TYLKO NIEKOMPETENTNY LESZEK DRWSKI?

      Tu mamy jeszcze jeden przykadowy "acuszek niekompetencji". Na wniesione zaalenie do Ministerstwa prokurator Prokuratury Krajowej Leszek Drwski przesya otrzymane dokumenty "w d" - do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Ta przesya niej, czyli do Prokuratury Okrgowej, oczywicie zmieniajc przy okazji, status pisma - z poszkodowanego staem si przestpc, pomimo e nie ja robi przekrty. Tak dla zabawy, ktry raz z rzdu wyjaniam niektre sprawy  niestety, musz koczy, reszt dopisz pniej...  np. w blogu o sdzim rzeszowskim P. Popku.
       do prokuratury i Ministerstwa poszy kolejne pisma, ale nie ma tam adnej kompetentnej osoby eby mi odpowiedzie, hmm, a moe z tej pomrocznoci intelektualnej zapomnieli nawet jak si pisze...? 

drweski-prok.kraj-prok.apel.inform.gif (12826 bytes) drweski-prok.apel.prok.okr.inform.gif (8592 bytes) drweski-prok.apel.skarga.interwen.s1.gif (18513 bytes) drweski-prok.apel.skarga.interwen.s2.gif (13663 bytes)

 

Tak wic caa ta etyka sdziowska, przysiga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sdownictwa polskiego", ale to tylko dla osb mylcych, a wic nie dla prawnikw.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.