SENTENCJE ACISKIE -
 przypomnienie mdroci i wiedzy zweryfikowanej setkami lat... tak dla wszystkich sdziw i prokuratorw, oraz zainteresowanych.

AUDIATUR ET ALTERA PARS - niechaj bdzie wysuchana i druga strona

COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR - nikt nie ponosi odpowiedzialnoci za swoje myli

CONSENSUS FACIT LEGEM - zgoda tworzy prawo

DURA LEX SED LEX - twarde prawo, lecz prawo

IGNORANTIA IURIS NOCET - nieznajomo prawa szkodzi

IS FECIT CUI PRODEST - ten uczyni, komu to przynioso korzy

LEX NEMINEM COGIT AD IMPOSSIBILIA - prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemoliwych

LEX RETRO NON AGIT - prawo nie dziaa wstecz

NULLUM CRIMEN SINE LEGE - nie ma zbrodni bez uzasadnienia prawnego

NULLA POENA SINE LEGE - nie ma kary bez przepisu prawa

NON BIS IN IDEM - nikogo nie naley kara po raz drugi za to samo

PACTA SUNT SERVANDA - umw naley dotrzymywa

PRIUS QUAM EXAUDIAS NE IUDICES - nie sd zanim wysuchasz

PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE - pierwszestwo w czasie daje lepsze prawa

SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO - dobro publiczne winno by najwyszym prawem

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO - dobro ludu niechaj bdzie najwyszym prawem

SI DUO FACIUNT IDEM, NON EST IDEM - gdy dwaj robi to samo, to nie jest to samo

TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS - jeden wiadek, aden wiadek

UBI LEX, IBI POENA - gdzie jest prawo, tam jest i kara

ULTRA POSSE NEMO OBLIGATUR - nikt nie jest obowizany uczyni wicej, ni moe

LEGE NON DISTINGUENTE - ustawa nie rozrnia

NEMO SIBI TITULUM ADSCRIBIT - nikt nie moe sobie przypisa tytuu prawnego

LEX EST, QUOD NOTAMUS - to, co piszemy, stanowi prawo

LEX IUBET EA, QUAEFACIENDA SUNT, PROHIBETQUE CONTRARIA - prawo nakazuje to, co naley czyni, a wzbrania rzeczy przeciwnych

QUI HABET COMMODA, FERRE DEBET ONERA - kto ma korzy, ten powinien ponosi ciary

QUOD NULLUM EST, NULLUM PRODUCIT EFFECTUM - co jest niewane, nie wywoa adnych skutkw

OMNIS CONVENTIO IUS FACIT INTER PARTES - kada umowa tworzy prawo midzy stronami

PRAECLARUM EST LATINAE SCIRE - chwalebne jest zna acin

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM - sprawiedliwo idzie za prawem

A na koniec dla poszkodowanych przez schorowane organy polskiej (nie)sprawiedliwoci 
dowCIPY "spod paragrafu" - czyli o prawnikach dowcipy o blondynkach - najlepiej dla sdzin... dowcipne rysunki  10 przykaza prawnikw + modlitwa... terror -  czy tylko anarchia?
"walczcy z wilkami???"  - takie sobie dywagacje.......  
"porcja humoru z sal sdowych"     dekalog leniwego prawnika, aforyzmy o prawie... 
i szereg innych propozycji w czci ...i co na poprawienie humoru...
DowCIPNE linki do zaprzyjanionych stron:ZEMSTA BLONDYNEK???
, a podobno ZEMSTA to wycznie rozkosz  BOGW? - chocia najbardziej mciwi s sdziowie, w kocu sami uwaajcy si za bogw???!!!! ha, ha ,ha....

PERWERSYJNI SDZIOWIE??? - zdegenerowani, czy moe tylko zakompleksieni???

"Hodowla mczyzn?" - instrukcje dla Pa za Amatorskim Portalem Humorystycznym HUMOREK

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechw gwnych organw sprawiedliwoci"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl