prokurator Prokuratury Krajowej - oraz jego ścieżka niekompetencji, czy może pomroczność intelektualna?
prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie - jeszcze jeden niekompetentny? -  normalne, jak prokurator...
z-ca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie - niekompetencja, głupota, czy impotencja? - po prostu takie coś "mniej niż zero"...
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie - Czy nikt nie powstrzyma wirusowej "pomroczność intelektualna" zarażającej organy sprawiedliwości?
prokurator rejonowy ze Strzyżowa - czy tylko typowy przykład nadgorliwości,  niekompetencji, czy zarażenia wirusowego umysłu???
prokurator prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie - niekompetentny, czy zarażony?
prokurator okręgowy w Krośnie - po co pijany Czerwonka, jak i tak rządzi Zając?
prokurator okręgowy w Krośnie - wpadł w nałóg przez KWR z GTW?
prokurator strzyżowski, spadł z gruszy? - impotencja umysłowa?
prokurator rejonowy w Sanoku - typowa pomroczność intelektualna?
prokurator rejonowy w Brzozowie, jeden z TYCH Sawickich - czy tylko impotencja..?
prokurator  rejonowej w Brzozowie - oszukany, czy kupiony???
asesor Prokuratury Rejonowej w Lesku - tylko blondynka?
prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie - następny kozioł ofiarny
prokurator rzeszowski, jak to blondynka...
prokurator Prokuratury Rejonowej w Sanoku, - takie sobie  "masło maślane"
naczelnik Prokuratury Okręgowej zauroczona blondynka?
prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie - miejsce zarezerwowane
Warszawa- jeszcze badany? prokurator Prokuratury Apelacyjnej
prokurator Prokuratury Krajowej z zasługami...?

 

 

 

DOKUMENTACJA   SPRAW  I  KONTROWERSYJNYCH  POSTANOWIEŃ  ZOSTAŁA  OPUBLIKOWANA  CELEM  MEDIALNEGO  NAGŁOŚNIENIA  NIEPRAWIDŁOWOŚCI 0RAZ  PROCESOWEGO  WZNOWIENIA I ZAŁATWIENIA. 
To co dzisiaj prezentują nam zakręcone organy władzy?, to jedno wielkie KOLOSEUM PRZEKRĘTÓW. Wszyscy kręcą, albo reprezentują stan inteligencji dużo poniżej przeciętnego przedszkolaka? Czy może są manipulowani  przez paroosobowe grupki nacisku o charakterze typowo przestępczym - tzw. GTW [ grupka trzymająca władzę?]. Oczywiście jej członków nie dotyczy PRAWO w znaczeniu demokratycznym, czy konstytucyjnym - wprost przeciwnie, ich przekręty starannie ukrywają właśnie prokuratorzy.  Pokazuje to     piramida kłamstwa   mająca solidną podstawę i cały czas rozrastającą się... Nie da się inaczej logicznie wyjaśnić takiej niekompetencji [impotencja?, wirusowa infekcja umysłów?] panującej w organach sprawiedliwości.
Aktualny Minister Sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk  powiedział, ze jego PANEM nie jest PREMIER, czy PREZYDENT, ale OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWIE PRAWO. Kiedy tak będzie mógł powiedzieć każdy prokurator i za swoje matactwa popełnione podczas swej urzędniczej funkcji poniesie odpowiedzialność zgodną z prawem?  Dlaczego robią przekręty? - układy?, kasa? - chyba nigdy nie dowiemy się... Jednak wszystko świadczy, że  stawiają się ponad  PRAWEM. 
Każdy wywyższony w galerii prokurator postąpił nieetycznie, stronniczo, dopuścił się istotnych błędów proceduralnych w wydanych decyzjach, oszukał nieświadomych  przekrętów prawnych , często ofiar przestępstw... 
Sprawdź czy prowadzący Twoją sprawę nie jest zamieszany w matactwa. Wystarczy wpisać nazwisko i imię  prokuratora itp.  do najpopularniejszej światowej wyszukiwarki GOOGLE,  lub choćby do polskiego SZUKACZA .  Jeżeli tak, to wystąp o jego wyłączenie - niekompetentni prokuratorowie nie powinni pełnić dłużej tak odpowiedzialnych funkcji...   

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Oczywiście, zgodnie z  art. 213§2kk  [ braku przestępstwa z art. 212§1 i 2kk]  - nie popełnia przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu - a tak jest w moim przypadku, ponieważ przez dwa lata nie udowodniono mi winy... no i wreszcie 
  prokuratura strzyżowska umorzyła bezprawnie prowadzone przeciwko mnie śledztwo z dniem 30.07.03r. Czy w końcu Sądy podejmą czynności proceduralne naprawy wyrządzonych mi szkód? Ja nie wierzę w "samouleczenie" się organów sprawiedliwości. 75% społeczeństwa uważa nasze sądownictwo za niesprawiedliwe, ja jestem w tej większościowej grupie, tak więc to my mamy racje...

    STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH - zapraszam do współpracy wszystkich chętnych i poszkodowanych przez niekompetentne organy urzędnicze... 

Moje odpowiedzi na zarzuty sędziów  i prokuratorów w sprawie pomówienia z art.212  zostają do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi, czyżby "organy sprawiedliwości"  obawiały się jeszcze większego ośmieszenia???... Ten dwuletni już brak odpowiedzi na postawione zarzuty, podobnie, jak stałe wykasowywanie moich stron internetowych, prześladowanie mojej działalności publicystycznej, dowodzą przedstawianych faktów.  
RAPORT O STANIE SĄDOWNICTWA W POLSCE   SĘDZIA, CZY PROKURATOR POWINIEN PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNĄ - ŁĄCZNIE Z POZBAWIENIEM MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU ZA POSTĘPOWANIE SPRZECZNE Z PRAWEM, ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODU. KIEDYŚ ZAWÓD TEN KOJARZYŁ SIĘ Z SZACUNKIEM - DZISIAJ Z KORUPCJĄ. IMMUNITETY URZĘDNIKÓW UKRYWAJĄ  WIELE PRZESTĘPSTW...

WWW.AFERY.PRX.PL JEST WITRYNĄ PRYWATNĄ PROWADZONĄ POD REDAKCJĄ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO