wywiadu FR.
3 J. Kulczyk otrzymał telefon od Andrzeja KUNY, który w imieniu swoim oraz Aleksandra ŻAGLA zaproponował wspólne spotkanie z Ałganowem. Spotkanie ww. z Ałganowem odbyło się po zakończeniu rozmów J.K. z W.A., ale bez udziału J. Kulczyka.

  NOTATKA DRUGA - sporządzona 1 sierpnia 2003 r. na podstawie informacji od oficera polskiego wywiadu co Ałganow opowiadał swoim współpracownikom o spotkaniu z Janem Kulczykiem w Wiedniu 

Agencja Wywiadu
Warszawa, dnia 2003.08.01
Ściśle tajne
Egz. nr 5

Notatka informacyjna

Wg uzyskanej w dniu 2003.07.31 jednoźródłowej informacji, w dniach 2003.07.18-19 w Wiedniu, odbyło się spotkanie JANA KULCZYKA z WŁADIMIREM AŁGANOWEM. Spotkanie zorganizowali, licząc na profity finansowe, OLEG ŻAGIEL i ANDRZEJ KUNA, obywatele RP i Austrii, znajomi W. AŁGANOWA z okresu współpracy w imporcie do Polski rosyjskiego zboża.

Wg posiadanych informacji, w trakcie spotkania J. KULCZYK, pomimo podjętej ostatnio przez Ministerstwo Skarbu RP decyzji w sprawie Rafinerii Gdańskiej, przekonywał W. AŁGANOWA, iż ma wszelkie pełnomocnictwa na dalsze prowadzenie z Rosjanami negocjacji w sprawie sprzedaży tego zakładu. Miał przy tym, nie wprost, powoływać się na poparcie Prezydenta RP, używając w rozmowie sformułowania "pierwszy". Wg uzyskanych informacji, W. AŁGANOW nie wierzy w zapewnienia J. KULCZYKA w to, iż posiada on pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów. Uważa, iż skompromitowało go forsowanie prywatyzacji przy współudziale ROTCH ENERGY. Nie wierzył również, by Prezydent RP miał realne możliwości wpłynięcia na decyzje w sprawie prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej.

Z uzyskanych informacji wynika, iż W. AŁGANOW nie posiadał pełnomocnictw "ŁUKOIL" na prowadzenie rozmów w w/wym. sprawie. Wziął w niej udział z uwagi na przyszłe możliwe zyski za pośrednictwo. Wg uzyskanej informacji, polski przedsiębiorca MAREK DOCHNAL, prowadzący interesy m.in. w Rosji. negocjuje z J. KULCZYKIEM nt. możliwości odkupienia posiadanych przez niego akcji PKN ORLEN. Początkowo J. KULCZYK miał żądać 100 mln USD, lecz po rozmowach stanęło na 30 mln USD, przy zastrzeżeniu by kwota ta została przelana w całości na wskazane przez J. KULCZYKA konto.

Podpis nieczytelny Zastępcy Szefa AW potwierdzający zapoznanie się z notatką
Obie notatki wykonano 1 sierpnia w 5 egzemplarzach i rozesłano do następujących osób:
Egz. nr 1 - Prezydent RP
Egz. nr 2 - Prezes Rady Ministrów RP
Egz. nr 3 - Prokurator Generalny RP
Egz. nr 4 - Szef ABW RP
Egz. nr 5 - ad acta

  Kalendarium  Kulczyk - Ałganow:

• Wiosna 2003 - Anatolij Czubajs, b. premier Rosji i prezes rosyjskiego monopolu energetycznego RAO-JES informuje polskiego biznesmena Jana Kulczyka, że nie podpisze z nim kontraktu na pośrednictwo w „moście energetycznym Rosja - Niemcy” bez zgody Władimira Ałganowa, nowego „komisarza Kremla” w RAO-JES. Ałganow to postać znana w Polsce. Pułkownik KGB był w latach 80. dyplomatą-rezydentem wywiadu w Polsce. W latach 90. oskarżono go, że pełnił misję szpiegowską. Pomówiony o związki z Ałganowem Józef Oleksy musiał w 1995 r. zrezygnować z funkcji premiera. W 1997 r. kontakty z Ałganowem zarzucano prezydentowi Kwaśniewskiemu.

