DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
   MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

Dokumentacja sprawy sygn.akt.I.Co245)00- stronnicze postanowienie i moje zażalenie.
Dokumenty kolejno ukazują beztroskę M. Olszewskiej. Komornik zawiadamia o bezprawnie sporządzonym planie podziału / którego zresztą nie było /, z bezprawnie przeprowadzonej licytacji - tylko dlatego, że sędzia M. Olszewska w ciągu ośmiu miesięcy nie mogła, chociaż powinna, rozpatrzyć moją skargę. 

 

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl

POWRÓT