"Grupa trzymająca władzę" , czyli GTW
 według posła PiS Zbigniewa Ziobro

Przygotowany przez Zbigniewa Ziobro raport z prac komisji śledczej wskazuje wprost na osoby, które - zdaniem jego autora - wysłały Lwa Rywina do Agory z korupcyjną propozycją. Uznaje też, że prezydent Aleksander Kwaśniewski, były premier Leszek Miller i były minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk powinni stanąć przed Trybunałem Stanu.

Raport Ziobro uzyskał w sejmowym głosowaniu - spośród sześciu wniosków mniejszości - bezwzględną większość głosów. Opozycja uważa, że tym samym procedura w sprawie sprawozdania komisji śledczej zakończyła się. 
Raport zawiera konkluzję, że Miller, była wiceminister kultury Aleksandra Jakubowska, były szef gabinetu politycznego Millera Lech Nikolski, były prezes TVP Robert Kwiatkowski i sekretarz KRRiT Włodzimierz Czarzasty to grupa, która wysłała Rywina do Agory z korupcyjną propozycją. To na te osoby, zdaniem Ziobry, powoływał się Rywin składając ofertę łapówki. Według posła PiS wymienione przez niego osoby, "wpływając na kształt nowelizacji ustawy o rtv oraz przebieg prac legislacyjnych, za pośrednictwem Lwa Rywina występującego w imieniu 'grupy trzymającej władzę' złożyły w lipcu 2002 r. propozycję korupcyjną przedstawicielom Agory". Ziobro uznał też, że Jakubowska, Nikolski, Kwiatkowski i Czarzasty wchodzili w skład nieformalnego zespołu pracującego nad nowelizacją ustawy o rtv, który dzięki Millerowi "miał moc sprawczą". Jego zdaniem, "należy przyjąć, że treść żądań, które Rywin zgłosił wobec Agory została mu podyktowana osobiście przez Kwiatkowskiego, który wspólnie z Jakubowską, Nikolskim, Czarzastym i Millerem decydował o kształcie i kierunku rozwiązań dekoncentracyjnych przyjmowanych w autopoprawce rządowej (do nowelizacji ustawy o rtv)". Według posła PiS, na bezpośredni związek korupcyjnej propozycji, którą Rywin złożył Agorze "z członkami 'nieformalnego zespołu' skupionego wokół Aleksandry Jakubowskiej, a także z osobą premiera Leszka Millera wskazują w pierwszej kolejności liczne informacje pochodzące od samego Lwa Rywina". W opinii Ziobro, na uwikłanie Millera, Jakubowskiej i Kwiatkowskiego w sprawę korupcyjnej propozycji Rywina "wskazuje także pośrednio ich zachowanie w okresie po jej złożeniu". Ziobro w swym raporcie uznał, że prezydent Kwaśniewski, Miller i Kurczuk powinni stanąć przed Trybunałem Stanu za to, że mimo wiedzy o korupcyjnej propozycji złożonej przez Rywina, nie zawiadomili organów ścigania o przestępstwie. Według posła PiS, Kwaśniewski popełnił przestępstwo nie tylko nie zawiadamiając prokuratury o przestępstwie, ale także zatajając notatkę przekazaną mu przez Rywina, mimo że wiedział, iż toczy się w tej sprawie postępowanie. Ziobro uważa, że prezydentowi znane były doskonale okoliczności związane z ostrym sporem wokół prac nad nowelizacją ustawy o rtv. Według niego, materiał dowodowy wskazuje, że Kwaśniewski miał "rozległą wiedzę na temat propozycji korupcyjnej złożonej Agorze przez Rywina".
Zdaniem posła PiS, fakt, że Kwaśniewski zwracał uwagę Millerowi i innym przedstawicielom rządu, by sprawę zgłosić prokuraturze, potwierdza iż prezydent "dokonał właściwej oceny prawnej zdarzenia". Ziobro podkreśla też, że prezydent wiedział, iż zawiadomienie do prokuratury nie zostało złożone i w konsekwencji miał świadomość, że organy ścigania, choć powinny, to nie wszczęły w tej sprawie postępowania karnego. 
Miller złożył, według Ziobro, fałszywe zeznania przed komisją śledczą twierdząc, że kompromis pomiędzy rządem a mediami prywatnymi był już zawarty 15 lipca 2002 r. Według posła PiS, w świetle materiału dowodowego, nie może się ostać teza o zawarciu takiego kompromisu. Wielokrotne składanie fałszywych zeznań, Ziobro zarzucił - poza Millerem - także Jakubowskiej, Nikolskiemu, Czarzastemu i Kwiatkowskiemu. Takie zachowanie wszystkich tych osób należy - według posła - tłumaczyć "przyjętą przez nich linią obrony, celem ukrycia roli, jaką odegrali w propozycji korupcyjnej".
Były prokurator generalny popełnił - zdaniem posła PiS - przestępstwo, bo nie wszczął z urzędu postępowania w sprawie korupcyjnej propozycji, nie polecił też wszczęcia postępowania. Według Ziobro "zaniechanie, jakiego dopuścił się Grzegorz Kurczuk mogło doprowadzić do usunięcia szeregu dowodów przestępstwa, ich ukrycia lub zniszczenia".
"Niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego Grzegorz Kurczuk dopuścił się umyślnie. Trudno bowiem założyć, że nie wiedział on jakie obowiązki nakłada na niego, jako prokuratora generalnego, ustawa o prokuraturze i kodeks postępowania karnego" - napisał Ziobro.
W swym raporcie poseł PiS obciąża również szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Andrzeja Barcikowskiego za to, że mimo wiedzy o przestępstwie popełnionym przez Rywina, nie zawiadomił prokuratury. Zdaniem posła PiS, szef ABW powinien odpowiedzieć za to przed prokuratorem. Według Ziobro, Barcikowski naruszył interes publiczny także w taki sposób, że zatajenie przez niego informacji o przestępstwie przed organami ścigania "podważyło zaufanie znacznej części opinii publicznej do służb specjalnych".
     Ziobro ujawnił wnioski ze swego raportu już pod koniec lutego 2004 r. Potem w marcu prezentował jego poszczególne części dotyczące reakcji organów państwa na korupcyjną propozycję złożoną Agorze przez Rywina, przebiegu procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy o rtv i tego kto stał za korupcyjną propozycją Rywina.

Z RAPORTEM KOMISJI W SPRAWIE KORUPCYJNEJ AFERY RYWIN-GATE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STRON PiS-u, LUB Z PUBLIKACJI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE AFERY PRAWA

AFERY PRAWA
WPROWADZENIE
PiS
Wprowadzenie
OKOLICZNOŚCI Okoliczności towarzyszące
PROCES LEGISLACYJNYcz.1
RADA MINISTRÓW cz.2
Przebieg procesu legislacyjnego
OSKARŻONY
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
Aleksander Kwaśniewski
OSKARŻONY
GRZEGORZ KURCZUK
Grzegorz Kurczuk
OSKARŻONY
ANDRZEJ BARCIKOWSKI
Andrzej Barcikowski
OSKARŻONY
LESZEK MILLER
Leszek Miller
pobierz jako RTF

Publikacje na podobne tematy:
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej  "Porozumienie bez Barier" jest dzisiaj "na topie" dlatego postanowiłem się zająć działalnością tej [i nie tylko] fundacji... 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.????   NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
czy fundacje "piorą pieniądze?"
zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.