• 18 lipca 2003 - Kulczyk spotyka się z Ałganowem w Wiedniu.

• Koniec lipca - Kulczyk opowiada o spotkaniu premierowi Millerowi, ten odsyła go do szefa ABW Andrzeja Barcikowskiego. Barcikowski kieruje Kulczyka do Agencji Wywiadu.

• 31 lipca - Kulczyk relacjonuje spotkanie z Ałganowem szefowi AW Zbigniewowi Siemiątkowskiemu: Ałganow miał Kulczykowi przekazać pretensje koncernu Łukoil, że nie kupił Rafinerii Gdańskiej, mimo że dał łapówkę dla ministra skarbu Wiesława Kaczmarka i prezesa Nafty Polskiej Macieja Giereja.

Siemiątkowski traktuje tę relację jako doniesienie o przestępstwie. Robi notatkę i przekazuje ją premierowi, prezydentowi, ABW i prokuraturze.

• Sierpień - w Prokuraturze Krajowej zapada decyzja, by śledztwo prowadziły ABW i AW. ABW bada doniesienie o korupcji, sprawdza też intencje Kulczyka. Zapada decyzja o inwigilacji m.in. Wiesława Kaczmarka i Macieja Giereja. Wywiad bada za granicą rolę Ałganowa w rosyjskim koncernie i zamiary Rosjan wobec polskiego sektora paliwowo-energetycznego.

• Lipiec-wrzesień - notatka polskiego wywiadu, co Ałganow mówił współpracownikom o spotkaniu z Kulczykiem: Kulczyk chwalił się wpływami u „pierwszego”, czyli prezydenta Kwaśniewskiego. Służby sprawdzają, czy to prawda, czy też Ałganow celowo rozpowszechnia takie informacje, bo chce skompromitować prezydenta.

• Styczeń 2004 - Marek Ungier, minister w Kancelarii Prezydenta, pyta Kaczmarka, czy wziął łapówkę od Łukoilu. Kaczmarek zaprzecza.

• Marzec - marszałek Sejmu Marek Borowski mówi Kaczmarkowi, że Kulczyk powołując się na Ałganowa, opowiada, że Kaczmarek wziął łapówkę.

• 2 kwietnia - Kaczmarek udziela „Gazecie” wywiadu, który rozpoczyna aferę Orlenu.

• 9 kwietnia - Kaczmarek pyta Kulczyka, czy rozpowszechnia plotki o nim i czy rozmawiał z Ałganowem. Kulczyk zaprzecza.

• Październik 2004 - notatki o spotkaniu Kulczyk - Ałganow trafiają do komisji śledczej. Informację o nich podaje Radio ZET.

• 14 października - prezydent Kwaśniewski oświadcza, że spotkanie Kulczyka z Ałganowem było „moralnie naganne”, ale składając doniesienie, Kulczyk zachował się „po obywatelsku”. Mówi też, że Kaczmarek i Gierej zostali oczyszczeni z podejrzeń.

• 15 października - Sejm zobowiązuje premiera do podania informacji na temat kontaktów Kulczyk - Ałganow. LPR oskarża prezydenta, że „udzielił Kulczykowi pełnomocnictw na rozmowy z rosyjskimi firmami”. Prezydent zaprzecza. Kulczyk w Polskim Radiu przekonuje, że spotykając się z Ałganowem, nie wiedział, że spotyka się ze szpiegiem.

Szef Agencji Wywiadu Zbigniew Siemiątkowski podtrzymuje, że premier Leszek Miller nie zlecił zatrzymania byłego prezesa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego przez Urząd Ochrony Państwa opisane przez "Gazetę ".
 

 artykuł z tego cyklu: ORLENGATE  
Jak odzyskać ukradziony Państwu majątek?
CZARNA LISTA POLITYKÓW

 NASZ "DROGI" SEJM - czyli koszty utrzymania parlamentu 
tajne-jawne tajemnice państwowe

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod
§... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.