DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOCI

W zwizku z otrzymaniem dnia 04.01.00r pisma od komornika, o terminie licytacji, ktre zawieray zawieray ca mas bdw formalnych i proceduralnych - niejasnych dla mnie - wniosem skarg na czynnoci komornika 07.01.00r domagajc si wyjanie na jawnej rozprawie sdowej. Pomimo e jestem ofiar oszustwa, szereg spraw jest w toku, sd brzozowski zrobi ze mnie dunika nie ujawniajc kwoty zaduenia ani wierzycieli. Bez zajcia, bez powiadamiania mnie o czynnociach procesowych bezprawnie naruszajc dobro osobiste osb trzecich. Posuono si zniesionym w 1998r bezprawnie "zaatwionym"  zajciem. Swoje wnioski i uwagi zawarem w zaaleniach opublikowanych poniej. Zlekcewaenie przez sdziego terminu odpowiedzi na moj skarg - wniesiono 07.01.00r - odpowiedz 21.09.00r - doprowadzio do szeregu nieprawidowoci i bezprawia w dziaaniu komornika i sdu. Na postawione zarzuty do dzisiaj nie otrzymaem odpowiedzi. Zajcowi "zaatwiono" zajcie w cigu 48 godzin. Moje sprawy s przetrzymywane latami [ od 1996r nie rozpatrzona po wykazaniu bdw proceduralnych sdziego - aktualnie zawieszona "z Urzdu"], nie rozpatrywane [ pozew o ustaleni od 1999r],  zagubione zaalenia podkrelajce stronniczo sdziw, czy prokuratorw itp.

A to odpowiedz sdziego M. Olszewskiej 

moje zaalenie i wyjaniajce uzupenienia.

sdzia Olszewska miaa to daleko w d..., albo?