DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
DLA ZAWIADOMIENIA HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA

 Czy Polska jest krajem demokratycznym, czy można medialnie wyrażać swoje poglądy? Okazuje się że prawa obywatelskie dane Konstytucją to bajka, a prywata sędziów i prokuratorów to fakt. Niech każdy dziennikarz ma się na baczności, w każdej chwili jakiś nawiedzony sędzia w swojej maniakalnej pomroczności może nasłać prokuraturę i policję. A wtedy?...
02.06.03r. godz.9.30 – sceny jak z gangsterskiego filmu - na teren prywatnej firmy, do mojego biura Rzeczoznawczy Majątkowego wpadają policjanci – akcja z udziałem dwóch radiowozów. Nie ma przyznanego mi adwokata, który powinien być i którego się domagałem. Naruszono prywatność rodzinnej firmy -  adres na i tak nieprawomocnym zarządzeniu był całkiem inny, a ja nie jestem osobą bynajmniej ukrywającą się. Złamano „prawa zatrzymanego” wyciągają mnie siłą zza biurka przy obecności klientów. Szarpany i poniżany zostaję przewieziony do aresztu w Sanoku, pozbawiony siłą rzeczy osobistych, nawet okularów, rzucony na gołą pryczę, głodny wegetuję do dnia następnego.  03.06.03r. zostaję dowieziony przez policjantów do Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu, gdzie mam być "złamany" za głoszone poglądy.
Tym sposobem, z naruszeniem wszystkich moich praw obywatelskich – za publikowanie swoich poglądów w Internecie, w demokratycznym kraju  zostaję pozbawiony wolności, pracy, małoletnie dzieci pozbawione opieki ojca w tak trudnym okresie, jakim jest koniec roku szkolnego..
.  staje się internowanym za poglądy, prześladowanym przez władzę w XXI wieku???... z czym do UNI??? - To pytanie zadałem Prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, ale jak widać, ani jemu, ani rządzącej partii SLD nie zależy na obywatelach i ich opinii. 
10.07.03r. – zostaję wreszcie zwolniony z „ogólnych badań psychiatrycznych wymaganych przez władze”. Zapomniano tylko podać jakąś podstawę prawną takiego postępowania. Jeszcze ostatniego dnia na oddziale zjawia się prokurator J. Złotko próbując mnie dalej zastraszać i wywierać naciski na psychiatrów? Poradziłem mu przebadanie sie, jak tu juz na miescu jest - chyba cierpi na jakieś maniakalno - prześladowcze stany depresyjne..? Dalej mataczyć chce z opinią lekarską? Lekarz psychiatra nie wynajduje jednak żadnej jednostki chorobowe i stwierdza: Badania neurologiczne nie ujawniają objawów ogniskowego uszkodzenia ośrodków układu nerwowego...  tak więc „numer na lekarza” w celu ukrycia matactw sędziów i łamania prawa nie wypalił prokuratorom... nikt już nie chciał "podkładać" się za ukrywanie przestępstw popełnionych na mnie...

 

ferenc-opinia.s1.gif (42244 bytes) ferenc-opinia.s2.gif (70231 bytes)

16.07.03r. – zawiadamiam Helsińską Fundację Praw Człowieka o naruszeniu moich praw obywatelskich, a w szczególności: 
1/ prawo do nietykalności i wolności osobistej [Art. 41 Konstytucji R.P.]
2/ prawo do obrony [Art.45 Konstytucji R.P.] 
3/ wolności wyrażania swoich poglądów [Art. 54 Konstytucji R.P.]
 

a jednak po pół roku okazało się, że prokurator kolejny raz  "załatwił" sobie opinię u psychiatrów. Jasne, że są sprzedajni tak samo jak sędziowie, czy prokuratorzy - do kupna za parę stówek.... kolejny przykład miernoty polskiej władzy i sądownictwa. Czy skończą się te immunitetowe przekręty? 
I tym samym przechodzimy do meritum - publikacji na temat warunków jakie powinna spełniać opinia lekarska dla sądu, kulisy i przykłady mataczenia biegłych i ich wpadki, wyjaśnienie faktów - przebiegłych biegłych, matactwach z rentami biegłego lekarza psychiatry Antoniego Ferenca z Jarosławia i na koniec raport:  "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"
Koszty tych przekrętów ponosi całe społeczeństwo. To wyjaśnia, dlaczego służba zdrowia jest niedofinansowana...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.