DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI


Zaskarżam postanowienie sędziego Olszewskiej, która strara się jak może nie dopuścić do procesowego rozpatrzenia.

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: aferyprawa@poczta.onet.pl

POWRÓT