ZESTAWIENIE  DOKUMENTÓW

STRONNICZEGO  DZIAŁANIA  PROKURATURY I SĄDU        Z  SANOKA,  BRZOZOWA,  KROSNA  I  RZESZOWA  NA OKOLICZNOŚĆ  POPEŁNIENIA  PRZESTĘPSTWA  PRZEZ PREZESA  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  W BRZOZOWIE  WALDEMARA  GARBIŃSKIEGO  PRZY WSPÓŁUDZIALE  JERZEGO  ZAJĄCA

WŁAMANIA - ZABORU MIENIA - ZABLOKOWANIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - SKŁADANE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ - FABRYKOWANIE DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 
 MINISTRÓW  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I SPRAWIEDLIWOŚCI
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

POSTANOWIENIE PROKURATURY W SANOKU O ODDALENIU WNIOSKU DOWODOWEGO
I ZASKARŻENIE POSTANOWIENIA DO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KROŚNIE.
Do dzisiaj prokurator M. Marcinkowski nie raczył odpowiedzieć..
.

 

 uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl

POWRÓT