DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA KRAJOWEGO I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Piotr Filip - typowo stronniczy i niekompetentny sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie

 Zawiadomienie Ministerstwa Sprawiedliwości Prokuratury Krajowej

Na moje zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Okręgowej  popełnione przez prokuratora strzyżowskiego J. Złotka, została na dzień 09.09.02r w Sądzie Karnym w Strzyżowie wyznaczona rozprawa karna. Prokurator postanowił jednak nie dopuścić do rozprawy i dzień wcześniej, zakłócając rodzinny niedzielny odpoczynek, nasłał na mnie policję. Tym razem, wysyłając na mnie policjantem z zarządzeniem zatrzymania i to w niedzielę 08.09.02r. znacznie przesadził. Znudziła mi się zabawa z "numerem w doktora" i przedłużające się prześladowanie mnie przez prokuratora. Ponieważ jestem kandydatem na radnego, takie nachodzenie przez policję narusza mój wizerunek Sprawa miała być zakończona właśnie 09.09.02r. na rozprawie Sądu Karnego w Strzyżowie, gdzie oskarżony o szereg przestępstw prokurator J. Złotek musiałby się wytłumaczyć ze swoich przekrętów. Prokurator postanowił mnie uprzedzić i nie dopuścić do rozprawy przeciwko niemu. Aresztował i przetrzymał mnie w areszcie na ten okres. Oczywiście , takie postępowanie automatycznie daje mi alibi i zobowiązuje sędziego do odroczenia sprawy. Jednak nie w Strzyżowie i nie sędziego P. Filipa. Zawiadomiony prawidłowo przez Komendę Policji w Sanoku, sędzia pomimo tego wydał postanowienie oddalenia mojego zażalenia bez rozpatrzenia wniosków. Oczywiście, takie nieproceduralne postępowanie, pozbawiając mnie konstytucyjnego prawa obrony i przedstawienia faktów nie może mieć żadnych skutków prawnych. Dodatkowo naruszono nie tylko moje dobra osobiste. 
O tych przestępstwach prokuratora J. Złotko i sędziego P. Filipa ze Strzyżowa nie omieszkałem zawiadomić Ministerstwo Sprawiedliwości wnosząc o nadzwyczajny środek odwoławczy:  

o uznanie, że sędzia SR Piotr Filip wydając Postanowienie Ko1 33/02 w dniu 09.09.02r popełnił błąd proceduralny, przekroczył swoje uprawnienia łamiąc obowiązujące prawo.
 
uznanie, że zostało naruszenie moje konstytucyjne prawo wypowiedzi, obrony, przedstawienia dowodów i faktów. 
 
uznanie, że doszło przez sędziego SR Piotra Filipa do potwierdzenia nieprawdy i tym samym złamania ślubowania sędziowskiego. 
rozpatrywaniu mojego zawiadomienia, co najmniej na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej - Sądu Dyscyplinarnego [ wyłączenie sądu i prokuratury ze Strzyżowa].
Ponieważ przez pół roku śledztwa prokuratorom nie udało się udokumentować i przedstawić ani jeden zarzut nieprawdy w publikowanych przeze mnie materiałach - [jednocześnie wszelkimi sposobami nie dopuszczając do ich rozpatrzenia]    - wnoszę o natychmiastowe uznanie mojej niewinności zgodnie z art. 213§2kk  [ braku przestępstwa z art. 212§2kk]  - nie popełnia się przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. Prokuratura na śledztwo i tak znacznie przekroczyła czas dochodzenia. Był to dostatecznie długi okres na postawienie sprecyzowanych zarzutów. Dlatego, wszystkie prokuratorskie czynności otrzymane po wysłaniu niniejszego zawiadomienia, [z uwagi na kandydowanie w wyborach], będę uważał za typowo stronniczą [korupcyjną?] działalność mającą jedynie na celu pozbawienie mnie wiarygodności i ukrycie przestępstw popełnionych na mnie. Będzie to medialnie nagłaśniane i ośmieszane.

 

filip_strzyz_postan.s1.gif (18073 bytes) filip_strzyz_postan.s2.gif (15989 bytes) filip_strzyz_zawiad.minist.spraw.s1.gif (20711 bytes) filip_strzyz_zawiad.minist.spraw.s2.gif (32655 bytes)

Na dzień dzisiejszy Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie dostała termin do 15.10.02r załatwienia sprawy przekrętów prokuratorskich.  Jak na razie dostałem tylko olewające pismo informacyjne prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Mariusza Chudzika, na które odpowiedziałem w tym samym stylu..