DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANACELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
PROKURATORA GENERALNEGO

Edward MATRUSZEWSKI ........ prokuratorProkuratury Rejonowej w Sanoku - wszed w ukady, bo musia? - kozio ofiarny? czy?

Przedstawiam dwa dokumenty potwierdzone "za zgodno z oryginaem" . Dokumenty te maj t sam tre, ale rni si podpisami, a wic s dwa oryginay. Pierwszy podpisany przez Radc Prawnego Grayn Ostrzewsk, drugi przez adwokata spdzielni R. Neckarza. Ja wiem, e to adwokat Nieckarz dopuci si potwierdzenia nieprawdy, a nawet przypuszczalnie sam bra udzia w sfabrykowaniu dokumentu. Prokurator sanocki E. Martuszewski dla wytumaczenia tego precedensu wymyli teori "bdu intelektualnego". Teori t popar prokurator Prokuratury Okrgowej w Kronie M. MARCINKOWSKI.  Oczywicie, nie dopuszczono do rozpatrzenia,  innych sfabrykowanych dokumentw - aneksw, protokou odbioru itp.
 Mnie bardziej odpowiada interpretacja "pomrocznoci intelektualnej" prokuratorw. Teoria ta wymylona dla syna Wasy pasuje jak ula do podkarpackich organw sprawiedliwoci. Zwaszcza e o narkotyzowaniu si Martuszewskich gono w Sanoku. Tak samo o ekscesach seksualnych [syn ma spraw gwatu zbiorowego]. Troch inna teori mia sdzia brzozowski R. Leniak. - wykluczy "bd intelektualny", ale pozosta przy teorii, e oryginay mona przerabia, dublowa, dodawa podpisy, zmienia na swoja korzy, co potwierdza teori pomrocznoci sdziego. Na tym przykadzie wida, e jak mwi Lepper - sprawiedliwo jak kurwa, lepsza dla tych, co lepiej zapac...  

post.357prok.san.18.07.00s1.gif (35778 bytes) post.357prok.san.18.07.00s2.gif (49063 bytes) post.357prok.san.18.07.00s3.gif (48320 bytes) post.357prok.san.18.07.00s4.gif (13819 bytes) post.357prok.san.18.07.00s5.gif (37836 bytes)

Dlaczego prokurator tak postpuje? - za friko, czy jaka pomroczno ogarna jego umys?    

A to moje zaalenie na rozdwojenie umysu [schizofrenia?] jeszcze? prokuratora Martuszewskiego. Czy ta impotencja umysowa opanowaa ju wszystkie organy [nie]sprawiedliwoci podkarpackie?  
I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechw gwnych organw sprawiedliwoci"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.