DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOCI

 Andrzej SIEDLECKA -  prezes Sdu Rejonowego w Brzozowie 

PONIEWA SD REJONOWY OGRANICZA SI I TAK TYLKO DO POZBAWIONYCH PODSTAW PRAWNYCH POSTANOWIE, BEZZASADNEGO UMARZANIA SPRAW, ( CZYTAJ WSPӣPRAC Z PRZESTPCAMI ) TUTAJ PRZEDSTAWIEM ZAALENIE KIEROWANE DO PREZESA WYTYKAJCE  POPENIONE PRZEZ  SDZIEGO R. LENIAKA BDY PROCEDURALNE I OMIESZANIE TYM SAMYM INSTYTUCJI SDU.
ODPOWIEDZIALNY PREZES A. SIEDLACKA  WYMYLI, PODOBNIE JAK OKRGOWY 
E ODESANIE SPRAWY -  TO NIE MA SPRAWY  
TYLKO E AKTA SPRAWY MIA PRZESA JAK WNOSZ - NAJLEPIEJ OD RAZU DO  PROKURATURY GENERALNEJ

A TO ODPOWIEDZ PREZESA ( czytaj mam ci w d... ) Prezes zapomina, e Sd Rejonowy by i bdzie zawsze sdem pierwszej instancji, a w Polsce obowizuje zagwarantowana konstytucyjnie dwuinstancyjno wymiaru sprawiedliwoci. Obok moja interpretacja.

O PRACOWITOCI PREZESA WIADCZY FAKT, ZE NA ODPOWIEDZ CZEKAM OD KWIETNIA.I CHYBA SI JU NIE DOCZEKAM. PRZYPUSZCZAM, E ODPOWIEDZ PRZERASTA JEGO MOLIWOCI .... OCZYWICIE PAN PREZES Z RACJI NADZORU POWINIEN NA KADE DONIESIENIE SKONTROLOWA DZIAANIE W TYM PRZYPADKU SDZIEGO M. OLSZEWSKIEJ I KOMORNIKA L. PANKOWSKIEGO
A JEGO DZIAALNO MINISTER SPRAWIEDLIWOCI.

Z ostatniej chwili...
Poniewa sd brzozowski dalej stronniczo bez rozpatrywania przetrzymywa wniesione sprawy np. "Skarg na komornika" o zdefraudowanie majtku firmy ELSAN z dnia 24.04.02r - a ma na to termin miesiczny, napisaem do Pana prezesa nastpne pismo z zarzutami. Efekt zaskoczy mnie. Cay sd wyczy si z decyzyjnoci. Nie dziwi si - zrobili takie bagno, e nie ma z niego wyjcia. Wprawdzie prezes Sieczkowska usprawiedliwia si, e jest to zwizane z prowadzeniem przez prokuratur w Strzyowie dochodzenia przeciwko mojej osobie, ale tak naprawd, to sytuacja jest odwrotna. To ja, otworzyem strony w internecie i wszczem dochodzenie przeciwko niekompetencji i stronniczoci sdziw i prokuratorw... 

siedlecka_zarzuty.gif (20549 bytes) siedlecka_rezygnacja.gif (13040 bytes)