ZBIGNIEW  PISKOZUB jeszcze PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ W KRONIE
- takie sobie "mniej ni zero"?

Prokuratura Okrgowa w Kronie dostaa moje zawiadomienie o przestpstwie defraudacji popenionym przez komornika L. Pankiewicza przy Sdzie Rejonowym w Brzozowie. Przekrety komornika zawsze byy kryte przez sdziw tego sdu - czy z tajnych wysprzeday co  dostaj to inna sprawa. Wyjanieniem mia si zaj prokurator Marcinkowski - mia okazj oczycic z zarzutw swoj rodzin, ale znaleziono innego koza ofiarnego - prokuratora Zbigniewa Piskozuba. Na postawione zarzuty zwyczajowo nic nie potrafi wyjani, a swoje "postanowienie o odmowie wszczcia dochodzenia"  jakkolwiek udokumentowa, czyli nastpna typowo stronnicza decyzja majca na celu ukrycie, jakby nie byo, powanego  przestpstwa. Nastpny prokurator wspdziaajcy z przestpcami?
A tu moja odpowiedz na przekrety prokuratora Z. Piskozuba.

Skarga na skadanie faszywych owiadcze przez prokuratorw zostaa zoona do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Jasne e prokuratura rzeszowska nie chciaa rozpatrywa skargi na mataczenie adwokatw. Niby rozpatrywa [co, albo nic] spraw sdzia Popek, ale po znajomoci umorzy. Jest to o tyle mieszne [i dowodzi korupcji w tym sdzie], e ten sam sdzia przekada posiedzenie sdowe na czas potrzebny do zapoznanie si innym adwokatom z dokumentacj i ze stron...

Ale zgodnie z powiedzeniem, e jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...? hmm, co co kade drzwi otwiera... i ju mamy jasno...

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sdownictwa polskiego", ale to tylko dla osb mylcych, a wic nie dla prawnikw.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.