List adwokacki 
- danie wydania przywaszczonego bezprawnie lokalu przez prezesa spdzielni W. Garbiskiego.  z uwagi na: 
- wydane jednoosobowo decyzje przez prezesa nie maj mocy prawa / prawo spdzielcze/
- najem zawarty na czas okrelony, nie moe by prawnie rozwizany przed terminem 

Sprawa cignie si ju smy rok. Aktualnie [padziernik 2004r] zostaa wznowiona. 
Od dwch lat Garbiski ju nie jest prezesem. Nie yje te adwokat Neckarz fabrykujcy dokumenty dla spdzielni. Czy sd w Sanoku wreszcie postpi zgodnie z procedur? cdn.

 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.