DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
PROKURATORA GENERALNEGOI MINISTRA  SPRAWIEDLIWOCI

 

PONIEWA SD REJONOWY OGRANICZA SI I TAK TYLKO DO POZBAWIONYCH PODSTAW PRAWNYCH POSTANOWIE, BEZZASADNEGO UMARZANIA SPRAW, ( CZYTAJ WSPӣPRAC Z PRZESTPCAMI ) TUTAJ PRZEDSTAWIEM ZAALENIE KIEROWANE DO PREZESA WYTYKAJCE  POPENIONE PRZEZ  SDZIEGO R. LENIAKA BDY PROCEDURALNE I OMIESZANIE TYM SAMYM INSTYTUCJI SDU.
ODPOWIEDZIALNY PREZES A. SIEDLACKA  WYMYLI, PODOBNIE JAK OKRGOWY 
E ODESANIE SPRAWY -  TO NIE MA SPRAWY  
TYLKO E AKTA SPRAWY MIA PRZESA JAK WNOSZ - NAJLEPIEJ OD RAZU DO  PROKURATURY GENERALNEJ

A TO ODPOWIEDZ PREZESA ( czytaj mam ci w d... ) Prezes zapomina, e Sd Rejonowy by i bdzie zawsze sdem pierwszej instancji, a w Polsce obowizuje zagwarantowana konstytucyjnie dwuinstancyjno wymiaru sprawiedliwoci. Dla podtrzymania korespondencji, oczywicie odpisaem.

O PRACOWITOCI PREZESA WIADCZY FAKT, ZE NA ODPOWIEDZ CZEKAM OD KWIETNIA 2001r.I CHYBA SI JU NIE DOCZEKAM. PRZYPUSZCZAM, E ODPOWIEDZ PRZERASTA JEGO MOLIWOCI ....OCZYWICIE PAN PREZES OBLIGATORYJNIE ZOBOWIZANY JEST DO ODPOWIEDZI.
 NIBY Z RACJI NADZORU POWINIEN TE KADE DONIESIENIE CHOBY DLA SWOJEGO DOBRA SKONTROLOWA. W TYM PRZYPADKU SDZIEGO M. OLSZEWSKIEJ
I KOMORNIKA L. PANKOWSKIEGO ALE TO TYLKO TEORIA. JAK WYJANI MI v-cePREZES SDU  W KRONIE Z. DZIEWULSKI - PREZES NIE MA ADNYCH KOMPETENCJI, NIC NIE ROBI [NAWET W WYZNACZONYM DNIU URZDOWANIA NIE PRZYJMUJE PETENTW]. TA FUNKCJA JEST TYLKO I JEDYNIE PO TO, EBY BRA WIKSZ KAS...

 uwagi i wnioski prosz wysya na adres: sprawiedliwy@hoga.pl

POWRT