DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI


Pomimo, że sędzia Olszewska dostaje 3x3=9 odpisów z uwagi na brak precyzji w nazewnictwie i tak stara się nie dopuścić do rozpatrzenia moich wniosków. Tu mamy następny przykład błędu proceduralnego Sądowi zostało przekazane 3 komplety dokumentacji, a i tak "to nie to" - wszystko żeby olać sprawę...
Oczywiście zaskarżam to postanowienie...

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: aferyprawa@poczta.onet.pl

POWRÓT